Các trường hợp được ưu đãi trong việc lựa chọn nhà thầu

0
387
Giải thể công ty
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198
Đánh giá post

Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định các điều khoản cụ thể về ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Đối với trường hợp sau khi áp dụng cách tính ưu đãi theo quy định của pháp luật, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham dự thầu xếp hạng ngang nhau thì áp dụng ưu tiên cho nhà thầu mà hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn (tính trên giá trị tiền lương, tiền công chi trả).

Đối với trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi theo quy định của pháp luật thì khi tính ưu đãi chỉ được xác định hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Đối với các gói thầu hỗn hợp, việc xác định và tính ưu đãi cho nhà thầu phải căn cứ vào tất cả các đề xuất của nhà thầu trong toàn bộ phần công việc tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp. Nhà thầu được xác định hưởng ưu đãi khi có đề xuất chi phí trong nước (chi phí tư vấn, hàng hóa, xây lắp) đạt từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu.

Xem thêm:

Có được đưa nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa vào trong hồ sơ mời thầu?

Quy định về hợp đồng tham gia dự thầu

Những ưu đãi với gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp

Những ưu đãi đối với đấu thầu trong nước

Trường hợp Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu tham gia đấu thầu có số lao động là nữ giới hoặc có số lao động là thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trên tổng số lao động của nhà thầu đó và đáp ứng điều kiện đã giao kết hợp đồng lao động tối thiểu là 03 tháng; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi  thì được xếp hạng cao hơn hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau.

Trường hợp gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thì chỉ cho phép các nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Các nhà thầu không phải là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ thì không được tham gia gói thầu xây lắp có giá gói thầu thấp hơn 05 tỷ đồng.

Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham dự cùng xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here