Quảng cáo và những quy định có thể bạn chưa biết

view 206
comment-forum-solid 0

Quảng cáo gắn liền với hoạt động mua bán và sản xuất của con người. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghê, hoạt động này diễn ra càng nhiều và đa dạng hơn. Vậy pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về các hoạt động quảng cáo. 

Quảng cáo và những quy định có thể bạn chưa biết

Quảng cáo là gì? Sản phầm quảng cáo bao gồm những gì?

Trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì khái niệm quảng cáo sẽ được hiểu dưới góc độ khác nhau. Trong lĩnh vực kinh tế, đây là hình thức tuyên truyền được trả phí hoặc không được trả phí để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng. Hoạt động này được xem là một hoạt động phi trực tiếp mà trong đó người muốn truyền thông phải trả tiền có các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến tuyên truyền và giới thiệu tới khách hàng (người nhận thông tin) Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam, khái niệm "quảng cáo" là việc các tổ chức, cá nhân sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình. Các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đó có thể có mục đích sinh lợi hoặc sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; Trừ tin thời sự, các chính sách xã hội, thông tin cá nhân. Sản phẩm quảng cáo bao gồm cả nội dung và hình thức quảng cáo. Các nội dung, hình thức này được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức khác tương tự.

Đặc điểm của quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam

Đặc điểm về chủ thể: Chủ thể thực hiện thường là thương nhân và chi nhánh của thương nhân. Theo quy định tại điều 103 Luật Thương mại năm 2005 thì chủ thể được quyền tự mình quảng cáo về các hoạt động kinh doanh hàng hóa của mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo để quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, nhãn hiệu của mình bao gồm: Thương nhân Việt Nam và Chi nhánh của thương nhân Việt Nam và Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam.                                                                                                                         Đặc điểm về tổ chức thực hiện: Theo căn cứ tại điều 103 Luật Thương mại năm 2005 thì thương nhân có quyền tự mình thực hiện hoạt động quảng cáo hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình thông qua hợp đồng dịch vụ.Trong thương mại, thương nhân có quyền sử dụng sản phẩm và phương tiện quảng cáo thương mại để giới thiệu thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình tới khách hàng.                                                            Đặc điểm về mục đích quảng cáo: Mục đích của hoạt động quảng cáo là để thương nhân giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc quảng cáo thương hiệu của mình tới khách hàng. Thông qua hoạt động này, người tiêu dùng có thể hiểu hơn các kiến thức về hàng hóa, dịch vụ của công ty đồng thời thu hút khách hàng bằng những đặc điểm vượt trội của sản phẩm được truyển tải đến khán giả.

Hoạt động quảng cáo

Phương tiện quảng cáo, yêu cầu về nội dung và điều kiện quảng cáo

Thương nhân quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua các phương tiện: Báo chí, trang thông tin điện tử, các thiết bị điện tử và thiết bị đầu cuối để linh hoạt và thông tin về sản phẩm hàng hóa được truyền đến rộng rãi tới khách hàng, tuy nhiên sẽ mất một lượng chi phí lớn để thông tin được bao phủ trên phạm vi rộng. Thông qua các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình - Hình thức này có ưu điểm là thông tin của sản phẩm được truyền đi ở phạm vi rộng, tuy nhiên thời gian chờ phát hành thường lâu. Hoặc trên bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo hoặc trên các phương tiện giao thông. Hình thức này khá phổ biến đối với cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lớn và nhỏ, đối tượng nhận được thông tin sản phẩm lớn, chi phí thấp, tuy nhiên phạm vi truyền thông nhỏ hơn những hình thức khác. Ngoài ra, thương nhân có thể thông qua các hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm hoặc các chương trình văn hoá, thể thao hoặc qua người chuyển tải.                     Tuy nhiên, nội dung quảng cáo phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, nội dung quảng cáo cần phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, rõ ràng đồng thời không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận.                                                       Điều kiện: 
 • Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hoạt động quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (Khoản 1 Điều 20)
 •  Phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật 
 •  Các hoạt động quảng cáo liên quan đến các tài sản mà pháp luật yêu cầu phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản 
 • Đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt tại khoản 4 điều 20 Luật Quảng cáo năm 2012 thì  hoạt động quảng cáo phải đảm bảo các điều kiện phù hợp với từng loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt đó.  

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo theo quy định tại điều 7 Luật quảng cáo năm 2012 bao gồm: hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật; thuốc lá; rượu (nồng độ cồn từ 15 độ trở lên); sản phẩm sữa thay thể sữa mẹ theo quy định tại khoản 4 điều này. Thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn được khuyến cáo hạn chế sử dụng theo quy định tại khoản 5; các loại sản phẩn, hàng hóa có tính chất kích dục hoặc kích động bạo lực quy định tại khoản 6,7 điều 7 Luật này.

Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

Căn cứ pháp lý: Điều 8 Luật Quảng cáo năm 2012, theo đó, các hành vi quảng cáo bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam: 
 • Những quảng cáo sản phẩm hàng hóa mà bị cấm kinh doanh
 • Ảnh hưởng đến các hoạt động chính trị, xã hội theo quy định tại các khoản 2,3,4,5,6.
 • Xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Có nội dung không lành mạnh theo quy định của luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ theo quy định tại các khoản 8,9,10,12,13.
 • Gây ảnh hưởng xấu đến trẻ em theo quy định tại khoản 14.
 • Các hành vi ép buộc tiếp nhận hoặc thực hiện quảng cáo trái với ý muốn của cá nhân, tổ chức
 • Hành động treo, dán vẽ sản phẩm  lên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Quy định về quảng cáo

Quy định biển quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo ngoài trời là một trong những hình thức được rất nhiều tổ chức cá nhân quan và ưa chuộng bởi hiệu quả để khách hàng nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp so với những loại hình khác là vô cùng lớn. Doanh nghiệp thường sử dụng bảng quảng cáo hoặc màn hình LED, LCD, hộp đèn,....Tuy nhiên rất nhiều người chưa nắm rõ được các quy định pháp luật về loại hình này. Đặt biển quảng cáo ngoài trời có 2 loại đó là trên bảng quảng cáo, băng rôn hoặc trên màn hình chuyên quảng cáo.Đối với bảng quảng cáo ngoài trời (băng rôn) phải ghi rõ sản phẩm quảng cáo. Các biểu trưng, logo nhãn hiệu của hàng hóa phải được đặt ở phía dưới cùng đối với biển, băng rôn dọc và phía bên phải đối với băng rôn ngang. Ngoài ra, diện tích của biểu trưng, logo, nhãn hiệu không quá 20% diện tích của bảng quảng cáo, băng rôn. Đối với trên màn hình chuyên quảng cáo phải tuân theo các quy định của Luật quảng cáo và các quy định khác của pháp luật và địa phương nơi thương nhân đặt biển quảng cáo.

Quy định về quảng cáo thuốc

Theo quy định tại điều 7 Luật quảng cáo năm 2012 thì thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn được  khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc cần phải có sự chỉ định của thầy thuốc khi sử dụng thuộc đối tượng sản phẩm, hành hóa, dịch vụ cấm quảng cáo.Pháp luật về quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dược học quy định nghiêm cấm các hành vi quảng cáo thuốc khi chưa được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung hoặc các hành vi sử dụng chứng nhận chưa được bộ y tế chấp chận; phải có các loại giấy phép có hiệu lực được lưu hành tại Việt Nam do Bộ y tế phê duyệt.

Quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là các loại thực phẩm bổ sung sức khỏe cho con người, thực phẩm chức năng có tác dụng làm giảm nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe. Thực phẩm chức năng được xem là một loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo thông tư số 09/2015/TT-BYT.Đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn

Quy định pháp luật về quảng cáo trực tuyến

Quảng cáo trực tuyến là hình thức sử dụng internet để đưa sản phẩm tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hoạt động này được điều chỉnh bởi rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật như: Luật thương mại, luật quảng cáo, luật an ninh mạng, ...Đối với hoạt động này, ngoài việc phải tuân thủ các điều kiện chung về chủ thể, điều kiện, yêu cầu quảng cáo,... theo luật quảng cáo thì còn phải tuân thủ các điều kiện khác như các quy định của pháp luật về quảng cáo trực tuyến xuyên biên giới và các quy định về xử ý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trực tuyến.

Quy định về đặt biển quảng cáo trên vỉa hè

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì tổ chức, cá nhân đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và các quy định pháp luật về hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia. Tổ chức, cá nhân khi đặt biển không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng, không được chăng ngang qua đường và cần phải tuân thủ các quy định về quy hoạch quảng cáo của địa phương và các quy chuẩn kỹ thuật mà các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Một số câu hỏi về quảng cáo so sánh

Quảng cáo so sánh là gì?

Quảng cáo so sánh là quảng cáo mà so sánh những nhãn hiệu hàng hóa khác nhau theo những thuộc tính khách quan mà từ đó có thể làm nhận ra một cách trực tiếp và gián tiếp của một doanh nghiệp cạnh tranh hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp cạnh tranh cung ứng, sản xuất, phân phối.

Ví dụ về quảng cáo so sánh

Vụ việc giữa Milo và Ovaltine. Theo đó, Milo ra mắt chiến dịch “Nhà vô địch” với thông điệp truyền thông: "Nhà vô địch làm từ Milo" thì ngay sau đó, Ovaltine cũng tung một loạt ấn phẩm truyền thông ngầm đá xoáy vào thông điệp của đối thủ bằng slogan trái ngược "Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích". Ovaltine liên tục tung hàng loạt các poster với những thông điệp trái ngược với Milo trên các trang mạng xã hội. Trong khi Milo truyền thông với khẩu hiệu: "Mẹ không cần con học thêm mỗi ngày để đạt được thành tích" thì nhãn hiệu Ovaltine đáp trả bằng khẩu hiệu: "Mẹ chỉ chần con vui vẻ hằng ngày với năng khiếu của riêng con" nhằm truyền tải thông điệp trái ngược với Milo: mặc con nhà người ra tập luyện và tranh đấu để giành chức vô địch thì mẹ chỉ cần con làm những điều mình thích. Không chỉ vậy, không hiểu vì vô tình hay cố ý mà hai nhãn hiệu đã cùng đặt chung biển quảng cáo của mình tại ngã tư quận 3 ở Hồ Chí Minh. Điều này Nestle cho rằng chiến dịch truyền thông của Ovaltine đã vi phạm pháp luật Việt nam về cạnh tranh và sau đó đã gửi công văn đến Cục văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công thương yêu cầu xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên theo các chuyên gia nhận định thì bản chất của vụ việc giữa Milo và Ovaltine không vi phạm quy định của pháp luật cạnh tranh. Thương hiệu Ovaltine chỉ đưa ra các câu khẩu hiệu mang tính đối xứng với Milo chứ không hề có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Theo đó, 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp …. được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Luật sư Nguyễn Thị Mai

Luật sư Nguyễn Thị Mai

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-thi-mai Luật Sư Nguyễn Thị Mai là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân gia đình.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.76401 sec| 1066.188 kb