Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh rạp chiếu phim

Bởi Huỳnh Thu Hương - 28/06/2020
view 276
comment-forum-solid 0

Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh rạp chiếu phim. Kinh doanh rạp chiếu phim là một hình thức phổ biến phim. Điều kiện kinh doanh rạp chiếu phim là gì? Doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng các điều kiện gì?

Phải là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp

Cơ sở kinh doanh rạp chiếu phim phải là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo luật Doanh nghiệp năm 2014. Pháp luật hiện nay có năm loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần; Công ty TNHH 1 thành viên; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân. Cơ sở kinh doanh rạp chiếu phim phải được thành lập theo một trong năm loại hình doanh nghiệp vừa nêu trên. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hồ sơ, thủ tục thành lập khác nhau. Chủ cơ sở sẽ quyết định lựa chọn để thành lập.

Điều kiện về Giám đốc, tổng giám đốc khi kinh doanh rạp chiếu phim

Giám đốc, Tổng giám đốc phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo pháp luật Doanh nghiệp. Theo đó, giám đốc, tổng giám đốc là người phải có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo Điều lệ của doanh nghiệp nếu có. Bên cạnh đó, giám đốc, tổng giám đốc của doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phim phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.

Điều kiện về các loại phim chiếu tại rạp khi kinh doanh rạp chiếu phim

Doanh nghiệp chiếu phim được nhập khẩu để phổ biến. Phim nhập khẩu phải có bản quyền hợp pháp. Phim nhập khẩu không có nội dung, hình ảnh, âm thanh chữ viết tuyên truyền chống phá nhà nước. Không tuyên truyền kích động chiến tranh, gây thù. Không tuyên truyền, truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,… Phim không mang nội dung tuyên truyền bí mật của Đảng, bí mật an ninh quốc phòng, ngoại giao, kinh tế,… Phim không xuyên tạc sự thật lịch sử. Không phủ nhận thành tựu cách mạng. Phim không mang nội dung xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc, uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Phim Việt Nam do cơ sở sản xuất phim sản xuất; Phim nhập khẩu; Phim được sản xuất từ việc hợp tác, cung cấp dịch vụ sản xuất, liên doanh sản xuất với tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được chiếu tại rạp khi đã có giấy phép phổ biến phim của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.

Đối với phim do đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình sản xuất và nhập khẩu đã có quyết định phát sóng trên đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình thì sẽ được chiếu mà không cần giấy phép phổ biến phim. Lưu ý, việc cấp giấy phép phổ biến phim sẽ được dựa trên cơ sở ý kiến của hội đồng thẩm định phim.

Xem thêm: Hạn chế tranh chấp hợp đồng xây dựng

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Điều kiện về rạp chiếu phim khi kinh doanh rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim, phải bao gồm phòng khán giả, buồng máy, khu vực tiền sảnh. Rạp chiếu phim phải có bãi đỗ xe và đường cho xe lăn của người khuyết tật. Lối ra vào bãi đỗ xe không được cắt ngang dòng người chính ra vào rạp. phải tuân thủ các quy định hiện hành về kết cấu, thiết kế, môi trường, an toàn cháy nổ và các quy định khác về xây dựng có liên quan.

Phòng khán giả

Diện tích phòng khán giả phải được thiết kế trên cơ sở đảm bảo cho mỗi chỗ ngồi khán giả có diện tích không nhỏ hơn 0,80 m2 và khối tích từ 4,0 m3 đến 6,0 m3. Bao gồm cả diện tích chỗ ngồi và lối đi lại. Phải đáp ứng các thông số kỹ thuật về màn ảnh, điều kiện nhìn rõ, bố trí chỗ ngồi.

Ghế ngồi trong phòng khán giả phải được gắn với nhau thành từng hàng và được cố định với nền. Các ghế lật phải đảm bảo không gây tiếng động khi sử dụng và tạo sự thoải mái cho khán giả trong suốt thời gian ngồi xem. Khoảng cách giữa 2 hàng ghế phải đảm bảo không nhỏ hơn 0,95 m.

Kích thước ghế ngồi: Chiều rộng không nhỏ hơn 0,5 m. Chiều sâu không nhỏ hơn 0,45 m. Phải bố trí ít nhất 1/3 số ghế hàng đầu có thể tháo rời dành cho người khuyết tật ngồi xe lăn. Phòng khán giả phải có cửa thoát hiểm riêng.

Phòng máy

Phòng máy phải có kích thước tối thiểu 6 m x 3,6 m x 2,5 m. Buồng máy phải được bố trí ở phía chính diện với màn ảnh. Tường ngăn cách giữa buồng máy và phòng khán giả phải được thiết kế cách âm.

Cửa sổ chiếu và cửa sổ quan sát phải đáp ứng các yêu cầu sau: Kính cửa sổ chiếu và cửa sổ quan sát đặt nghiêng một góc từ 7° đến 10°. Cửa sổ chiếu và cửa sổ quan sát phải đảm bảo kích thước 0,40 m x 0,25 m. Cửa buồng máy phải mở ra ngoài, kích thước không nhỏ hơn 2,00 m x 0,85 m.

Khu vực sảnh

Khu vực tiền sảnh là khu vực chuyển tiếp giữa bên ngoài và phòng chiếu phim. Đáp ứng yêu cầu mua vé của khán giả, chỗ cho khán giả xem giới thiệu quảng cáo phim, phân chia khán giả về các phòng chiếu. Và phục vụ nhu cầu dịch vụ của khán giả. Diện tích khu vực tiền sảnh được thiết kế trên cơ sở đảm bảo tương ứng với số ghế khán giả có diện tích không nhỏ hơn 0,30 m2 đến 0,45 m2 cho một chỗ ngồi. Kể cả chỗ bán vé, điện thoại công cộng, căng tin – giải khát. Mỗi rạp có ít nhất từ 1 đến 3 cửa bán vé. Diện tích quy định cho một cửa bán vé không nhỏ hơn 1,5 m².

Các hoạt động căng tin – giải khát, giải trí được bố trí liền với khu vực tiền sảnh. Không được phép thông với hành lang phân chia khán giả hoặc sảnh nghỉ. Cửa vào của khán giả phải mở ra ngoài, theo hướng thoát người. Không được làm cửa cuốn, cửa kéo, cửa sập, cửa chốt, cánh bản lề mở vào trong.

Khu vệ sinh

Khu vệ sinh dành cho khán giả được bố trí liền với phòng đợi. Nhưng không liên thông với khu vực tiền sảnh vào hoặc các không gian bên ngoài. Không cho phép khu vệ sinh mở cửa trực tiếp vào phòng khán giả. Khu vệ sinh nam, nữ phải bố trí riêng biệt, có buồng đệm. Số lượng thiết bị vệ sinh cho khán giả tối thiểu là: 1 xí, 2 tiểu, 1 chậu rửa tay: cho 150 khán giả nam. 1 xí, 2 tiểu, 1 chậu rửa tay: cho 150 khán giả nữ. Phòng vệ sinh dành cho khán giả phải tính đến nhu cầu sử dụng người khuyết tật theo quy định có liên quan.

Các điều kiện khác

Ngoài ra, rạp chiếu phim sẽ phải đáp ứng các điều kiện khác. Như: Yêu cầu về chất lượng hình ảnh, âm thanh, hệ thống thiết bị điện, ánh sáng.

Điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy khi kinh doanh rạp chiếu phim

Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn. Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở. Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; Thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được phê duyệt. Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy. Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp. Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình theo quy định của pháp luật quy định. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Xem thêm: Điều kiện kinh doanh hóa chất

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  • Bài viết trong lĩnh vực pháp luật đầu tư được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  • Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18244 sec| 1026.984 kb