Thủ tục về đăng ký doanh nghiệp của công ty - công ty tnhh (đăng ký kinh doanh công ty tnhh)

view 236
comment-forum-solid 0

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân; tổ chức hoặc nhiều cá nhân; tổ chức (không quá 50) tham gia góp vốn cùng thành lập công ty. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh công ty TNHH cần những thủ tục gì.

Lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn cho phù hợp
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Đây là quy định mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi muốn thành lập, đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn; quý khách hàng sẽ phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau đây:

(i) Cá nhân đăng ký kinh doanh, thành lập công ty phải trên 18 tuổi; không vi phạm luật hình sự; không bị hạn chế năng lực dân sự; không phải là cán bộ công nhân viên chức hoạt động trong các cơ quan nhà nước.

(ii) Tổ chức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phải có tư cách pháp nhân.

(iii) Sử dụng tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Ghi rõ ràng, đầy đủ tên công ty doanh nghiệp muốn đăng ký, gồm Công ty TNHH + tên riêng.
 • Tên công ty cần có đủ: Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa), viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có) và viết tắt (nếu có).
 • Tên công ty dự kiến đăng ký không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty của doanh nghiệp khác đã thành lập. Bạn nên kiểm tra tên công ty dự định đăng ký có trùng hay gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác hay không.
 • Tên công ty TNHH một thành viên không bắt buộc phải ghi cụm từ “MTV” hoặc “một thành viên”. Trong trường hợp công ty chuyển đổi sang loại hình TNHH hai thành viên trở lên thì không phải đổi tên công ty.

(iv) Về trụ sở chính công ty tnhh:

 • Địa chỉ trụ sở công ty là nơi giao dịch, liên lạc của công ty nên phải ghi đầy đủ, chính xác. Bao gồm các thông tin như số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã; phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Nếu bạn đăng ký địa chỉ trụ sở công ty tại tòa nhà có chức năng văn phòng thì phải cung cấp giấy tờ chứng minh địa chỉ đó được phép làm văn phòng. Ví dụ: Quyết định của chủ đầu tư hoặc các giấy tờ khác.
Lưu ý: Theo quy định tại Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định việc sử dụng căn hộ chung cư, nhà tập thể chỉ được dùng để ở, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh dưới mọi hình thức, không phân biệt doanh nghiệp kinh doanh nhỏ hay vừa hay lớn.

(v) Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

 • Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Số lượng ngành nghề đăng ký cũng không bị hạn chế.
 • Hiện tại doanh nghiệp đăng ký ngành nghề theo mã ngành cấp 4. Cần chú ý các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư.
 • Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.
(vi) Điều kiện về vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên
 • Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty.
 • Theo quy định về vốn điều lệ này, chủ sở hữu phải góp đủ số vốn đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhưng chủ sở hữu sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty dựa vào số vốn điều lệ đã đăng ký.
 • Vốn điều lệ là căn cứ để cơ quan thuế xác định mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải đóng trong một năm.
(vii) Điều kiện về người đại diện theo pháp luật
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Người này đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thì bạn phải cung cấp thêm thông tin của người đại diện theo pháp luật.
Lưu ý: Phải ghi rõ chức danh của người đại diện theo pháp luật có thể là giám đốc (tổng giám đốc).

(viii) Soạn thảo hồ sơ đầy đủ.

(ix) Thực hiện đúng quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

(x) Đóng các khoản chi phí theo quy định.

Bạn có thể tham khảo tất tần tật những quy định chung về thủ tục đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đối với loại hình này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần có các tài liệu pháp lý theo hướng dẫn tại Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty.

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trường hợp muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Điều 23 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty.

(iii) Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty trách nhiệm hữu hạn) hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên; cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thành lập công ty TNHH cần những thủ tục gì?

Thực hiện thủ tục như sau:

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Bước 3: Công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198 Thành viên góp vốn cần chuẩn bị thông tin cho việc đăng ký kinh doanh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm thông tin thành lập công ty như tên công ty, địa chỉ, vốn góp, thành viên… và giấy tờ cá nhân như chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước (bản sao chứng thực).

Nộp hồ sơ thành lập công ty tới Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hiện nay việc nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có hai cách:

(i) Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

(ii) Nộp trực tuyến (online) thông qua cổng thông tin trực tuyến.

Lưu ý: Tại thành phố Hà Nội, chỉ áp dụng hình thức chuyển hồ sơ đăng ký công ty tnhh online.

Cơ quan đăng ký thẩm định hồ sơ thành lập công ty TNHH theo quy định là?

Sau khi tiếp nhận, cơ quan đăng ký sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển một văn bản cho người thành lập công ty, doanh nghiệp để thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

Đối với hình thức đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến, sau khi nộp xong chuyên viên sẽ kiểm tra hồ sơ và trong trường hợp hồ sơ đẩy đủ và hợp lệ, người nộp hồ sơ mang bản cứng hồ sơ đến phòng 1 cửa để đối chiếu và nhận kết quả.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thành viên hoặc người được ủy quyền tiến hành chuyển để nộp hồ sơ sẽ đến sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn sau khi hồ sơ được chấp nhận hợp lệ trực tuyến.

Khắc dấu tròn công ty và công bố mẫu dấu công ty TNHH trên cổng thông tin

Lưu ý: Theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp được tự quyết định hình thức và số lượng con dấu của doanh nghiệp.

Đăng bố cáo thành lập công ty TNHH trên Cổng thông tin quốc gia

Ngoài ra, sau khi thực hiện 06 bước nêu trên; khách hàng sẽ cần thực hiện thêm 1 số việc để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động kinh doanh như:

(i) Mua và sử dụng chữ ký số để kê khai thuế;

(ii) Sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn;

(iii) Kê khai và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp,…

Xem thêm: Kiến thức doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest 

Những câu hỏi thương gặp khi đăng ký kinh doanh công ty tnhh

1. Hồ sơ đăng ký trong thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cần những gì?
Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty, danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên), bảo sao chứng thực các giấy tờ pháp lý của cá nhân và tổ chức tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).
2. Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn ở đâu?
Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ online tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
3. Thời gian thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là bao lâu?
Thời gian thành lập doanh nghiệp đối với cty tnhh là từ 5 - 7 ngày làm việc.
4. Cần làm những thủ tục nào khi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn?
Để đăng ký thành công hồ sơ thành lập cong ty trách nhiệm hữu hạn 1 hoặc nhiều thành viên, cần thực hiện theo 4 bước sau: Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ online qua trang web: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng. Bước 3: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bước 4: Khắc dấu tròn doanh nghiệp + Thông báo mẫu dấu công ty lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.
5. Công ty trách nhiệm hữu hạn có bao nhiêu người đại diện?
Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật việt: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Luật sư Nguyễn Hoài Thương

Luật sư Nguyễn Hoài Thương

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-hoai-thuong/ Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương được biết đến là một luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, hợp đồng, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương gia nhập Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2016 đến nay.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.15075 sec| 1082.719 kb