Doanh nghiệp

Cơ cấu nguồn vốn là gì? Chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn

Phạm Nhật Thăng - 05/08/2020
Cơ cấu nguồn vốn hay cơ cấu vốn (tiếng Anh: Capital structure) thể hiện tỉ trọng của các nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động, sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Đấu thầu

Sự khác biệt giữa hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế

Phạm Nhật Thăng - 21/06/2020
Luật quy định nhiều hình thức để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu...

Các loại hợp đồng ký kết với nhà thầu

Phạm Nhật Thăng - 14/02/2021
Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu năm 2013, ký kết với nhà thầu hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Sở hữu trí tuệ

Đối tượng bảo hộ của quyền tác giả

Phạm Nhật Thăng - 25/06/2021
Quyền tác giả là một trong những đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Bài viết nổi bật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Leader và Leadership là gì? Những điều mà một Leader...

- 12/10/2023
Leader và leadership là hai khái niệm quan trọng trong quản lý và lãnh đạo. Leader không chỉ là người đứng đầu một tổ chức hay nhóm, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự tương tác tích cực và thúc đẩy đội nhóm đạt được mục tiêu chung. Leadership là một quá trình và kỹ năng giúp ảnh hưởng, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho những người làm việc cùng đạt được các mục tiêu đã đề ra.
024 66 527 527
0.69341 sec| 1035.156 kb