Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành uy tín top 1 tp. HCM

Bởi Everest Law Firm - 27/09/2022
view 17
comment-forum-solid 0
Với tình hình hội nhập và kết nối dễ dàng như hiện tại, việc con người ngày càng có nhu cầu nhiều hơn về đi lại, du lịch, trải nghiệm và khám phá. Nắm bắt được nhu cầu đó, có rất nhiều cá nhân, tổ chức tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, nhằm đáp ứng nhu cầu trên. Vậy, dịch vụ lữ hành là gì?Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành ra sao? Cần có điều kiện gì để kinh doanh dịch vụ lữ hành? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây:

Thế nào là kinh doanh dịch vụ lữ hành?

Theo quy định pháp luật hiện hành, kinh doanh dịch vụ lữ hành được xem là việc bán, xây dựng và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch (văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm bắt đầu đến kết thúc chuyến đi) cho khách du lịch. Như vậy, khi một chủ thể đáp ứng theo quy định của pháp luật thực hiện một trong các hoạt động như bán, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình du lịch (có thể là 1 phần hoặc toàn bộ) cho khách du lịch thì đều được xem là kinh doanh dịch vụ lữ hành. Kinh doanh dịch vụ lữ hành gồm hai loại: kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

 Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều kiện về chủ thể:

Dù kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hay quốc tế đều cần đáp ứng 2 điều kiện: là doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật doanh nghiệp; thực hiện ký qũy tại ngân hàng. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: ngoài 2 điều kiện chung bên trên, còn đòi hỏi người phụ trách kinh doanh phải:
 • Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên có chuyên ngành về lữ hành;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa (trường hợp không tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành).
Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: ngoài 02 điều kiện đã được đề cập, còn đòi hỏi người phụ trách kinh doanh phải:
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế (trong trường hợp không tốt nghiệp chuyên ngành về lữ hành).

Điều kiện về Giấy phép hoạt động:

Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn thực hiện kinh doanh dịch vụ lữ hành phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và đăng ký ngành nghề: Điều hành tour du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký ngành nghề này thì cần bổ sung mới có thể thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Phạm vi kinh doanh:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: trong mọi trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: doanh nghiệp được thực hiện phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch ra nước ngoài. Các doanh nghiệp này được phép kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chỉ được phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế của Việt Nam tham gia có quy định khác.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: Mức ký quỹ khi kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng; đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng; đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục ký quỹ tại ngân hàng bằng Đồng Việt Nam. Tiền ký quỹ phải duy trì trong suốt thời gian kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành:

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa:

Quy định tại Điều 32 Luật Du lịch 2017:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định pháp luật;
 • Bản sao có chứng thực (bản sao y) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực (bản sao y) quyết định bổ nhiệm/hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và người phụ trách kinh doanh.
 • Bản sao có chứng thực (bản sao y) văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách dịch vụ lữ hành (bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành lữ hành/chứng chỉ nghiệp vụ).

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: 

Quy định tại Điều 33 Luật Du lịch 2017:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định pháp luật;
 • Bản sao có chứng thực (bản sao y) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực (bản sao y) quyết định bổ nhiệm/hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và người phụ trách kinh doanh.
 • Bản sao có chứng thực (bản sao y) văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách dịch vụ lữ hành (bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành lữ hành/chứng chỉ nghiệp vụ).

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như chúng tôi đã đề cập bên trên. Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 (một) bộ hồ sơ như chúng tôi đã trình bày ở trên đến cơ quan có thẩm quyền – cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Bước 3: Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối hồ sơ, cơ quan phải thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như chúng tôi đã đề cập bên trên. Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 (một) bộ hồ sơ như chúng tôi đã đề cập bên trên đến Tổng cục Du lịch. Bước 3: Tổng cục Du lịch tiến hành thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị và tiến hành thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: cơ quan có thẩm quyền cấp phép là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, tức là Sở Du lịch tỉnh hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi có trụ sở doanh nghiệp. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Tổng cục Du lịch.

Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành:

Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành/giải thể/phá sản; Đối với các trường hợp sau đây, doanh nghiệp bị thu giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được nộp lại thủ tục xin cấp giấy phép sau 06 tháng kể từ ngày bị thu hồi:
 • Ngày đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Khô lữ hành theo quy định pháp luật.
Đối với các trường hợp sau đây, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được nộp lại thủ tục xin cấp giấy phép sau 12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực: Làm phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh; Đưa người Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại trái luật thông qua việc lợi dụng hoạt động du lịch; Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi kinh doanh dịch vụ lữ hành; Cho chủ thể khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động kinh doanh; Làm giả hồ sơ, giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép.

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành tại Luật Thành Công:

Dịch vụ chất lượng. Hơn 1000+ doanh nghiệp lớn nhỏ tin dùng

Đội ngũ nhân viên của Luật Thành Công được đào tạo bài bản, với hơn 15+ năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác trong nước & nước ngoài. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng để hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ.

Chi phí tiết kiệm + Giá rẻ & Trọn gói từ A - Z

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giá cạnh tranh TRÊN TOÀN QUỐC. Chúng tôi sẽ hỗ trợ & thay mặt khách hàng giải quyết mọi vấn đề phức tạp trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp. Cam kết luôn mang lại cho quý khách hàng dịch vụ rẻ nhất & chất lượng nhất.

Tuyệt đối không phát sinh chi phí

Không như nhiều đơn vị khác với giá ban đầu rất rẻ. Sau đó, dùng nhiều phương thức khiến khách hàng phải sử dụng thêm các dịch vụ đi kèm khác để tăng chi phí, cuối cùng khách hàng phải bỏ ra mức phí lớn hơn rất nhiều lần so với mức giá được chào ban đầu. Luật Thành Công tư vấn & công khai bảng giá rõ ràng, để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn gói phù hợp với điều kiện hiện có của mình. Khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Thành Công chỉ phải trả phí dịch vụ 01 lần duy nhất, không phát sinh thêm bất kì khoản chi phí nào khác sau này.  Thông tin liên hệ: Công ty: HÃNG LUẬT QUỐC TẾ THÀNH CÔNG Địa chỉ: Số 29/31 Lê Đức Thọ, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Website: https://luatthanhcong.com/ Email: congtyluatthanhcong@gmail.com Báo Giá dịch vụ: 1900 633 710

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.62312 sec| 1027.289 kb