Tách doanh nghiệp, thủ tục thực hiện như thế nào?

0
290
yếu tố trong báo cáo
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Tách doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty mình để thành lập một hoặc một số công ty mới.

Tách doanh nghiệp là gì?

Hiện tại theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2015, việc tách doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Khoản 1 Điều 193 Luật doanh nghiệp năm 2015 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. 

Lưu ý: Việc tách công ty không áp dụng với công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Xâm phạm thiết kế
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Các hình thức tách công ty, doanh nghiệp

 Công ty có thể tách bằng một trong hai hình thức sau hoặc áp dụng cả 2 hình thức:

(1) Tách một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

2) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

Sau khi bị tách, công ty mới phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Thủ tục tách doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua nghị quyết tách công ty.

Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chính: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

Hồ sơ tách doanh nghiệp

Theo Điều 24 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ tách doanh nghiệp bao gồm hồ sơ giảm vốn công ty cũ và hồ sơ thành lập công ty mới. 

Hồ sơ tách doanh nghiệp đối với công ty tách mới

Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (công ty tách mới); Điều lệ (công ty tách mới); Danh sách cổ đông, thành viên; Biên bản họp về việc tách công ty; Nghị quyết về việc tách công ty; Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty bị tách

Hồ sơ tách doanh nghiệp đối với công ty bị tách

Hồ sơ bao gồm: Biên bản họp về việc giảm vốn do tách công ty; Quyết định về việc giảm vốn điều lệ do tách công ty; Thông báo thay đổi vốn điều lệ do tách công ty; Danh sách thành viên (áp dụng đối với công ty TNHH).

Ngoài các hồ sơ trên doanh nghiệp chuẩn bị thêm hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục.

Thủ tục về thuế khi tách công ty

Kê khai, nộp thuế: Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tách công ty theo điểm b khoản 7 điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC.

Xuất hoá đơn: theo hướng dẫn tại khoản 2.15 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC đối với các tài sản điều chuyển do tách doanh nghiệp phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here