Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con thế nào?

0
236
phát sinh doanh thu
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Các tập đoàn kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con. Vậy các công ty đó sẽ phải trình bày báo cáo đó như thế nào? 

tài chính hợp nhất
Luật sư tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

(i) Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con sẽ phải hợp nhất theo từng khoản mục chỉ tiêu. Bằng cách cộng các khoản tương đương của các chỉ tiêu. Gồm tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu – thu nhập và chi phí.

(ii) Khi phân phối lợi nhuận của các công ty con cho công ty mẹ. Thì các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải được công ty mẹ hoặc công ty con trả.

(iii) Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán, các giao dịch nội bộ giữa các đơn vị trong cùng một tập đoàn. Và các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phải được loại trừ hoàn toàn.

(iv) Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con dùng để hợp nhất báo cáo tài chính. Phải được lập cho cùng 1 kỳ kế toán.

(v) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con sẽ được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất. Kể từ ngày mua. Tức là ngày mà công ty mẹ thực sự nắm quyền kiểm soát đối với công ty con.

Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con

Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và công ty con được quy định giống như quy định đối với doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất cần chú ý trình bày các thông tin đặc biệt dưới đây:

Danh sách các công ty con

Gồm các thông tin sau:

(i) Tên công ty;

(ii) Tên nước nơi mà các công ty con này thành lập hoặc có trụ sở thường trú;

(iii) Tỷ lệ lợi ích đạt được của công ty mẹ. Trong trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ khác với tỷ lệ lợi ích đạt được. Thì phải trình bày cả 2 loại tỷ lệ này.

Một số trường hợp đặc biệt, báo cáo tài chính hợp nhất còn phải trình bày thêm các thông tin

(i) Lý do không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con (nếu có).

(ii) Bản chất mối liên hệ giữa công ty mẹ và công ty con. Khi công ty mẹ đã nắm giữ trên 50% tỷ lệ quyền biểu quyết. Mà không sở hữu trực tiếp hay sở hữu gián tiếp thông qua các công ty con khác.

(iii) Tên của doanh nghiệp mà công ty mẹ vừa nắm giữ hơn 50% quyền biểu quyết vừa sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp qua các công ty con khác. Nhưng không có quyền kiểm soát. Nên doanh nghiệp đó không phải là công ty con. Và ảnh hưởng của việc mua, bán các công ty con đến tình hình tài chính tại ngày lập báo cáo tài chính. Và ảnh hưởng tới các số liệu của kỳ kế toán trước.

Trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ phải trình bày phương pháp kế toán đang áp dụng đối với các công ty con

  • Nhà thầu từ chối ký hợp đồng sau khi trúng thầu, xử lý như thế nào?
  • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bán lẻ

    Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

    1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
    2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
    3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here