Thứ tự thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp

Bởi Phạm Nhật Thăng - 21/06/2021
view 123
comment-forum-solid 0
Doanh nghiệp cần phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước, người lao động trước khi làm thủ tục giải thể. Doanh nghiệp cũng cần thanh toán theo thứ tự quy định. 

1- Quy định của pháp luật về nghĩa vụ thanh toán nợ 

Khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần, tức là, doanh nghiệp xác định rơi vào một trong bốn trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Ngoài ra, đối với điều kiện đủ, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ về nghĩa vụ thanh toán nợ theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

Ngoài ra, nếu như doanh nghiệp rơi vào trường hợp giải thể vì lý do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Chỉ khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ đầy đủ, doanh nghiệp mới được pháp thực hiện giải thể theo thủ tục nhất định.

Xem thêm: Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp (Luật sư nội bộ doanh nghiệp) của Công ty Luật TNHH Everest.

2- Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp khi giải thể

Khi thanh toán các khoản nợ, doanh nghiệp cần phải thanh toán theo thứ tự ưu tiên mà luật đã định sẵn. Với ý chí để bảo vệ quyền lợi của các bên có liên quan, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định cụ thể thứ tự thanh toán ưu tiên như sau:

Thứ nhất, các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

Thứ hai, nợ thuế đối với các cơ quan nhà nước có liên quan;

Thứ ba, các khoản nợ khác.

Nếu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ về thanh toán. Bao gồm cả thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ. Nếu như doanh nghiệp vẫn còn tài sản dôi ra, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest về Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp (M&A).

 

3- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Thứ tự thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Thứ tự thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư doanh nghiệp, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.74604 sec| 979.711 kb