Sự khác biệt giữa hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế

Bởi Phạm Nhật Thăng - 21/06/2020
view 2831
comment-forum-solid 0
Luật quy định nhiều hình thức để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu...

1- Đấu thầu là gì

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (theo khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, sửa đổi tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020).

Theo đó, có thể hiểu đơn giản đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình.

Như vậy, bản chất của đấu thầu là sự cạnh tranh giữa các nhà thầu để được thực hiện một công việc, yêu cầu nào đó. Mục tiêu của nhà thầu là giành được quyền cung cấp mua hàng hóa, dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.

2- Có những hình thức đấu thầu nào

Theo quy định tại mục 1 Chương 2 Luật Đầu tư năm 2013, có các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau đây:

[a] Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự (khoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu năm 2013).

[b] Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu (Điều 21 Luật Đấu thầu).

[c] Chỉ định thầu

Với hình thức này, chỉ có 01 nhà thầu duy nhất được lựa chọn để thực hiện yêu cầu của bên mời thầu.

[d]  Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; 

Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

[đ] Mua sắm trực tiếp

Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

[e]  Tự thực hiện

Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

[f]  Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nêu trên thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

(f) Tham gia thực hiện của cộng đồng

Gói thầu sẽ được giao cho cộng đồng cư dân, tổ chức kinh tế tại địa phương thực hiện một phần hoặc toàn bộ.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý về Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp (M&A) của Công ty Luật TNHH Everest 

3- Sự khác biệt giữa hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế

[a] Căn cứ pháp lý

Đấu thầu rộng rãi: Điều 20 Luật Đấu thầu năm 2013

Đấu thầu hạn chế: Điều 21 Luật Đấu thầu năm 2013

Số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia dự thầu

Đấu thầu rộng rãi: Không hạn chế số lượng

Đấu thầu hạn chế: Số lượng tối thiểu là 03 nhà thầu, nhà đầu tư

[b] Trường hợp áp dụng

Đấu thầu rộng rãi: Áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013, trừ các gói thầu áp dụng các hình thức đấu thầu còn lại.

Đấu thầu hạn chế: Áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013, trừ các gói thầu áp dụng các hình thức đấu thầu còn lại.

[c] Ưu điểm

Đấu thầu rộng rãi: Hình thức lựa chọn nhà Mang tính cạnh tranh cao.

Đấu thầu hạn chế: Bên mở thầu tiết kiệm được thời gain, chi phí nghiên cứu hồ sơ.

[d] Nhược điểm

Đấu thầu rộng rãi: Gây khó khăn cho bên mời thầu khi phải quản lý nhiều hồ sơ, nhiều chi phí tổ chức đấu thầu và thời gian thực hiện khéo dài.

Đấu thầu hạn chế: Ít nhà thầu nên trong nhiều trường hợp sẽ khó chọn được  nhà thầu phù hợp. Không tạo ra môi trường cạnh tranh lớn giữa các nhà thầu, giảm hiệu quả đấu thầu.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký bản quyền tác giả của Công ty Luật TNHH Everest

4- Bảng so sánh đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế

Tiêu chí Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu hạn chế
Căn cứ pháp lý Điều 20 Luật Đấu thầu 2013 Điều 21 Luật Đấu thầu 2013
Số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia dự thầu Không hạn chế số lượng Số lượng tối thiểu là 3 nhà thầu, nhà đầu tư
Trường hợp áp dụng Áp dụng cho các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013, trừ các gói thầu áp dụng các hình thức đấu thầu còn lại. Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
Ưu điểm Hình thức lựa chọn nhà Mang tính cạnh tranh cao. Bên mở thầu tiết kiệm được thời gain, chi phí nghiên cứu hồ sơ.
Nhược điểm Gây khó khăn cho bên mời thầu khi phải quản lý nhiều hồ sơ, nhiều chi phí tổ chức đấu thầu và thời gian thực hiện khéo dài. Ít nhà thầu nên trong nhiều trường hợp sẽ khó chọn được  nhà thầu phù hợp. Không tạo ra môi trường cạnh tranh lớn giữa các nhà thầu, giảm hiệu quả đấu thầu.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Sự khác biệt giữa hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Sự khác biệt giữa hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư doanh nghiệp, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.26693 sec| 1028.719 kb