Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trong đơn vị hành chính, sự nghiệp

0
1141
mua cổ phần
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198
5/5 - (1 bình chọn)

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) cung cấp thông tin quan trọng phục vụ việc đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về NSNN mà đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện. Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, kiểm tra, điều hành hoạt động sử dụng ngân sách của đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN). 

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trong đơn vị hành chính, sự nghiệp
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Khái niệm

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước là tài liệu tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí NSNN trong đơn vị HCSN. Báo cáo quyết toán NSNN cung cấp thông tin quan trọng phục vụ việc đánh giá tình hình tuân thủ; chấp hành quy định của pháp luật về NSNN mà đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện. Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, kiểm tra; điều hành hoạt động sử dụng ngân sách của đơn vị HCSN.

Đối tượng thực hiện báo cáo quyết toán NSNN

Các đơn vị HCSN sử dụng ngân sách nhà nước là đối tượng phải lập báo cáo quyết toán. Ngoài ra các đơn vị HCSN có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác phải lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn có quy định phải quyết toán như nguồn NSNN.

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Căn cứ lập báo cáo quyết toán là số liệu sau khi khóa sổ kế toán.

Số quyết toán bao gồm kinh phí đơn vị đã nhận và sử dụng từ nguồn NSNN cấp trong năm. Số liệu này bao gồm cả số phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán (ngày 31/01 năm sau).

Số liệu quyết toán NSNN phải đối chiếu, có xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

Số quyết toán chi NSNN là số đã thực chi, có đầy đủ hồ sơ chứng từ. Đối với khoản chi thuộc nguồn phải ghi thu ghi chi NSNN thì chỉ quyết toán khi đã có thủ tục xác nhận ghi thu – ghi chi vào NSNN.

Yêu cầu lập và trình bày báo cáo quyết toán

Lập báo cáo quyết toán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Phải bảo đảm trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình thu, chi đối với từng nguồn kinh phí.

Phải được lập đúng nội dung, phương pháp theo quy định.

Trình bày báo cáo quyết toán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Báo cáo quyết toán phải được trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo.

Hệ thống chỉ tiêu của báo cáo quyết toán phải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm đã được cơ quan cấp trên giao và mục lục NSNN.

Báo cáo quyết toán phải đảm bảo có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán. Nếu báo cáo quyết toán ngân sách được lập có nội dung và phương pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc báo cáo kỳ kế toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo quyết toán năm.

Nội dung nộp báo cáo quyết toán năm

Đơn vị HCSN nộp báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên hoặc cơ quan tài chính cùng cấp. Bao gồm:

Các báo cáo quyết toán năm.

Các mẫu biểu đối chiếu dự toán ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước, tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan.

Báo cáo khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác quyết toán NSNN.

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm

Các đơn vị HCSN sử dụng NSNN nộp báo cáo quyết toán NSNN theo thời gian quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật về ngân sách nhà nước.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện. Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật; hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng kiến thức ý kiến của chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo; bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here