Quy định về quản lý ngoại hối mới nhất hiện nay!

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 02/09/2020
view 2907
comment-forum-solid 0

Cơ chế quản lý ngoại hối là việc nhà nước áp dụng các chính sách, biện pháp tác động vào quá trình nhập, xuất ngoại hối (đặc biệt là ngoại tệ). Bên cạnh đó là việc sử dụng ngoại hối theo những mục tiêu đã định. 

  Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn: (024) 66 527 527

Khái niệm ngoại hối và quản lý ngoại hối

Ngoại hối là gì?

Ngoại hối là phương tiện thanh toán quốc tế bao gồm: tiền nước ngoài; vàng tiêu chuẩn quốc tế; các giấy tờ có giá và các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài.

Ngoại hối trong đó đặc biệt là ngoại tệ có vai trò quan trọng. Đây là phương tiện dự trữ của cải; phương tiện để mua; phương tiện thanh toán và hạch toán quốc tế. Ngoại hối được các nước chấp nhận là đồng tiền quốc tế. Ví dụ: đôla Mỹ, bảng Anh, Frăng pháp...

Đối với những nước mà đồng tiền được tự do chuyển đổi, dự trữ ngoại hối là công cụ can thiệp, điều chỉnh nhằm thiết lập thế cân bằng giữa các đồng tiền trong trật tự tiền tệ quốc tế, phục vụ chính sách kinh tế.

Đối với những đồng tiền không được tự do chuyển đổi, dự trữ ngoại hối là lực lượng để can thiệp thị trường nhằm duy trì sự ổn định tỉ giá hối đoái của đồng bản tệ.

Với tư cách là cơ quan duy nhất có nhiệm vụ phát hành tiền; xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ; lập và theo dõi cán cân thanh toán quốc tế, Ngân hàng nhà nước ở trung ương đã được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và kiểm soát ngoại hối trên thị trường là phù hợp.

Quản lý ngoại hối là gì?

Quản lý ngoại hối là việc nhà nước áp dụng các chính sách, biện pháp tác động vào quá trình nhập; xuất ngoại hối (đặc biệt là ngoại tệ) và việc sử dụng ngoại hối theo những mục tiêu đã định.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thuế - kế toán của Công ty Luật TNHH Everest

Quy định về quản lý ngoại hối mới nhất

Mục đích quản lý ngoại hối

Điều tiết tỷ giá, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Ngân hàng nhà nước thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy tập trung các nguồn ngoại hối vào tay mình. Thông qua đó nhà nước sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quả cho kinh tế và đối ngoại. Đồng thời sử dụng chính sách ngoại hối như một công cụ có hiệu lực thực hiện chính sách tiền tệ. Thông qua mua bán ngoại hối trên thị trường để can thiệp vào tỷ giá khi cần thiết. Nhằm ổn định giá trị đối ngoại của đồng tiền, tác động vào lượng tiền cung ứng.

Bảo tồn quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước

Ngân hàng trung ương không chỉ bảo quản và quản lý quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước mà còn biết sử dụng phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế; đảm bảo an toàn không bị ảnh hưởng rủi ro về tỷ giá ngoại tệ trên thị trường quốc tế.

Ngân hàng trung ương là gì?

Ngân hàng trung ương là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung ương là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu các ngân hàng thương mại có nguy cơ đổ vỡ

Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế

Trong cả hai trường hợp cán cân thanh toán bội thu hoặc bội chi, nếu không có sự can thiệp của ngân hàng trung ương, tỷ giá sẽ tăng giẳm theo nhu cầu ngoại hối trên thị trường. Tuy nhiên ở nhiều nước, Ngân hàng trung ương đóng vai trò điều tiết tỷ giá để thực hiện mục tiêu của chính sách kinh tế. Nếu ngân hàng trung ương muốn xác lập một tỷ giá ổn định, thì ngân hàng trung ương hoặc là mua vào số ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào trong nước làm cho quỹ dự trữ ngoại hối sẽ tăng lên tương ứng, hoặc ngân hàng trung ương sẽ bán ngoại tệ ra để đáp ứng nhu cầu của thị trường khi có luồng ngoại tệ chảy ra nước ngoàI, quỹ dự trữ ngoại hối giảm xuống tương ứng.

Cơ chế quản lý ngoại hối

Cơ chế tự do ngoại hối

Theo cơ chế này, ngoại hối được tự do lưu thông trên thị trường, cân bằng ngoại hối do thị trường quyết định mà không có sự can thiệp của nhà nước.

Cơ chế quản lý

Hiện nay, hầu hết các nước đều áp dụng cơ chế có sự quản lý của nhà nước đối với ngoại hối, song mức độ quản lý và can thiệp có khác nhau.

Cơ chế nhà nước thực hiện quản lý hoàn toàn

Theo cơ chế này, nhà nước thực hiện độc quyền ngoại thương và độc quyền ngoại hối. Nhà nước áp dụng các biện pháp hành chính áp đặt nhằm tập trung tất cả hoạt động ngoại hối vào tay mình. Tỷ giá do nhà nước quy định buộc tất cả các giao dịch ngoại hối phải chấp hành, các tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nếu bị lỗ do tỷ giá thì sẽ được nhà nước cấp bù, ngược lại nếu lãi thì nộp cho nhà nước. Cơ chế này thích hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung.

Cơ chế quản lý có điều tiết

Trong cơ chế quản lý hoàn toàn, nhà nước có thể áp đạt khống chế được thị trường, ngăn chặn được ảnh hưởng từ bên ngoài, chủ động khai thác được nguồn vốn từ bên trong. Nhưng trong nền kinh tế thị trường cách quản lý này sẽ không phù hợp. Điều này sẽ cản trở và gây khó khăn cho nền kinh tế.

Để khắc phục sự áp đặt, nhà nước tiến hành điều tiết nhưng gắn với thị trường, nhà nước tiến hành kiểm soát ở mộr mức độ nhất định nhằm phát huy tính tích cực của thị trường, hạn chế những nhược điểm do thị trường gây ra, tạo điều kiện cho kinh tế trong nước phát triển ổn định, ngăn chặn ảnh hưởng từ bên ngoài.

Hoạt động ngoại hối của ngân hàng trung ương

Hoạt động mua bán ngoại hối

Ngân hàng trung ương tham gia vào hoạt động mua bán ngoại hối với tư cách là người can thiệp, giám sát, điều tiết nhưng đồng thời cũng là người mua, người bán bán cuối cùng. Thông qua việc mua, bán ngân hàng trung ương thực hiện việc giám sát điều tiết thị trường theo mục tiêu của chính sách tiền tệ, đồng thời theo dõi diễn biến tỷ giá đồng bản tệ để chủ động quyết định hoặc phối hợp với ngân hàng trung ương các nước khác củng cố sức mua đồng tiền này hay đồng tiền khác để đảm bảo trong trật tự quốc tế có lợi cho mình.

Mua bán trên thị trường trong nước

Trên thị trường hối đoái trong nước, ngân hàng trung ương là người mua, bán cuối cùng và chỉ tiến hành mua bán với các ngân hàng thương mại tại hội sở trung ương của các ngân hàng thương mại mà không trực tiếp mua bán với các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu. Tỷ giá hối đoái do ngân hàng trung ương công bố. Thông qua việc mua bán ngân hàng trung ương thực hiện việc cung ứng tiền tệ; hoặc rút bớt tiền tệ ra khỏi lưu thông; trên cơ sở đó ổn định tỷ giá hối đoái của đồng bản tệ.

Đối với những nước phát triển, thị trường hối đoáI đã được quốc tế hóathì tỷ giá được thả nổi. Ngân hàng trung ương chỉ can thiệp khi thị trường có sự biến động lớn hoặc trong những trường hợp đặc biệt.

Mua bán trên thị trường quốc tế

Với nhiệm vụ quản lý quỹ dự trữ ngoại hối, ngân hàng trung ương thực hiện việc mua bán trên thị trường quốc tế nhằm bảo tồn và phát triển quỹ dự trữ ngoại hối. ngân hàng trung ương thực hiện việc mua bán ngoại hối sẽ tác động trực tiếp vào tiền TW (MB) từ đó có thể can thiệp nhằm đạt được tỷ giá mong muốn.

Hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng trung ương

(i) Quản lý, điều hành thị trường ngoại hối, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, bằng cách đưa ra quy chế ra nhập thành viên, quy chế hoạt động, quy định giới hạn tỷ giá mua bán trên thị trường.. (ii) Tham gia xây dựng các dự án pháp luật, và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại hối (iii) Cấp giấy phép và thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối (iv) Kiểm tra giam sát việc xuất nhập khẩu ngoại hối; kiểm soát các hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng. (v) Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác của quản lý ngoại hối. (vi) Biên lập cán cân thanh toán

Nội dung cơ bản của quy chế quản lý ngoại hối

Những quy định chung gồm:

Đối tượng và phạm vi quản lý tổ chức cá nhân có hoạt động ngoại hối. Cơ quan quản lý: Chính phủ giao cho ai?, ví dụ: MHTW hoặc thành lập riêng một cơ quan để giao nhiệm vụ.. Quy định về nội dung quản lý ngoại hối, người cư trú, người không cư trú, các hoạt động ngoại hối. Quy định về: mở tài khoản, sử dụng ngoại tệ của người không cư trú và người cư trú. Quy định về các giao dịch vãng lai Quy định về giao dịch vốn Các điều khoản khác.

Xem thêm: Quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của dự án tài chính vi mô 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện. Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật; hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng kiến thức ý kiến của chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo; bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.57216 sec| 1055.359 kb