Thẩm quyền triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông, quy định thế nào?

Bởi Trần Thu Trà - 24/11/2020
view 167
comment-forum-solid 0

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường theo nhu cầu của công ty hoặc theo yêu cầu triệu tập của một số cá nhân, cơ quan khác trong công ty.

đại hội đồng cổ đông
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 19006198

Chu kỳ họp đại hội đồng cổ đông

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và họp trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, theo đề nghị của hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 (sáu) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức các cuộc họp bất thường tùy theo tình hình thực tế của công ty.

Địa điểm tổ chức cuộc họp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. (Khoản 1, khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014).

Hội đồng quản trị có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chính vì vậy, hội đồng quản trị có quyền và phải triệu tập cuộc họp bất thường đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây (Khoản 4 Điều 136):

(i) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

(ii) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

(iii) Theo yêu cầu của cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

(iv) Theo yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

(v) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

(vi) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty cổ phần.

Ban kiểm soát có quyền triệu tập họp của đại hội đồng cổ đông không?

Ban kiểm soát là cơ quan quan trọng trong công ty cổ phần với nhiệm vụ giám sát đội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

Vì lẽ đó, ban Kiểm soát có quyền và phải triệu tập họp đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo thẩm quyền trong các trường hợp sau đây (Khoản 5 Điều 136):

(i) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

(ii) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

(iii) Theo yêu cầu của ban kiểm soát.

Chuyển hộ kinh doanh thành công ty TNHH một thành viên thế nào?

Bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu logo theo quy định pháp luật thế nào?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Trần Thu Trà

Trần Thu Trà

https://luatcongty.vn Trần Thu Trà là một cô gái nhiệt tình, vui vẻ và yêu đời. Có niềm đam mê với việc viết lách, thích tìm hiểu, phân tích các vấn đề pháp lý khác nhau để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. Vì vậy rất mong muốn được chia sẽ những kiến thức mà mình học hỏi và tìm hiểu đến bạn đọc. Các bài viết của Trà trên website luatcongty.vn là những kiến thức mà Trà muốn chia sẻ đến mọi người

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.83599 sec| 979.07 kb