Người đại diện của công ty hợp danh được quy định như thế nào?

Bởi Nguyễn Hồng Thuý - 13/12/2020
view 297
comment-forum-solid 0

Việc thành lập một công ty hay doanh nghiệp mới cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Có rất nhiều yếu tố để một công ty hay doanh nghiệp được phép hoạt động, một trong số đó là phải có người đại diện hợp pháp.

Khái quát về công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp này hiện nay không quá phổ biến tại thị trường doanh nghiệp Việt Nam ngày nay. Theo pháp luật doanh nghiệp hiện tại, Luật doanh nghiệp 2014 tại điều 172 có đưa ra khái niệm công ty hợp danh như sau: "a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào".

Luật Doanh nghiệp không đưa ra một định nghĩa khái quát, mà mô tả công ty hợp danh qua các đặc điểm đặc trưng đó là công ty hợp danh. Công ty hợp danh là một doanh nghiệp mà trong bộ phận nhân sự phải có ít nhất hai thành viên chủ sở hữu chung của công ty, hai thành viên đó cùng nhau hợp tác kinh doanh dưới một hình thức được gọi chung là thành viên hợp danh.

Bên cạnh đó, các thành viên hợp danh có thể bao gồm thành viên góp vốn nhưng không cần sự tham gia và quản lý của công ty, cũng không cần quản lý các hoạt động kinh doanh nhân danh của công ty đó. Có thể thấy thành viên hợp danh là thành viên nòng cốt của công ty, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình có nghĩa là thành viên hợp danh phải cùng liên đới chịu trách nhiệm mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành viên còn lại là thành viên góp vốn, thành viên góp vốn có thể và cá nhân cũng có thể là tổ chức, thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Theo khoản 1 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Với tính chất là một loại hình doanh nghiệp mang tính chất đối nhân, công ty hợp danh ít chịu sự ràng buộc của pháp luật. Việc tổ chức quản lý công ty có thể do các thành viên thỏa thuận và ghi vào điều lệ công ty. Tuy nhiên chỉ có thành viên hợp danh là có quyền quản lý và điều hành công ty, còn thành viên góp vốn không có quyền quản lý công ty.

Trong công ty hợp danh, Hội đông thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty. Thành phần Hội đồng thành viên là tất cả các thành viên trong công ty bao gồm cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm chủ tịch hội đồng thành viên đồng thời người này sẽ kiêm luôn vị trí giám đốc hay tổng giám đốc của công ty nếu điều lệ công ty không có quy định khác.

Việc họp hội đồng thành viên thường do chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập theo ý của người này hoặc theo đề nghị của thành viên hợp danh khác trong công ty. Tuy nhiên trong các trường hợp chủ tịch hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp theo đề nghị của thành viên hợp danh khác thì thành viên hợp danh đã đề nghị có quyền tự triệu tập cuộc họp mà không không cần chủ tịch hội đồng thành viên triệu tập.

Hội đồng thành viên có quyền quyết định mọi vấn đề của công ty. Nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì theo quy định của pháp luật, để thông qua những vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 177 Luật doanh nghiệp 2014 thì cần ít nhất ¾ số thành viên hợp danh thông qua. Nếu điều lệ công ty không quy định thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình.

có tư cách pháp nhân Luật sư tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Các hành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật cho công ty hợp danh và tổ chức hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Các thành viên hợp danh phân công nhau vị trí quản lý và kiểm soát công ty. Khi có nhiều thành viên cùng tham gia hoạt động kinh doanh thì các vấn đề cần quyết định sẽ được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Chủ tịch hội đồng thành viên có nhiệm vụ tổ chức điều hành, quản lý công việc kinh doanh hàng ngày của công ty. Đồng thời chủ tịch hội đồng thành viên cũng là người đại diện cho công ty tham gia các quan hệ với nhà nước. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Điều 14 Luật doanh nghiệp 2014:

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, công ty hợp danh cũng phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014: “Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”.

Như vậy, đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là tất cả các thành viên hợp danh của công ty. Họ được pháp luật quy định quyền đối nhân trong công ty hợp danh để tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Nguyễn Hồng Thuý

Nguyễn Hồng Thuý

https://luatcongty.vn Nguyễn Hồng Thúy một cô gái nhiệt tình, vui vẻ và yêu đời. Có niềm đam mê với việc viết lách, thích tìm hiểu, phân tích các vấn đề pháp lý khác nhau để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. Vì vậy rất mong muốn được chia sẽ những kiến thức mà mình học hỏi và tìm hiểu đến bạn đọc. Các bài viết của Thúy trên website luatcongty.vn là những kiến thức mà Thúy muốn chia sẻ đến mọi người

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.57733 sec| 993.453 kb