Quyền, nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

0
1041
lựa chọn nhà thầu
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 19006198
Đánh giá post

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định

cổ đông sở hữu
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Về chủ sở hữu: Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Nếu một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Thì số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm. Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Các quyền khác như cổ đông phổ thông. Trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

(i) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác

(ii) Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

(iii) Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

(iv) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  • Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh nhà hàng, thủ tục thế nào?
  • Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường được quy định thế nào?
  • Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

    1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
    2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
    3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here