Những quy định liên quan đến việc làm rõ nội dung đề xuất kỹ thuật của nhà thầu

0
1153
Vốn điều lệ công ty
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
5/5 - (1 bình chọn)

Việc làm rõ nội dung đề xuất kỹ thuật của nhà thầu phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu.

Bài viết được thực hiện bởi: Chuyên viên Nguyễn Tiến Dũng – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Quy định pháp luật về đề xuất kỹ thuật của nhà thầu

Căn cứ theo khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định về việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP tiêu chuẩn đánh giá dựa trên  tiêu chí:

(i) Đặc tính. Thông số kỹ thuật của hàng hóa. Tiêu chuẩn sản xuất. Tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

(ii) Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật. Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

(iii) Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

(iv) Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

(v) Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

(vi) Khả năng cung cấp tài chính (nếu có yêu cầu);

(vii) Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

(viii) Tiến độ cung cấp hàng hóa;

(ix) Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

Về quy định làm rõ nội dung đề xuất kỹ thuật của nhà thầu

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về làm rõ hồ sơ dự thầu, thì:

“Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu…”

Việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự. Trong hồ sơ mời thầu có đưa ra yêu cầu về tiêu chí nội dung đề xuất kỹ thuật nhưng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu khi chào thầu nội dung này bằng mã số cơ cài đặt trên máy. Như vậy, đây là nội mà nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ, không thuộc trường hợp được làm rõ để chứng minh.

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, khi đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bên mời thầu tiến hành các công việc sau:

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung dưới đây:

(i) Có bản gốc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

(ii) Có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ;

(iii) Hiệu lực của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;

(iv) Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

(v) Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ đề xuất kỹ thuật với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

(vi) Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có);

(vii) Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

(viii) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ

Nhà thầu có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. Đối với gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, không tiến hành đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật;

Nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển, có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ, có năng lực được cập nhật đáp ứng yêu cầu của gói thầu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật.

Đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính.

Lưu ý: Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật.

Bên mời thầu phải thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật lao động được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here