Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dưới 100 triệu đồng

Bởi Nguyễn Hồng Thuý - 28/06/2020
view 492
comment-forum-solid 0

Tìm hiểu về việc lựa chọn nhà thấu đối với các gói thầu có giá trị dưới 100 triệu đồng

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Câu hỏi tư vấn

Công ty tôi cần in ấn tờ rơi, băng rôn…phục vụ bán hàng và đối tác phải làm theo kích cỡ, market theo yêu cầu với tổng giá dưới 100 triệu đồng. Đây không phải là hàng hóa có sẵn trên thị trường, vậy chúng tôi phải lựa chọn nhà thầu theo hình thức nào?

Luật sư tư vấn

Thứ nhất: Giá trị gói thầu từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

Tùy theo hạn mức của gói thầu là bao nhiêu và tùy theo gói thầu đó thuộc gói thầu gì để từ đó có thể lựa chọn hình thức đấu thầu cho phù hợp. Đối với gói thầu có han mức từ 100 triệu trở xuống đến 50 triệu có thể được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu

Chỉ định thầu cũng là một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại luật đấu thầu, đối với hinh thức chỉ định thầu thường được áp dụng đối với những gói thầu mang tính chất phải thực hiện ngay, mang tính cấp bách, hay mang tính chất cần sự tương thích về công nghệ…và một số gói nằm trong hạn mức được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, cụ thể như sau:

Căn cứ theo quy định tai Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của luật đấu thầu có quy định như sau:

“Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: 1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; 2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu thì sẽ áp dụng theo hình thức chỉ định thầu, bên mời thầu sẽ xem xét nhà thầu nào có năng lực để thực hiện gói thầu đó sẽ lập hồ sơ mời thầu và phát hành cho nhà thầu đó.

Thứ hai: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu năm 2013 có quy định lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt như sau:

“Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”

Do đó, theo quy định trên thì sẽ có một số trường hợp đặc biệt để lựa chọ nhà thầu mà không thuộc hình thức lựa chọn nhà thầu như: đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu hay chào hàng cạnh tranh….mà khi thuộc vào một trong nhưng gói thầu đặc biệt sẽ được trình lên Thủ tướng chính phủ xem xét áp dụng theo hình thức nào.

Từ những quy định trên thì Thủ tướng chính phủ đã đã ban hành Quyết định số 17/2019-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu để cụ thể hóa hướng giải quyết khi có những gói thầu đặc biệt, để mang tính chất chủ động, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho bên mời thầu.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 19 Điều 3 Quyết định số 17/2019-TTg có quy định Danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thưng xuyên đưc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hp đặc biệt, trong đó có gói thầu có giá trị gói thầu không quá 50 triệu đồng cũng sẽ được áp dụng trong trường hợp đặc biệt:

“19. Gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng.”

Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị không quá 50 triệu sẽ được thực hiện theo quy đinh tại Khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019-TTg như sau:

“7. Đối với gói thầu quy định tại khoản 19 Điều 3 Quyết định này được thực hiện theo quy trình như sau:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).”

Như vậy, đối với gói thầu có giá gói thầu từ 50 triệu đồng trở xuống sẽ do thủ trưởng cơ quan có gói thầu đó dựa trên nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và quyết định ký hợp đồng hoặc có thể không ký hợp đồng nhưng phải có hóa đơn chứng từ chứng minh việc thực hiện gói thầu đó và giá trị thê hiện trong hóa đơn là bao nhiêu.

Do đó, từ những phân tích trên cho thấy đối với gói thầu có giá trị  từ 100 triệu đồng trở xuống có hai hình thức lựa chọn nhà thầu là hình thức chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt , tùy theo hạn mức là bao nhiêu thì lựa chọn một trong hai hình thức đó.

Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó, khi đấu đấu thầu qua mạng cần được tiến hành dựa trên những nguyên tắc luật định nhất định.

Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng được hướng dẫn áp dụng và thực hiện trên thực tế tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP như sau:

Một là, Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện đăng ký một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hai là, Bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ba là, Đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bốn là, Bên mời thầu tiến hành mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp hồ sơ, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xéttổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng; trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải xử lý theo quy định tại Khoản 4 Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:
  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Nguyễn Hồng Thuý

Nguyễn Hồng Thuý

https://luatcongty.vn Nguyễn Hồng Thúy một cô gái nhiệt tình, vui vẻ và yêu đời. Có niềm đam mê với việc viết lách, thích tìm hiểu, phân tích các vấn đề pháp lý khác nhau để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. Vì vậy rất mong muốn được chia sẽ những kiến thức mà mình học hỏi và tìm hiểu đến bạn đọc. Các bài viết của Thúy trên website luatcongty.vn là những kiến thức mà Thúy muốn chia sẻ đến mọi người

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.22884 sec| 998.797 kb