Thiệt hại do xâm phạm bản quyền tác giả gây ra, xác định thế nào?

0
291
Tính nguyên gốc
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198
Đánh giá post

Hiện nay tình trạng xâm phạm quyền tác giả diễn ra ngày càng phức tạp và khó kiểm soát, nó gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu. Vậy làm thế nào để có thể xác định thiệt hại xâm phạm bản quyền tác giả gây ra?

Thiệt hại do xâm phạm
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Cách tính thiệt hại do xâm phạm bản quyền tác giả

Theo Điều 204 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định: thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần:

(i) Thiệt hại về vật chất gồm: các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.

(ii) Thiệt hại về tinh thần gồm: các tổn thất về nhân phẩm, danh dự, sự uy tín hay danh tiếng và những tổn thất khác về tinh thần gây ra cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

Cách xác định thiệt hại về vật chất

Các tổn thất về tài sản: nếu có tổn thất về tài sản và người bị thiệt hại có yêu cầu bồi thường tổn thất đó thì người bị thiệt hại phải nêu rõ giá trị tính được thành tiền của bản quyền tác giả tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ xác định giá trị tính được thành tiền của quyền tác giả đó.

Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận: làm giảm sút về thu nhập, lợi nhuận của người bị thiệt hại thì phải xác định được họ có thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi xâm phạm quyền tác giả hay không.

(i) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp quyền tác giả.

(ii) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do cho thuê bản quyền tác giả.

(iii) Thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do chuyển giao quyền sử dụng quyền tác giả.

Tổn thất về cơ hội kinh doanh: là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền khoản thu nhập mà người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các khả năng quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.6 này, nhưng thực tế không có được khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra.

Khi xem xét yêu cầu bồi thường về tổn thất cơ hội kinh doanh, Toà án yêu cầu chủ sở hữu quyền tác giả phải nêu rõ và chứng minh cơ hội kinh doanh bị mất là gì, thuộc trường hợp nào nêu trên đây và giá trị tính được thành tiền đối với trường hợp đó để Toà án xem xét quyết định.

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại xâm phạm bản quyền tác giả: là chi phí mà chủ sở hữu phải bỏ ra để ngăn chặn khắc phục thiệt hại hành vi xâm phạm này gây ra.

Cách xác định thiệt hại xâm phạm bản quyền tác giả về tinh thần

Các thiệt hại về tinh thần chính là sự thiệt hại, tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng, lòng tin vì bị hiểu nhầm và những tổn thất khác về mặt tinh thần gây ra cho chủ sở hữu.

Song song với các tổn thất, thiệt hại về tài sản, vật chất chính là các thiệt hại về tinh thần, nó có thể còn nghiêm trọng hơn, tác động trực tiếp tới tinh thần của chủ sở hữu, tác giả.

Các thiệt hại về tinh thần rất khó để có thể xác định và định giá được. Chính vì vậy, chủ sở hữu cần phải được bảo vệ và được bồi thường khi xảy ra thiệt hại về tinh thần do hành vi xâm phạm bản quyền tác giả đã gây ra.

Căn cứ xác định mức bồi thường xâm phạm quyền tác giả

Tại Điều 205 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định về căn cứ xác định mức bồi thường đối với hành vi xâm phạm bản quyền tác giả như sau:

Căn cứ xác định mức bồi thường về vật chất

Tổng thiệt hại vật chất tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà tổ chức, cá nhân xâm phạm đã thu được từ hành vi xâm phạm quyền tác giả, nếu khoản lợi nhuận bị giảm sút của chủ sở hữu quyền tác giả chưa được tính vào tổng thiệt hại vật chất.

Giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng Sở hữu trí tuệ với giả định tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng Sở hữu trí tuệ trong phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện;

Trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại xâm phạm bản quyền tác giả về vật chất theo 2 cách trên thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất sẽ do Toà án ấn định, tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại gây ra, nhưng không quá 500.000.000 đồng.

Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại về tinh thần

Trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm bản quyền tác giả đã gây thiệt hại về tinh thần cho mình thì lúc này có quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường trong giới hạn từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại.

Ngoài ra, chủ sở hữu quyền tác giả có thể yêu cầu Tòa án buộc tổ chức, cá nhân xâm phạm phải thanh toán chi phí thuê luật sư tham gia.

Thẩm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại xâm phạm quyền tác giả

Khi xác định được hành vi xâm phạm và xác định được thiệt hại xâm phạm bản quyền tác giả gây ra thì tác giả/chủ sở hữu có quyền nộp đơn đến Tòa án Nhân dân có thẩm quyền theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự để được giải quyết và bảo vệ quyền lợi.

Lưu ý: Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở quyền tác giả thì pháp luật đã có những quy định để xử lý đối với các hành vi xâm phạm.

Xem thêm: Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here