Thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài

0
243
hợp đồng chuyển giao quyền giống cây trồng
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài là hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của người lao động có quốc tịch Việt Nam làm việc tại tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Nguyên tắc thực hiện

Khi thực hiện chương trình này, tổ chức thực hiện cần đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 8 Thông tư số 10/2016/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số 135/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đối tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện thông qua tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu và sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký.

Thứ hai, Ngoại tệ thu được từ việc bán cổ phiếu, bán quyền mua cổ phiếu ở nước ngoài của người lao động có quốc tịch Việt Nam, cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác phải chuyển cho người lao động có quốc tịch Việt Nam thông qua tài Khoản thực hiện chương trình.

Cuối cùng cần tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối, nghĩa vụ nộp thuế thu nhập và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Hồ sơ thực hiện chương trình 

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ được quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 10/2016/TT-NHNN. Cụ thể hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, văn bản đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này);

Thứ hai, Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức nước ngoài;

Thứ ba, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng Điều hành hoặc giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

Thứ tư, Tài liệu mô tả nội dung chi Tiết chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;

Cuối cùng là Danh sách người lao động có quốc tịch Việt Nam được tham gia.

Lệ phí có được hoàn
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Trình tự, thủ tục đăng ký 

Điều 11 Thông tư 10/2016/TT-NHNN quy định trình tự thực hiện đăng ký như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bị 01 bộ bao gồm đầy đủ các giấy tờ theo quy định trên.

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra và giải quyết hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

– Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký việc thực hiện chương trình thưng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đi tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam.

Lưu ý: Tổ chức thực hiện chương trình phải bán cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu thưởng và chuyển toàn bộ số tiền thu được cho người lao động, có quốc tịch Việt Nam tham gia trước khi chấm dứt hoạt động tại Việt Nam.

Mở và sử dụng tài khoản ngân hàng

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài, việc cần thiết đó là phải mở 01 (một) tài Khoản thực hiện chương trình để thực hiện các giao dịch thu, giao dịch chi. Trong đó:

Các giao dịch thu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 10/2016/TT-NHNN, các giao dịch thu bao gồm: Thu ngoại tệ từ việc bán cổ phiếu ở nước ngoài;Thu ngoại tệ từ việc bán quyền mua cổ phiếu ở nước ngoài;Thu cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác liên quan đến chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài; Thu từ tài Khoản ngoại tệ của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài;Thu ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụnđược phép cho người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

Các giao dịch chi

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 10/2016/TT-NHNN, các giao dịch chi bao gồm: Chi mua cổ phiếu ở nước ngoài; Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép để chuyển sang tài Khoản bằng đồng Việt Nam của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài; Chi chuyn sang tài Khoản ngoại tệ của người lao động có quốc tịch Việt Nam tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài; Các Khoản chi phí khác như phí, lệ phí (nếu có).

Xem thêm: Ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với một số dự án đầu tư

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  • Bài viết trong lĩnh vực  đầu tư được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  • Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  • Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.net.vn.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here