Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH và công ty cổ phần

Bởi Phạm Thị Yến Nhi - 30/07/2020
view 275
comment-forum-solid 0

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần muốn mua lại phần vốn góp của các thành viên cổ đông thì phải tuân thủ các quy định tại điều 52, 129, 130, 131 Luật Doanh nghiệp 2014.

Quản trị tài sản Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên; Tổ chức lại công ty;

Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp công ty chấp thuận yêu cầu mua lại phần vốn góp: hai bên tiến hành thỏa thuận về giá, nếu không thỏa thuận được thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp công ty không chấp nhận yêu cầu mua lại phần vốn góp: thành viên đưa ra yêu cầu có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Mua lại phần vốn góp trong công ty cổ phần

Phần vốn góp của các cổ đông trong công ty cổ phần có thể được mua lại thông qua 2 hình thức: mua lại theo yêu cầu của cổ đông và mua lại theo quyết định của công ty.

Mua lại theo yêu cầu của cổ đông

Tương tự như trường hợp mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cổ đông trong công ty cổ phần có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu cổ đông đó biểu quyết phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty phải mua lại phần vốn góp của cổ đông theo giá trị của thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ của công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thẩm định giá.

Mua lại theo quyết định của công ty

Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định mua lại các loại cổ phần sau đây:

Mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán.

Một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.

Đối với Hội đồng quản trị được quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.

Ngoài ra, công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được đại hội đồng cổ đông thông qua; cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

Giá mua lại cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định, tuy nhiên:

Giá mua lại đối với cổ phần phổ thông không được cao hơn giá trị trường tại thời điểm mua lại.

Giá mua lại đối với các loại cổ phần khác không được thấp hơn giá trị trường, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác hoặc công ty và cổ đông có liên quan thỏa thuận được với nhau về giá mua lại.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Phạm Thị Yến Nhi

Phạm Thị Yến Nhi

https://luatcongty.vn Phạm Thị Yến Nhi một cô gái nhiệt tình, vui vẻ và yêu đời. Có niềm đam mê với việc viết lách, thích tìm hiểu, phân tích các vấn đề pháp lý khác nhau để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. Vì vậy rất mong muốn được chia sẽ những kiến thức mà mình học hỏi và tìm hiểu đến bạn đọc. Các bài viết của Yến Nhi trên website luatcongty.vn là những kiến thức mà Nhi muốn chia sẻ đến mọi người

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.20956 sec| 979.078 kb