Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quy định

0
270
Quyền đối với giống cây trồng
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198
5/5 - (4 bình chọn)

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sừ dụng đối với giống cây trồng của mình. Vậy pháp luật Việt Nam quy định cụ thể về vấn đề này thế nào?

Chuyển giao quyền
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Chủ thể, hình thức chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Về chủ thể

Chủ thể chuyển giao là chủ bằng bảo hộ giống cây trồng (bên chuyển giao) và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và điều kiện sử dụng (bên nhận chuyển giao). Nếu quyền sử dụng giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

Về hình thức

Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng phải được thực hiện dưới hình thức văn bản.

Về nội dung

Trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, các bên thoả thuận về những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, phạm vi, thời hạn, giá cả… Ngoài ra, pháp luật còn quy định trong hợp đồng không được có những điều khoản hạn chế bất hợp lí quyền của bên nhận chuyển giao quyền sử dụng, đặc biệt là những điều khoản hạn chế không xuất phát từ quyền của bên chuyển giao hoặc không nhằm bảo vệ các quyền đó.

Về nguyên tắc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được tiến hành theo phương thức tự nguyện của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao

Tuy nhiên, trong các trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người đ­ược chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền ( người nắm độc quyền sử dụng):

(i) Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội;

(ii) Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc kí kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong một thời gian hợp lí đã cố gắng thương lượng vói mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng;

(iii) Người nắm độc quyền sử dụng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Người nắm độc quyền sử dụng có quyền yêu cầu chấm dút quyền sử dụng khi các căn cứ chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc đối với giống cây trồng không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dút quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng.

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định của cơ quan nhà nước

Để bảo vệ quyền lợi cho chủ bằng bảo hộ đối với giống cây trồng, theo quy định tại khoản 3 Điều 195 Luật sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

(i) Quyền sử dụng được chuyển giao không phải là quyền độc quyền;

(ii) Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục đích chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

(iii) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

(iv) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải đền bù thoả đáng cho người nắm độc quyền sử dụng giông cây trồng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng, trường hợp cụ thể, phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

Các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng

Các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng là những trường hợp đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội bao gồm: khắc phục các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng.

Việc xác định khung giá đền bù đối với việc chuyển giao bắt buộc dựa trên các căn cứ sau:

(i) Bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao tự thoả thuận;

(ii) Trường hợp các bên không thoả thuận được, giá đền bù được tính dựa trên các căn cứ sau: Giá trị của hợp đồng; chuyển giao cùng giống đó cho đối tượng khác tại thời điểm gần nhất, tương ứng với thời gian và số lượng giống bị bắt buộc chuyển giao quyền; Giá trị lợi nhuận của chủ bằng; bảo hộ giống cây trồng thu được từ việc khai thác bản quyền của giống cây trồng đó tương ứng với số lượng và thời gian giống phải chuyển giao.

Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc

Thẩm quyền và thủ tục chuyển giao quyền theo quyết định bắt buộc được xác định theo quy định tại Điều 196 Luật sở hữu trí tuệ và được hướng dẫn bởi Điều 28, Điều 31 Nghị định 88/2010/NĐ-CP.

Chủ bằng bảo hộ bị bắt buộc phải chuyển giao quyền sử dụng có các quyền sau đây:

(i) Nhận đền bù tương ứng với giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó hoặc tương đương với giá chuyển chuyển quyền sử dụng theo hợp đồng có phạm vi và thời hạn tương ứng;

(ii) Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực của việc chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng khi điều kiện dẫn đến việc chuyển giao đó đã chấm dứt và việc sửa đổi, huỷ bỏ, đình chỉ hiệu lực đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc.

Xem thêm: Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here