Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bạn cần biết

0
362
phản đối đơn đăng ký
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198
5/5 - (1 bình chọn)

Phát hành trái phiếu là một trong những hình thức giúp doanh nghiệp có thể huy động thêm vốn. Vậy trái phiếu doanh nghiệp là gì và pháp luật quy định như thế nào về điều kiện phát hành trái phiếu? 

Trái phiếu doanh nghiệp
Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên pháp lý Nguyễn Kiến Hải Hoàng – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài (24/7): 1900 6198

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP: ” “Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ một (01) năm trở lên. Doanh nghiệp phát hành quyết định kỳ hạn trái phiếu trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn và công bố tại phương án phát hành.

Mệnh giá trái phiếu: i) Trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam; ii) Mệnh giá của trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Loại hình và hình thức

Loại hình trái phiếu

 1. Trái phiếu không chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền;
 2. Trái phiếu chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

Hình thức phát hành trái phiếu

 1. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử;
 2. Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành.

Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu

Hiện nay loại hình công được phát hành trái phiếu theo quy định có:

 1. Công ty cổ phần
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Riêng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán phải tuân theo quy định của Thông tư 34/2013/TT-NHNN được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 33/2019/TT-NHNN, và Luật chứng khoán 2006, Luật chứng khoán sửa đổi 2010. Theo đó đối tượng được phát hành trái phiếu trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán gồm có:

 1. Ngân hàng thương mại.
 2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 3. Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn từ tổ chức.
 4. Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam phát hành giấy tờ có giá theo quy định tại Giấy phép thành lập và hoạt động.

Xem thêm: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước cần có điều kiện gì

Điều kiện

Điều kiện phát hành trái phiếu trong nước

 1. Doanh nghiệp có thời gian chính thức đi vào hoạt động ít nhất 01 năm.
 2. Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.
 3. Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu.
 4. Có phương án phát hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận.
 5. Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có)
 6. Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thuộc đối tượng được phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền, đáp ứng quy định: Về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; Các đợt phát hành phải cách nhau ít nhất 06 tháng ; Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp có quy định của pháp luật.

Điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

 1. Doanh nghiệp có thời gian chính thức đi vào hoạt động ít nhất 03 năm.
 2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của 3 năm liên tiếp liền kề trước năm phát hành phải có lãi và Báo cáo tài chính được kiểm toán nêu ý kiến chấp nhận toàn phần.
 3. Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn và đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tai pháp luật chuyên ngành.
 4. Có phương án phát hành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận.
 5. Trị giá phát hành trái phiếu quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước xác nhận thuộc tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
 6. Đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế về hệ số tín nhiệm để phát hành trái phiếu. Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo có hệ số tín nhiệm tối thiểu bằng hệ số tín nhiệm quốc gia;
 7. Doanh nghiệp phát hành đã hoàn chỉnh hồ sơ phát hành theo đúng luật pháp của thị trường phát hành áp dụng cho từng đợt, từng hình thức phát hành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thuộc đối tượng được phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền, đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong doanh nghiệp, các đợt phát hành phải cách nhau ít nhất 06 tháng thì mới được phát hành loại trái phiếu này.

Ngoài ra, chi phí phát hành, thanh toán do doanh nghiệp phát hành chi trả và được hạch toán vào giá trị dự án. Doanh nghiệp phát hành bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp.

Phương án phát hành trái phiếu

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải xây dựng phương án, gửi phương án này đến chủ sở hữu công ty phê duyệt, xác nhận để làm cơ sở cho việc phát hành trái phiếu và công bố cho các đối tượng mua trái phiếu. Chủ sở hữu công ty được quy định theo Luật doanh nghiệp 2014. Riêng trường hợp đối với doanh nghiệp Nhà nước, chấp thuận phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP đối với phát hành trái phiếu trong nước, Điều 19 Nghị định 163/2018/NĐ-CP đối với phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Xem thêm: Điều kiện chào bán chứng khoán theo pháp luật hiện hành 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here