Chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp khai thuế như thế nào?

0
619
Chi nhánh kê khai
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198
5/5 - (2 bình chọn)

Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo quy định của pháp luật kể cả trường hợp chưa phát sinh doanh thu. Vậy trong trường hợp chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp khai thuế như thế nào?

Đối với thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp xác định xem mình thuộc đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý hoặc theo tháng để xác định thời gian nộp tờ khai cho phù hợp.

Đối với những doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, chi phí, tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trên tờ khai thuế giá trị gia tăng tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC, căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Theo đó:

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, chi phí hoặc không phát sinh doanh thu, chi phí.

Doanh nghiệp cũng không phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì không hoạt đông kinh doanh, không có doanh thu, nên không phát sinh nghĩa vụ thuế).

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh các khoản doanh thu hay không phát sinh doanh thu.

Các trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế

Đối với thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp thực hiện việc kê khai thuế như sau:

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải kê khai thuế, nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý. Trường hợp này, doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế hoặc chưa có lao động thì doanh nghiệp không phải kê khai thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp này, doanh nghiệp không phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, nên hay không?

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong trường hợp này sẽ ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0). Thời gian nôp Báo cáo như sau: Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7; Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10; Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here