Quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh

Bởi Huỳnh Thu Hương - 31/07/2020
view 291
comment-forum-solid 0
Hội đồng thành viên sẽ quyết định vấn đề. Pháp luật quy định như thế nào về quyết định của Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh?

Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên.  Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên. Để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Thành viên góp vốn tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Về việc sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn. Về việc tổ chức lại và giải thể công ty. Và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ. Xem thêm: Người thừa kế của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Quyết định của Hội đồng thành viên trong ty hợp danh

Hội đồng thành viên sẽ quyết định các vấn đề được quy định trong Điều lệ công ty. Cũng như vấn đề thông qua quyết định sẽ thực hiện theo Điều lệ công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định. Thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:
 • Phương hướng phát triển công ty.
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới.
 • Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên.
 • Quyết định dự án đầu tư.
 • Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác. Cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn.
 • Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn.
 • Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm. Tổng số lợi nhuận, được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên.
 • Quyết định giải thể công ty.
Quyết định về các vấn đề không phải các vấn đề được liệt kê ở trên được thông qua. Nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiaến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.65602 sec| 991.055 kb