Giám đốc, Tổng giám đốc công ty, họ là ai?

view 1779
comment-forum-solid 0
Tổng giám đốc hay Giám đốc là người điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày của công ty, đồng thời chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, trước pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình.

Pháp luật không quy định cụ thể khi nào người quản lý doanh nghiệp được gọi là Giám đốc, khi nào gọi là Tổng giám đốc công ty. Thực tiễn về quản lý doanh nghiệp, Giám đốc hay Tổng giám đốc chỉ hợp lý khi doanh nghiệp có nhiều chức danh Giám đốc, lúc này người điều hành các Giám đốc có thể được coi là Tổng giám đốc.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

- Quy định của pháp luật về Giám đốc, Tổng giám đốc 

Luật Doanh nghiệp năm 2005 (đã hết hiệu lực) đã từng quy định, tại khoản 2 Điều 116 như sau: "Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác". Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã bỏ quy định trên, tức là một người có thể đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ Giám đốc ở nhiều doanh nghiệp khác nhau. 

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: "1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình" (Khoản 1, Điều 63)

- Công ty TNHH một thành viên: "Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác" (Điều 82).

- Doanh nghiệp nhà nước: "Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty". (Điều 100)

- Công ty cổ phần: "1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao" (khoản 1, 2 Điều 162).

Theo pháp luật hiện hành, Giám đốc, Tổng giám đốc là chức danh do một cơ quan như Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, hoặc thuê để thực hiện nhiệm vụ điều hành công việc kinh doanh của công ty. Vì vậy, Giám đốc, Tổng giám đốc đồng thời chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, trước pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình.

Như vậy, việc lựa chọn Giám đốc hay Tổng giám đốc là lựa chọn theo cách quản trị của từng doanh nghiệp. 

Các cổ đông Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Giám đốc và Tổng giám đốc công ty chỉ là một chức danh

Người quản lý doanh nghiệp là những người có chức danh quản lý công ty, quản lý doanh nghiệp, có quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch theo quy định tại Điều lệ công ty. Người quản lý doanh nghiệp gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân của Doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên và thành viên Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, các cá nhân giữ chức danh quản lý khác.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người “ghế nóng”, có vai trò trung tâm điều hành kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng không mặc nhiên được giao giữ vai trò người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoạt động theo cơ chế thủ trưởng, vì vậy thường có các Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tham mưu, giúp việc. Một số công ty không gọi là Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, mà cũng gọi là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Tức là nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được phân chia cho nhiều người một cách tương đối độc lập. Một số công ty vừa có nhiều Giám đốc hoặc nhiều Tổng giám đốc, bên cạnh đó, vẫn có các Phó Tổng giám đốc.

Như vậy Giám đốc và Tổng giám đốc điều hành không phải hai chức danh khác nhau, mà chỉ là một chức danh. Việc gọi là Giám đốc hay Tổng giám đốc là tùy theo quy mô và cách lựa chọn khác nhau của mỗi doanh nghiệp.

– Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Luật sư Nguyễn Hoài Thương

Luật sư Nguyễn Hoài Thương

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-hoai-thuong/ Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương được biết đến là một luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương gia nhập Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2016 đến nay.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.49938 sec| 1017.328 kb