Thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài 2021

0
262
Chế độ trách nhiệm
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục pháp lý ghi nhận nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam. Vậy từ năm 2021, pháp luật có quy định như thế nào về vấn đề trên?

thành lập công ty cổ phần có vốn nước ngoài
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn để tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập các tổ chức kinh tế, mua cổ phần, phần vốn góp của các tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng hoặ  thực hiện dự án đầu tư.

Theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, bốn hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

(i) Đầu tư để thành lập tổ chức kinh tế;

(ii) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần  phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

(iii) Đầu tư theo hình thức đối tác đầu tư (hay hợp đồng PPP) 

(iv) Đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh (hay hợp đồng BCC).

Quy định pháp luật về công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Các quy định pháp luật về công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại: 

(i) Biểu cam kết WTO;

(ii) Luật đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

(iii) Luật doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

(iv) Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

(v) Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch.

(vi) Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 

Xem thêm bài viết: Công ty cổ phần – 8 quy định đáng chú ý

Các bước thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

công ty cổ phần có vốn nước ngoài
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, một số trường hợp nhà đầu tư muốn thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ, lại có  hợp phải đăng ký với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài đối với các dự án sau đây:

(i) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua bán đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng;

(ii) Dự án có yêu cầu về việc chuyển mục đích sử dụng đất;

(iii) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Hồ sơ gồm:

(i) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư muốn thành lập công ty cổ phần

(ii) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu. Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương;
 • Đề xuất dự án đầu tư về: dự án, mục tiêu, quy mô, vốn và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tiến độ đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

(iii) Bản sao một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính trong phạm  hai năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Cam kết về hổ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Cam kết về hổ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư;
 • Trường hợp dự án không cần Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhà đầu tư cần nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác để xác nhận về việc nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ như: tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật, tình trạng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Hợp đồng đầu tư kinh doanh đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trường hợp thành lập công ty có vốn 100% nước ngoài mà liên quan đến những vấn đề: kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học,….thì phải đăng kí chủ trương đầu tư với Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Hồ sơ gồm:

Các tài liệu như đăng kí chủ trương đầu tư của Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Ngoài ra, hồ sơ cần yêu cầu thêm về:

(i) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, bố  tái định cư (nếu có);

(ii) Đánh giá sơ bộ tác động của dự án đến vấn đề môi trường, các giải pháp khắc phục, bảo vệ;

(iii) Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ: 

Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian: 

Thời hạn làm việc từ 35-40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Xem thêm: Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với công ty Cổ phần có vốn nước ngoài

công ty cổ phần có vốn nước ngoài
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Trong các trường hợp dưới đây nhà đầu tư muốn thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

(i) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

(ii) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế  có một trong số điều kiện sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ vốn điều lệ từ 51% trở lên
 • Đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

(iii) Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ vốn điều lệ trên 51%.

(iv) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ trên 51 % vốn điều lệ.

Hồ sơ gồm:

(i) Văn bản đề nghị thực hiện dự án của nhà đầu tư.

(ii) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước/hộ chiếu. Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác để xác nhận tư cách pháp lý của chủ thể.

(iii) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm: dự án, mục tiêu, quy mô, vốn và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

(iv) Bản sao một trong các tài liệu như quy định về hồ sơ tại Bước 1

Cơ quan nộp hồ sơ: 

Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian:

(i) Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc. (kể từ ngày nhận hồ sơ)

(ii) Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc. (kể từ ngày nhận quyết định chủ trương đầu tư)

Bước 3: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

công ty cổ phần có vốn nước ngoài
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, doanh nghiệp cần thông báo công khai (đăng bố cáo) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm:

(I) Nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

(ii) Ngành, nghề kinh doanh;

(iii) Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ quan thực hiện: 

Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh do luật quy định

Bước 4: Khắc dấu của doanh nghiệp

công ty cổ phần có vốn nước ngoài
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Doanh nghiệp có thể tiến hành khắc dấu tại các đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp có quyền tự quyết định số lượng và hình thức con dấu nhưng phải trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 5: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 

công ty cổ phần có vốn nước ngoài
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Sau đấy sẽ cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan thực hiện: 

Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Xem thêm các kiến thức pháp luật tại Luật Doanh nghiệp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật đầu tư được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here