Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần được pháp luật quy định thế nào?

0
150
doanh nghiệp phục hồi
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Công ty cổ phần là loại hình thức công ty mà trong đó vốn đều lệ được chia thành những phần bằng nhau, nhỏ nhất gọi là cổ phần; các thành phần của công ty hay còn gọi là cổ đông có thể sở hữu một hoặc nhiều cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi giá trị cổ phần mà họ nắm giữ. Công ty có quyền phát hành cổ phần rộng rãi trong công chúng để huy động vốn.

Quy định pháp luật về chức danh chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần

Theo quy định Khoản 1, Điều 152,Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ tịch hội đồng quản trị là:

Là thành viên hội đồng quản trị

Là người đứng đầu, đại diện cho hội đồng quản trị – các cơ quan cao nhất trong công ty.
Được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kì Hội đồng quản trị

Có thể kiêm nhiệm chức vị giám đốc hoặc tổng giám đốc trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 152 L uật doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty quy định.

Như vậy, chúng ta có thể thấy chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện cho cơ quan cao nhất trong công ty Hội đồng quản trị. Vậy chủ tịch hội đồng quản trị là người nắm giữa quyền hành cao nhất trong hội đồng quản trị, người điều hành hoạt động của hội đồng cổ đông, cùng với các thành viên trong hội đồng kịp thời ra các quyết định thuộc thẩm quyền để vận hành công ty, giải quyết các vấn đề.

trở thành cổ đông
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Chức năng và quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần

Theo quy định Khoản 3, Điều 152, Luật doanh nghiệp 2014 chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền hạn sau:

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here