Dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty uy tín nhanh gọn tại tp. HCM

Bởi Everest Law Firm - 27/09/2022
view 22
comment-forum-solid 0
Vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp của bạn không thể nào tiếp tục hoạt động được nữa, bạn cần phải tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên để giải thể được công ty, doanh nghiệp cần rất nhiều thủ tục rườm rà. Vậy Hãy theo dõi bài viết của Hãng Luật Thành Cộng ngay nhé!

Giải thể công ty là gì? 

Giải thể công ty là tình trạng một công ty lâm vào trình trạng mất khả năng thanh toán và không còn khả năng hoạt động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp đó đang trong quá trình tiến hành việc giải thể với thủ tục gửi bộ hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và thực hiện việc hoàn thành nghĩa vụ thuế để thực hiện việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Có 2 phương thức để doanh nghiệp thực hiện việc giải thể công ty, cụ thể như sau:
  • Thứ nhất: Công ty nộp bộ hồ sơ trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố; nơi mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính.
  • Thứ hai: Công ty nộp bộ hồ sơ qua trang mạng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Trên thực tế, đối với các doanh nghiệp hiện nay việc đi lại để nộp bộ hồ sơ trực tiếp dẫ đến tốn thời gian và công sức đi lại. Vì thế, hiện nay đa số các doanh nghiệp sẽ thích lựa chọn nộp bộ hồ sơ giải thể của công ty qua mạng điều đó làm nhanh chóng và tiện lợi hơn. 

Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế 

Đối với quy trình tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp sẽ làm việc với 2 cơ quan đó là sở kế hoạch và đầu tư và cơ quan thuế. Trên thực tế về thủ tục tiến hành hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế là chủ đề mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Vì tại các bước trong thủ tục giải thể công ty thì bước mà doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế để tiến hành hoàn thành nghĩa vụ thuế là bước là khá tốn thời gian trên thực tế hiện nay. Vì bước này liên quan đến việc thanh lý tài sản, các khoản nợ mà trong công ty khi muốn giải thể công ty bắt buộc phải thực hiện.

Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế:

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Công ty thông qua quyết định về việc giải thể. Quyết định giải thể của công ty phải được tiến hành gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, và đồng thời quyết định giải thể cũng phải được gửi đến tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan cũng như người lao động trong công ty. Công ty đang tiến hành việc giải thể phải tiến hành thực hiện việc thanh toán các nghĩa vụ về tài chính như: những khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội của nhân viên trong công ty theo quy định của pháp luật và những quyền lợi khác của nhân viên trong công ty theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. Theo đó, trước khi tiến hành thủ tục giải thể thì công ty cũng phải thực hiện việc hoàn thành nghĩa vụ thuế cụ thể xác định được khoản nợ thuế chưa nộp; các loại tờ khai theo từng quý trong các năm mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Sau khi tiến hành hoàn thành xong nghĩa vụ thuế doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế.

Thủ tục giải thể công ty theo loại hình trách nhiệm hữu hạn

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành việc thông qua quyết định giải thể công ty TNHH

  Để  doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục giải thể công ty trước hết doanh nghiệp cần phải tiến hành tổ chức cuộc họp để thông qua quyết định của công ty về vấn đề giải thể.  Theo quy định của pháp luật, thủ tục giải thể phải được thực hiện thông qua bởi chủ thể là chủ sở hữu đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi chủ thể là  Hội đồng thành viên đối với loại hình  công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.  Trong cuộc họp, Quyết định này là sự thể hiện việc đồng ý về quan điểm giải thể công ty của các thành viên trong công ty về những vấn đề liên quan đến các lý do giải thể; thời hạn thanh lý và thủ tục thanh lý hợp đồng; phương án thanh toán các khoản nợ cũng như xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ những hợp đồng lao động và việc tiến hành thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Doanh nghiệp thông báo công khai quyết định giải thể tại công ty Trách nhiệm hữu hạn

Sau khi quyết định giải thể được thành viên trong công ty thông qua, doanh nghiệp phải tiến hành việc thông báo công khai đến những người có quyền và lợi ích liên quan đến những hoạt động của thủ tục giải thể công ty được biết về quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Bước 3: Doanh nghiệp tiến hành việc thanh lý những tài sản và thanh toán tất cả các khoản nợ của công ty

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì cụ thể  theo Khoản 2, 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về chủ thể là người tổ chức thanh lý tài sản và các thứ tự thanh toán nợ. Cụ thể, chủ thể là chủ sở hữu, Hội đồng thành viên sẽ là người trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của  doanh nghiệp, trừ trường hợp nội dung trong Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Theo đó, những khoản nợ của doanh nghiệp sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
  • Thứ nhất, Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội của nhân viên trong công ty theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của nhân viên công ty theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Thứ hai, tiền nợ thuế;
  • Thứ ba, Các khoản tiền nợ khác.
Sau khi doanh nghiệp đã tiến hành việc thanh toán hết tất cả các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, về phần tài sản còn lại sẽ  thuộc về chủ thể như chủ công ty, các thành viên trong hội đồng thành viên.

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành nộp bộ hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

Trong trường hợp doanh nghiệp có ngành nghề về xuất nhập khẩu thì doanh nghiệp tiến hành nộp bộ hồ sơ giải thể đến cơ quan Hải quan để xác nhận nghĩa vụ Hải quan; Sau khi đã có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan, công ty sẽ nộp bộ hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế và thực hiện tất cả các thủ tục để hoàn thành nghĩa vụ thuế và tiến hành để đóng cửa mã số thuế. Sau khi doanh nghiệp nhận được thông báo đóng mã số thuế từ cơ quan thuế. Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp bộ hồ sơ giải thể đến  cơ quan đăng ký doanh nghiệp.  Thủ tục giải thể công ty Thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể công ty công ty cổ phần

Để  doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục giải thể công ty trước hết doanh nghiệp cần phải tiến hành tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của công ty về vấn đề giải thể. Theo quy định của pháp luật, thủ tục giải thể phải được thực hiện thông qua bởi chủ thể là Đại hội đồng cổ đông . Trong cuộc họp, Quyết định này là sự thể hiện việc đồng ý về quan điểm giải thể công ty của các thành viên trong công ty về những vấn đề liên quan đến các lý do giải thể; thời hạn thanh lý và thủ tục thanh lý hợp đồng; phương án thanh toán các khoản nợ cũng như xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ những hợp đồng lao động và việc tiến hành thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty cổ phần

Sau khi quyết định giải thể được thành viên trong công ty thông qua, doanh nghiệp phải tiến hành việc thông báo công khai đến những người có quyền và lợi ích liên quan đến những hoạt động của thủ tục giải thể công ty được biết về quyết định giải thể của doanh nghiệp. Đối với những trường hợp doanh nghiệp  vẫn còn các nghĩa vụ tài chính vẫn  chưa thanh toán thì doanh nghiệp phải tiến hành gửi kèm theo quyết định giải thể cùng với những phương án giải quyết nợ đến cho những chủ nợ và những người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Trong nội dung thông báo phải có nội dung như  tên, địa chỉ của các chủ nợ; số nợ bao nhiêu, thời hạn, địa điểm và phương thức để tiến hành việc thanh toán số nợ đó; và những cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì cụ thể  theo Khoản 2, 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về chủ thể là người tổ chức thanh lý tài sản và các thứ tự thanh toán nợ. Cụ thể, chủ thể là chủ sở hữu, Hội đồng thành viên sẽ là người trực tiếp tổ chức việc thanh lý tài sản của  doanh nghiệp, trừ trường hợp nội dung trong Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Thủ tục giải thể công ty Thủ tục giải thể công ty

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Thứ nhất, Trong trường hợp doanh nghiệp có ngành nghề về xuất nhập khẩu thì doanh nghiệp tiến hành nộp bộ hồ sơ giải thể đến cơ quan Hải quan để xác nhận nghĩa vụ Hải quan; sau khi đã có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan, công ty sẽ nộp bộ hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế và thực hiện tất cả các thủ tục để hoàn thành nghĩa vụ thuế và tiến hành để đóng cửa mã số thuế. Thứ ba, sau khi doanh nghiệp nhận được thông báo đóng mã số thuế từ cơ quan thuế. Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp bộ hồ sơ giải thể đến  cơ quan đăng ký doanh nghiệp.  Thông tin liên hệ: Công ty: HÃNG LUẬT QUỐC TẾ THÀNH CÔNG Địa chỉ: Số 29/31 Lê Đức Thọ, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Website: https://luatthanhcong.com/ Email: congtyluatthanhcong@gmail.com Báo Giá dịch vụ: 1900 633 710

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.79912 sec| 1023.117 kb