Điều kiện, thủ tục chào bán chứng khoán riêng lẻ

0
556
mua cổ phần
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198
Đánh giá post

Muốn chào bán chứng khoán riêng lẻ cần đáp ứng những điều kiện gì của pháp luật. Trình tự và hồ sơ mà doanh nghiệp cần chào bán như thế nào?

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ

Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng, số lượng nhà đầu tư.

Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu một năm; kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán; trừ trường hợp chào bán riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty; chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

Chủ thể:

  • Chủ thể chào bán cổ phần: công ty cổ phần (trừ công ty đại chúng) và các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) chuyển thành công ty cổ phần.
  • Chủ thể chào bán trái phiếu: Doanh nghiệp được tổ chức dưới dạng Công ty cổ phần; Công ty Trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nước ngoài

 Ngoài ra, công ty chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đáp ứng thêm điều kiện:

  • Thời gian hoạt động tối thiểu: ít nhất 1 năm (để chứng minh khả năng kinh doanh)
  • Đáp ứng yêu cầu minh bạch về tài chính: có báo cáo tài chính của năm liền kề phải được kiểm toán (bảo đảm cơ sở tin cậy để quyết định đầu tư)
  • Đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh doanh: có lãi năm liền kề trước phát hành.

Đăng ký chào bán chứng khoán: áp dụng với chứng khoán chào bán là cổ phần.

Thủ tục chào bán

Tổ chức phát hành gửi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có ý kiến bằng văn bản yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được tính từ thời điểm tổ chức phát hành hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho tổ chức đăng ký và công bố trên trang thông tin điện tử về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức đăng ký.

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Hồ sơ đăng ký

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);

Tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Hồ sơ, thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp.

Bản chính Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất và tài liệu hợp lệ chứng minh nhà đầu tư có đủ nguồn vốn hợp pháp để bổ sung vốn điều lệ.

Đầu tư là gì? Kiến thức đầu tư chứng khoán

Công bố thông tin trước khi chào bán chứng khoán riêng lẻ

Trong thời hạn 90 ngày; trước và trong khi thực hiện việc chào bán riêng lẻ; tổ chức chào bán không được quảng cáo việc chào bán trên các phương tiện thông tin đại chúng; trừ trường hợp công bố thông tin theo pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan. Việc công bố thông tin không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo và mời chào về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.

Tổ chức chào bán cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư.

Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

Phân phối chứng khoán

Tổ chức chào bán phân phối chứng khoán theo 2 hình thức là Bán tại tổ chức phát hành và bán qua đại lý trung gian (Công ty chứng khoán, Đại lý phát hành)

Phương thức bán: bán lẻ (cổ phiếu) hoặc đấu thầu (trái phiếu)

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi hoàn thành đợt chào bán; tổ chức phát hành gửi báo cáo kết quả đợt chào bán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật đầu tư được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here