Cổ đông có thể dùng phần vốn góp để trả nợ không?

0
135
đại diện công ty
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Trong các quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần có quy định về quyền hạn của cổ đông đối với phần vốn góp của mình. Vậy cổ đông có thể dùng phần vốn góp để trả nợ không?

thu hồi giấy chứng nhận
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quyền của cổ đông đối với phần vốn góp

Cổ đông công ty cổ phần có những quyền hạn gì đối với phần vốn góp nói chung và việc chuyển nhượng vốn góp nói riêng?

Quyền của cổ đông với phần vốn góp

Cổ đông của công ty cổ phần có quyền sở hữu phần vốn góp theo tỷ lệ mà mình cam kết góp vào công ty, vậy nên họ có đủ quyền hạn đối với vốn góp của mình do họ là chủ sở hữu của chúng, cụ thể là quyền được chiếm hữu, sử dụng, định đoạt phần vốn góp.

Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản, trong trường hợp này là các quyền của chủ sở hữu với phần vốn góp vào công ty.

Chuyển nhượng phần vốn góp

Quy định chung về chuyển nhượng vốn góp:

Luật doanh nghiệp 2014 quy định rằng cổ đông phổ thông của công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng vốn góp trừ trường hợp trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và trường hợp Điều lệ công ty có hạn chế về việc tự do chuyển nhượng cổ phần. Đối với trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Các trường hợp được chuyển nhượng vốn góp đặc biệt:

Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.

Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từchối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.

Vậy nên theo quy định của điều 127 Luật doanh nghiệp năm 2020 về chuyển nhượng cổ phần, cổ đông có quyền sử dụng cổ phần để trả nợ.

Sử dụng vốn góp để trả nợ

Theo đó, cổ phần sẽ được chuyển nhượng cho người nhận trả nợ và người đó sẽ có quyền đối với phần vốn góp đó.

Người nhận cổ phần trong các trường hợp này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật doanh nghiệp năm 2020 được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông bao gồm Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here