Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thông dụng

0
27
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên Nguyễn Thị Ngân - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Khi mâu thuẫn nảy sinh và không thể hòa giải hay thương lượng, chúng ta có thể làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp. Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thông dụng nhất được thể hiện trong bài viết dưới đây

mau-don-giai-quyet-tranh-chap
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp

Có rất nhiều tranh chấp phát sinh trong cuộc sống, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể giải quyết êm xuôi theo cách hòa giải hay thương lượng, mà cần có sự can thiệp từ bên thứ 3 có thẩm quyền.

Dưới đây là ví dụ về một mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện: …………………………………………………………………………….

Nơi cư trú:  ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………; Email (nếu có): ………………….

Fax (nếu có): ………………………………………………….

Người bị kiện:………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………Email: ………………….

Fax (nếu có): ………………………………………………….

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)………………………………

Nơi cư trú …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………Email: ………………….

Fax (nếu có): ………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) …………………………..

Nơi cư trú …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………Email: ………………….

Fax (nếu có): ………………………………………………….

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) ………………………………………………………………..

Nơi cư trú …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………Email: ………………….

Fax (nếu có): ………………………………………………….

Tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện:………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

              Người khởi kiện

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý khi viết đơn đề nghị giải quyết tranh chấp

Nếu là Toà án nhân dân huyện thì ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào; nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào

Thông tin về người viết đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp và người bị kiện phải điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Trong trường hợp người làm đơn chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, hay bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

Yêu cầu giải quyết tranh chấp được viết chính xác, rõ ràng và cụ thể, tránh viết sang cả vấn đề không liên quan để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ xem xét và giải quyết tốt nhất.

Tài liệu gửi kèm theo tùy thuộc vào từng vụ việc tranh chấp trên thực tế để gửi kèm những tài liệu cần thiết, ví dụ với tranh chấp về nghĩa vụ trong hợp đồng thì cần bảo sao hợp đồng đó.

Xem thêm các quy định pháp luật khác tại Luật doanh nghiệp

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here