Tài chính và Công ty tài chính

Bởi Huỳnh Thu Hương - 25/02/2021
view 236
comment-forum-solid 0

Công ty tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định. Vậy công ty tài chính là gì? Đặc điểm của công ty tài chính là gì?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tài chính là gì?

Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ, diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội. Tài chính gồm các quỹ tiền tệ, được hình thành bởi nhà nước nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Tài chính không phải là tiền tệ, nhưng các quỹ tiền tệ được hình thành bởi Nhà nước chính là những biểu hiện bên ngoài của tài chính. Tài chính là hiện tượng đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ trong quá trình tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ đại diện cho những sức mua nhất định ở các chủ thể kinh tế – xã hội.

Công ty tài chính là gì?

Công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức này có chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Tương tự như các loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác, công ty tài chính bị pháp luật hạn chế hai loại nghiệp vụ kinh doanh là không được nhận tiền gửi ngắn hạn (dưới một năm) và không được thực hiện các dịch vụ thanh toán.

Tổ chức hoạt động

Căn cứ dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam, công ty tài chính được thành lập dưới các hình thức sau đây:
 • Doanh nghiệp nhà nước: Là loại hình công ty tài chính mà Nhà nước đầu tư vốn để thành lập và tiến hành tổ chức hoạt động kinh doanh.
 • Công ty cổ phần: Đây là công ty tài chính do các tổ chức, cá nhân cùng góp vốn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và thành lập dưới hình thức Công ty cổ phần.
 • Công ty do một tổ chức tín dụng làm chủ sở hữu: là công ty tài chính thuộc quyền sở hữu của một tổ chức tín dụng (ví dụ như ngân hàng tmcp). Được thành lập bằng vốn tự có của tổ chức tín dụng đó và tuân theo các quy định của pháp luật, công ty tài chính này có hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.
 • Công ty liên doanh tổ chức tín dụng Việt Nam và công ty liên doanh tổ chức tín dụng nước ngoài: đây là công ty tài chính được thành lập dựa trên vốn góp giữa các bên tại Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, hay doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài trong đó gồm có một hoặc nhiều tổ chức tín dụng của nước ngoài, trên cơ sở căn cứ là hợp đồng liên doanh.
 • Công ty có 100% vốn đầu tư của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài: là loại hình công ty tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Lưu ý là hiện nay chỉ còn có 3 loại hình công ty: bao gồm công ty tài chính TNHH một thành viên, công ty hai thành viên trở lên và công ty cổ phần. Tất cả các loại hình này đều không phân biệt vốn nước ngoài hay vốn trong nước.

Thời gian hoạt động

Công ty tài chính sẽ có thời gian hoạt động tối đa là 50 năm, công ty tài chính nếu muốn gia hạn thêm về thời gian hoạt động thì cần phải được sự chấp thuận từ phía Ngân hàng Nhà nước. Và lưu ý rằng mỗi lần gia hạn thời gian hoạt động thì pháp luật quy định không thể gia hạn quá 50 năm.

Đặc điểm 

Mức vốn pháp định

So với ngân hàng, công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn.

Theo quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì mức vốn pháp định đối với công ty tài chính là 500 tỷ đồng.

Các loại hình tổ chức hoạt động của công ty tài chính:

Công ty tài chính bao gồm các loại hình sau:
 • Công ty tài chính tổng hợp

Công ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính được thực hiện theo quy định.

 • Công ty tài chính chuyên ngành
 • Công ty tài chính bao thanh toán là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tài chính là bao thanh toán.
 • Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng (tài chính tiêu dùng) là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.
 • Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính.

Hoạt động tài chính công ty

Theo quy định tại Nghị định số 39/2014/NĐ-CPNghị định số 16/2019/NĐ-CP, hoạt động của công ty tài chính bao gồm:

(1) Huy động vốn tài chính công ty

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính (giải pháp tài chính) gồm:

 • Nhận tiền gửi của các tổ chức (Cụ thể: từ 1 năm trở lên theo quy định từ ngân hàng nhà nước)
 • Tiếp nhận nguồn vốn ủy thác của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước và của Chính phủ.
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức
 • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(2) Vay trả góp - vay tiêu dùng

Các hoạt động cho vay: Bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Cụ thể:

 • Vay ngắn hạn, trung hạn và cả dài hạn theo quy định của ngân hàng nhà nước.
 • Cho vay tiêu dùng thông qua vay trả góp
 • Cho vay dưới sự ủy thác của Chính phủ hoặc các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước
Ví dụ: Công ty tài chính Mirae Asset hoạt động là công ty tài chính chuyên hoạt động trong những lĩnh vực vay tiền

Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác

(3) Bảo lãnh ngân hàng (bao gồm ngân hàng tmcp)

Công ty tài chính được bảo lãnh dựa trên uy tín và khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. Đây là hình thức bảo lãnh ngân hàng.

Thực tế hiện nay có các loại hình bảo lãnh sau:
 • Bảo lãnh vay vốn
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh bảo đảm chất lượng của sản phẩm
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
 • Bảo lãnh đối ứng
 • Bảo lãnh xác nhận
Ví dụ: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, tên giao dịch tiếng Anh FE Credit, là một công ty tín dụng có vốn điều lệ 7.328 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giữ 51% cổ phần và Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC giữ 49% cổ phần.

(4) Phát hành thẻ tín dụng (home credit), bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Để tìm hiểu và biết thêm về những lĩnh vực pháp lý liên quan đến doanh nghiệp khác, bạn có thể tra cứu và xem thêm những bài viết dưới đây:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.70777 sec| 1045.617 kb