Theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, sau khi bạn đăng ký kinh doanh phải tiến hành thủ tục đăng ký thuế theo quy định. Cụ thể:

Về quản lý mã số thuế của hộ kinh doanh không

Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân là đại diện hộ kinh doanh. Khi đại diện hộ kinh doanh chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh được cấp mã số thuế theo mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh mới. Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh được sử dụng là mã số thuế của cá nhân đó.

Về thời hạn đăng ký 

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Về hồ sơ đăng ký dành cho hộ, cá nhân có chứng nhận đăng ký kinh doanh.

* Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh chưa được cấp mã số thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm: + Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này; + Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; + Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài). * Trường hợp đại diện hộ kinh doanh đã được cấp mã số thuế cá nhân, khi phát sinh hoạt động kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế gồm: + Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai ghi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh đã được cấp; + Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);

Trình tự, thủ tục đăng ký thuế cho các hộ có đăng ký kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế, lưu ý Chi cục Thuế để nộp hồ sơ là khu vực nơi đặt địa điểm kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh đó. Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ * Đối với tiếp nhận xử lý hồ sơ bằng giấy Công chức thuế sẽ tiếp nhận và đóng dấu xác nhận tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, phải ghi rõ vào đó ngày nhận hồ sơ và ghi đầy đủ số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế sẽ viết phiếu để hẹn ngày trả kết quả đối với những hồ sơ thuộc diện cơ quan thuế phải trả kết quả cho người nộp thuế, tương ứng với thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ mà cơ quan đã tiếp nhận. Trường hợp nếu hồ sơ đăng ký thuế được gửi bằng đường bưu chính thì công chức thuế sẽ đóng dấu tiếp nhận và cũng phải ghi rõ ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và phải ghi số văn thư của cơ quan thuế. Công chức thuế tiến hành kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp nếu hồ sơ không đầy đủ giấy tờ, thông tin cần thiết thì cần phải giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn là 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. * Đối với tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuế điện tử Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Bước 3: Trả kết quả Cơ quan thuế sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đăng ký mst. * Thời gian giải quyết: Cơ quan thuế thực hiện việc xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và tiến hành trả kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thực hiện việc thông báo mã số thuế cho người nộp thuế chậm nhất là không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế. Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh này được căn cứ theo thủ tục mới nhất tại Thông tư 105. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho Chi cục Thuế nơi đặt điểm kinh doanh và đợi kết quả.

Về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

Tại chi cục thuế nơi đặt trụ sở kinh doanh

Tư vấn pháp luật

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần công ty cổ phần có thu nhập bao nhiêu một năm Thủ tục đăng ký kinh doanh có cần thuế môn bài không Giá trị gia tăng khi thành lập công ty được tính như thế nào?

Để biết thêm về những vấn đề liên quan tới thuế của doanh nghiệp, vui lòng xem thêm bài viết: Ấn định thuế, một số điểm quan trọng cần lưu ý