Sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020?

Bởi Huỳnh Thu Hương - 04/02/2021
view 162
comment-forum-solid 0

Doanh nghiệp có phải sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 hay không? Hãy cùng Luật Công ty tìm hiểu qua bài viết sau

Sửa đổi điều lệ Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Một số điểm mới về Điều lệ Công ty tại Luật Doanh nghiệp 2020

Điều lệ công ty được thay đổi so với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:

Nội dung được sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp 2014
Ban kiểm soát trong Công ty TNHH Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định. Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phả i thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.
Thay đổi cách xác định nghị quyết được thông qua Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH một thành viên được thông qua khi có trên 50% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH một thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành.
Thay đổi quyền lợi cổ đông, nhóm cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý,… Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý,…
Quy định quyền và nghĩa vụ của từng NĐDPL trong trường hợp Điều lệ công ty chưa quy định rõ Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật (NĐDPL) thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng NĐDPL. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng NĐDPL chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi NĐDPL của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả NĐDPL phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Không có quy định

Doanh nghiệp có phải sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 không?

Hiện nay, thông thường, khi có những sửa đổi, bổ sung liên quan đến các nội dung như: tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; vốn điều lệ hoặc cơ cấu tổ chức quản lý, quyền và nghĩa vụ của thành viên/cổ đông,… thì doanh nghiệp sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Theo nội dung đã phân tích thì Luật Doanh nghiệp 2020 đã thay đổi một số nội dung nổi bật có trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền của cổ đông, nhóm cổ đông; người đại diện theo pháp luật; cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH,… Như vậy, để đảm bảo nội dung trong Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như tránh xảy ra mâu thuẫn trong việc áp dụng quy định khi quản trị, điều hành thì doanh nghiệp nên thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định mới nhất.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21042 sec| 1005.844 kb