Top những mẫu hợp đồng đại lý phổ biến nhất

Bởi Phạm Thị Trang - 03/07/2021
view 42
comment-forum-solid 0

Hợp đồng đại lý là một dạng hợp đồng thương mại quy định sự thỏa thuận giữa các bên và nhằm mục đích lợi nhuận. Vậy, soạn thảo hợp đồng đại lý sao cho đúng và những mẫu hợp đồng đại lý nào đang phổ biến hiện nay?

Mẫu hợp đồng đại lý phổ biến hiện nay Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng đại lý

(i) Hợp đồng đại lý là gì?

Hợp đồng đại lý trong mua bán hàng hóa được quy định trong Luật thương mại năm 2005.

Theo đó, hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, một bên (bên đại lý) được sự ủy quyền của bên kia (bên giao đại lý) cam kết nhân danh bên giao đại lý thực hiện một hoặc nhiều giao dịch theo sự ủy quyền và vì lợi ích của bên kia để được nhận một khoản tiền thủ lao do các bên thỏa thuận về số lượng và thời hạn thanh toán.

Bao gồm các hình thức đại lý:

 • Đại lý bao tiêu: là đại lý thực hiện việc mua bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.
 • Đại lý độc quyền: tại một khu vực địa lý nhất định, bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua bán một hoặc một số hàng hóa/ cung ứng một hoặc một số dịch vụ nhất định.
 • Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.
 • Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận
Bạn tham khảo thêm kiến thức pháp luật thương mại tại đây

(ii) Nội dung của hợp đồng:

Tùy thuộc vào hình thức đại lý mà hợp đồng đại lý thương mại sẽ có một số điểm khác biệt về điều khoản quy định, tuy nhiên, nhìn chung, các hợp đồng đại lý đều cần có các thông tin cơ bản sau đây:

 • Thông tin của các bên giao kết hợp đồng;
 • Loại hàng hóa, số lượng hàng hóa mà bên giao đại lý cung cấp cho bên đại lý/ Số tiền bên giao đại lý chuyển cho bên đại lý để mua hàng hóa (cụ thể loại hàng hóa, số lượng)/ Dịch vụ mà bên giao đại lý cung ứng cho bên đại lý;
 • Giá cả, phương thức thanh toán: trong mục này, ngoài giá cả của hàng hóa hoặc dịch vụ, hai bên có thể thỏa thuận về mức thù lao (hoa hồng, chiết khấu,…) mà bên đại lý được hưởng;
 • Đặt hàng, giao hàng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng: đây là mục quan trọng trong hợp đồng, đa số các tranh chấp phát sinh đều liên quan đến vi phạm nghĩa vụ của bên mang nghĩa vụ, do đó, cần quy định rõ ràng quyền-nghĩa vụ cũng mỗi bên;
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng;
 • Các chính sách hổ trợ, bảo hành (nếu có);
 • Mức bồi thường thiệt hại: trong trường hợp có hư hỏng, mất mát về hàng hóa; chậm giao hàng; vi phạm hợp đồng gây ra thiệt hại cho bên còn lại;
 • Xử lý khi phát sinh tranh chấp;
 • Các điều khoản khác do các bên thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng đại lý

(i) Thứ nhất, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng đại lý độc quyền:

Quyền và nghĩa vụ của Bên giao đại lý
 • Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền hàng;
 • Cung cấp bản sao các hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
 • Cung cấp tất cả hóa đơn, chứng từ hợp pháp của các sản phẩm giao cho Bên đại lý ;
 • Đảm bảo cung cấp Sản phẩm đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất; sản phẩm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
 • Định kỳ cung cấp cho Bên đại lý các thông tin về Sản phẩm như: Danh mục và Catalogue sản phẩm hiện có, giá cả sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng;
 • Sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bên đại lý, Bên giao đại lý giao hàng và hoá đơn chứng từ đến cửa khẩu … Việt Nam và bên giao đại lý chịu toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho bãi của bên giao đại lý đến cửa khẩu ….. Việt Nam;
 • Không ký kết hợp đồng mua bán Sản phẩm với các nhà phân phối khác trên phạm vi lãnh thổ độc quyền;
 • Thực hiện các chương trình hỗ trợ, xúc tiến hàng hóa phù hợp định hướng phát triển kinh doanh của Bên giao đại lý;
 • Thông báo bằng văn bản đến Bên đại lý khi thực hiện các chương trình hỗ trợ, xúc tiến bán hàng hoặc khi thay đổi giá bán các sản phẩm của Bên giao đại lý;
 • Yêu cầu Bên đại lý tiến hành cung cấp các thông tin liên quan đến doanh số bán hàng, số lượng hàng tồn kho, các chương trình xúc tiến thương mại, quảng cáo, thông tin đánh giá về các đối thủ cạnh tranh trên lãnh thổ độc quyền của mỗi Quý;
 • Bảo hành, đổi mới cho từng sản phẩm khiếm khuyết, hư hỏng nếu khiếm khuyết, hư hỏng đó do lỗi bên giao đại lý;
 • Nhận hàng hoá hoàn trả nếu hàng hoá không đạt yêu cầu do lỗi Bên giao đại lý;
 • Hỗ trợ, phối hợp và cung cấp các tài liệu pháp lý, giấy tờ cần thiết cho Bên đại lý để bên đại lý thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nhập khẩu vào Việt Nam và đưa sản phẩm ra thị trường khi Bên đại lý có yêu cầu.
 • Bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm theo quy định của pháp luật trong trường hợp Bên giao đại lý vi phạm hợp đồng;
 • Thực hiện đúng các cam kết được thỏa thuận trong Hợp đồng.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng đại lý
Quyền và nghĩa vụ của Bên đại lý
 • Cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Bên đại lý cho Bên giao đại lý nếu Bên giao đại lý có yêu cầu;
 • Được bán và phân phối sản phẩm Bên giao đại lý theo giá bán lẻ hoặc bán buôn do bên đại lý tự quy định; Hợp tác góp phần thúc đấy doanh thu bán sản phẩm của Bên giao đại lý trong phạm vi lãnh thổ độc quyền;
 • Theo yêu cầu của Bên giao đại lý, Bên đại lý tiến hành cung cấp các thông tin liên quan đến doanh thu bán hàng, số lượng hàng tồn kho, các chương trình xúc tiến thương mại, quảng cáo, thông tin đánh giá về các đối thủ cạnh tranh, phát triển hệ thống đại lý trực thuộc trên lãnh thổ độc quyền của mỗi Quý;
 • Hoàn trả sản phẩm không đạt yêu cầu do lỗi Bên giao đại lý;
 • Bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm theo quy định của pháp luật trong trường hợp Bên đại lý vi phạm hợp đồng;
 • Thực hiện đúng các cam kết được ghi trong Hợp đồng.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Hợp đồng.

(ii) Thứ hai, về thanh toán trong đại lý

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc thanh toán tiền hàng và thù lao đại lý được thực hiện theo từng đợt sau khi bên đại lý hoàn thành việc mua, bán một khối lượng hàng hoá nhất định.

(iii) Thứ ba, về thời hạn đại lý

Thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Nếu bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 177 Luật thương mại năm 2005 thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó. Giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý.

Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý.

(iv) Thứ tư, liên quan đến phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường  thiệt hại:

Bên bị vi phạm có quyền áp dụng một khoản phạt vi phạm hợp đồng đối với Bên vi phạm tương ứng với 8% giá trị của phần Hợp đồng bị vi phạm;

Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm một khoản tiền theo thỏa thuận của hai bên. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được khoản tiền bồi thường trên thì Bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị vi phạm một khoản tiền căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra.

Thiệt hại để làm căn cứ tính mức bồi thường trên có thể bao gồm cả các khoản bồi thường thiệt hại mà Bên bị vi phạm phải thanh toán cho Bên thứ ba, các khoản lợi nhuận có được từ giao dịch, đầu tư, kinh doanh khác.

Các mẫu hợp đồng phổ biến

(i) Mẫu hợp đồng đại lý bao tiêu

(ii) Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền. Bạn có thể xem thêm tại đây!

(iii) Mẫu hợp đồng tổng đại lý

(iv) Mẫu hợp đồng đại lý khác (đại lý hoa hồng,..)

Bạn tham khảo thêm về Hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Phạm Thị Trang

Phạm Thị Trang

Phạm Thị Trang là content editor của website luatcongty.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.21876 sec| 1026.719 kb