Quy định mới nhất về chuyển giao quyền đối với giống cây trồng

0
28
Thẩm định hình thức đăng ký bảo hộ
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Chuyển giao quyền giống cây trồng là việc chủ văn bằng bảo hộ cho phép chủ thể khác thực hiện một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

Chuyển giao quyền giống cây trồng
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quyền giống cây trồng là gì?

Quyền đối với giống cây trồng là tổng hợp các quyền nhân thân và quyền tài sản của các chủ thể liên quan như: tác giả, chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng có quyền sử dụng, phát triển, chuyển giao cho người khác, và được hảo hộ khi bị chủ thể khác xâm phạm.

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của cá nhân, tổ chức đối với giống cây trồng do mình khởi tạo, phát hiện, phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Quyền đối với giống cây trồng là quyền sở hữu tài sản được hình thành từ kết quả của quá trình chọn tạo giống cây trồng, do đó, chủ sở hữu hoàn toàn có các quyền đối với tài sản của mình. Trên cơ sở thực hiện quyền của chủ sở hữu sẽ phát sinh các quan hệ với các chủ thể khác qua việc khai thác giống cây trồng. Pháp luật điều chỉnh quan hệ này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ thể liên quan.

Quyền đối với giống cây trồng được hiểu theo nhiều phương diện:

– Theo phương diện khách qua thì quyền đối với giống cây trồng là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình chọn tạo, khai thác giống cây trổng và ngăn chặn hành vi xâm phạm đến quyền này của chủ văn bằng bảo hộ.

– Theo phương diện chủ quan thì quyền đối với giống cây trồng là quyền của tác giả, chủ sở hữu giống cây trồng. Trong đó, tác giả, chủ sở hữu giống cây trồng có các quyền nhân thân và quyền tài sản theo quy định pháp luật.

Như vậy, quyền đối với giống cây trồng là tổng hợp quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng do việc chọn tạo, sử dụng, phát triển, chuyển giao cho người khác nhằm thừa kế, và quyền tác giả, chủ văn bằng bảo hộ đối với giống cây trồng được bảo hộ bị xâm phạm.

Bạn đọc tham khảo thêm điều kiện bảo hộ giống cây trồng

Chuyển giao quyền giống cây trồng là gì?

Chuyển giao quyền giống cây trồng hay còn gọi là chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép chủ thể khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

Chủ thể chuyển giao quyền quyền giống cây trồng là chủ bằng bảo hộ giống cây trồng hay còn gọi là bên chuyển giao; Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và điều kiện sử dụng gọi là bên nhận chuyển giao.

Khi chuyển giao quyền giống cây trồng thì các bên phải tiến hành làm hợp đồng chuyển giao quyền cây trồng để tránh các rủi ro pháp lý về sau. Hợp đồng chuyển giao quyền cây trồng cần quy định rõ hình thức và nguyên tắc cũng như nội dung hợp đồng.

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Bên cạnh đó, quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nư­ớc và phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

 • Quyền sử dụng đư­ợc chuyển giao không phải là quyền độc quyền;
 • Quyền sử dụng đư­ợc chuyển giao chỉ giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ đáp ứng mục đích chuyển giao, chủ yếu để cung cấp đối với thị trường trong n­ước;
 • Ng­ười đư­ợc chuyển giao không được chuyển nh­ượng quyền đó cho người khác;
 • Ngư­ời đư­ợc chuyển giao phải đền bù thỏa đáng cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng tùy vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó, và phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

Có thể bạn quan tâm: Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền giống cây trồng

hợp đồng chuyển giao quyền giống cây trồng
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền giống cây trồng sẽ do các bên thỏa thuận trong giới hạn mà pháp luật cho phép. Cụ thể về quyền của các bên như sau:

Bên nhận chuyển giao quyền có các quyền sau đây:

 • Chuyển giao quyền cho bên thứ ba, nếu được bên giao quyền cho phép;
 • Yêu cầu bên giao quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại các hành vi xâm phạm của bên thứ ba gây thiệt hại cho bên giao quyền;
 • Tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm phạm của bên thứ ba, nếu trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày yêu cầu bên chuyển giao quyền mà bên chuyển giao quyền không thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại các hành vi xâm phạm của bên thứ ba gây thiệt hại cho mình.

Bên chuyển giao quyền có quyền cho phép hoặc không cho phép bên nhận quyền chuyển giao quyền sử dụng lại cho bên thứ ba.

Về nghĩa vụ của các bên thì tương ứng với quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia. Hai bên có thể thỏa thuận để đưa ra quyền và nghĩa vụ phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích các bên.

Xem thêm thông tin liên quan tại Thủ tục bảo hộ giống cây trồng

Trong trường hợp nào thì bắt buộc phải chuyển giao quyền giống cây trồng?

Các trường hợp bắt buộc phải chuyển giao quyền giống cây trồng

Trong các tr­ường hợp sau đây, quyền sử dụng giống cây trồng đư­ợc chuyển giao cho chủ thể khác theo quyết định của cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng là cá nhân đ­ược chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền. Cụ thể như sau:

 • Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh và dinh d­ưỡng cho Nhân dân hoặc đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội;
 • Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không thỏa thuận được với ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với các điều kiện th­ương mại thỏa đáng;
 • Ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nư­ớc phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

 • Quyền đư­ợc chuyển giao không phải là quyền độc quyền;
 • Quyền đư­ợc chuyển giao chỉ giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục đích chuyển giao và để cung cấp cho thị trường trong n­ước, trừ tr­ường hợp quy định khác
 • Ng­ười đư­ợc chuyển giao quyền không được chuyển nh­ượng quyền đó cho người khác, trừ trư­ờng hợp chuyển như­ợng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không đư­ợc chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho ngư­ời khác;
 • Ngư­ời đư­ợc chuyển giao quyền phải đền bù cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng tùy vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong trường hợp cụ thể, phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

Tham khảo thêm về Nhập khẩu giống cây trồng

Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền giống cây trồng theo quyết định bắt buộc

Điều 196 Luật sở hữu trí tuệ và được hướng dẫn bởi Điều 28, Điều 31 Nghị định số 88/2010/NĐ-CP quy định thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền theo quyết định bắt buộc được xác định chủ bằng bảo hộ bị bắt buộc phải chuyển giao quyền sử dụng có các quyền sau đây:

 • Nhận đền bù với giá trị kinh tế của quyền đó hoặc tương đương với giá chuyển chuyển quyền theo hợp đồng có phạm vi và thời hạn tương ứng;
 • Yêu cầu cơ quan quản lý về quyền đối với giống cây trồng sửa đổi;
 • Đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực của việc chuyển giao bắt buộc quyền khi điều kiện dẫn đến việc chuyển giao đã chấm dứt và việc sửa đổi, huỷ bỏ, đình chỉ hiệu lực đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc.

Quyền của chủ bằng bảo hộ khi bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Theo quy định tại Điều 197 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì chủ bằng bảo hộ bị bắt buộc phải chuyển giao quyền giống cây trồng có các quyền sau đây:

– Nhận đền bù tương ứng với giá trị kinh tế của quyền đó hoặc tương đương với giá chuyển giao quyền theo hợp đồng có phạm vi và thời hạn tương ứng.

– Yêu cầu cơ quan quản lý về quyền đối với giống cây trồng sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của việc chuyển giao bắt buộc quyền khi điều kiện dẫn đến việc chuyển giao đó đã chấm dứt và việc sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc.

Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề trên, mời bạn đọc tham khảo thêm tại Sở hữu trí tuệ

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here