Đăng ký sáng chế, trình tự thủ tục thế nào?

Bởi Trần Thu Trà - 26/06/2020
view 241
comment-forum-solid 0

Một sáng chế được tạo ra là thành quả của cả quá trình đầu tư, nghiên cứu, thời gian và tiền bạc. Do đó, bảo vệ được “đứa con tinh thần của mình” là điều cần thiết. Chính vì thế đăng ký sáng chế là giải pháp tối ưu nhất, là thủ tục rất quan trọng bởi nó giúp xác lập quyền sở hữu đối với sáng chế đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong quá trình làm đăng ký xin cấp Văn bằng bảo hộ, nên bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký bằng sáng chế theo quy định năm 2020 tại Việt Nam và các vấn đề liên quan.

Đăng ký sáng chế Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Sáng chế là gì? Bằng sáng chế là gì?

Khái niệm sáng chế

Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng đây là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Và giải pháp kỹ thuật là tập hợp cần và đủ những thông tin về cách thức kỹ thuật hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề được xác định cụ thể.

Dạng sản phẩm hoặc quy trình có thể là: các sản phẩm dạng vật thể, chất thể, vật liệu sinh học, quy trình công nghệ, phương pháp chuẩn đoán, dự báo, xử lý,…

Ví dụ, có nhiều sản phẩm sáng chế trong thực tế, như một máy tính xách tay có thể liên quan đến hàng trăm phát minh, làm việc cùng nhau.

Bằng sáng chế là gì?

Bằng sáng chế là Bằng độc quyền được cấp cho một sáng chế, là một sản phẩm hoặc một quy trình cung cấp, nói chung, một cách mới để làm một cái gì đó, hoặc đưa ra một giải pháp kỹ thuật mới cho một vấn đề. Để có được Bằng sáng chế thì nhà sáng chế cần làm thủ tục đăng ký sáng chế với Cục Sở hữu trí tuệ.

Các quyền đối với Bằng sáng chế chỉ được áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực nơi bằng sáng chế đã được nộp và cấp, theo luật pháp của quốc gia hoặc khu vực đó.

Tại sao phải đăng ký sáng chế?

Cần phải đăng ký bảo hộ sáng chế bới các lý do như sau:

(i) Được độc quyền sử dụng đối với sáng chế;

(ii) Giúp ngăn chặn hành vi xâm phạm, ngăn chặn người khác khai thác thương mại sáng chế (cụ thể là ngăn cấm việc sản xuất, sử dụng, phân phối, nhập khẩu hoặc bán bởi người khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế);

(iii) Mang lại lợi ích về vật chất cho chủ sở hữu khi được áp dụng vào cuộc sống như: chuyển nhượng, nhượng quyền cho các bên khác khai thác, sử dụng sáng chế để thu phí, đây có thể là nguồn thu nhập đáng kể;

(iv) Tạo hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp của bạn khi đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và cổ đông có thể coi danh mục đầu tư bằng sáng chế là minh chứng cho trình độ chuyên môn cao và năng lực công nghệ trong công ty của bạn. Điều này có thể hữu ích cho việc gây quỹ, tìm kiếm đối tác kinh doanh và nâng cao giá trị thị trường của công ty.

(v) Có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý các hành vi xâm phạm tới sáng chế;

(vi) Giúp chủ sở hữu dễ dàng chứng mình quyền sở hữu đối với sáng chế khi có tranh chấp xảy ra;

Như vậy, có thể thấy được sáng chế là thành quả của quá trình đầu tư, nghiên cứu, vì vậy việc bảo hộ sáng chế chính là một việc cần thiết để tự bảo vệ được thành quả, tài sản trí tuệ của mình.

Điều kiện và quyền đăng ký bằng sáng chế

Điều kiện để sáng chế được bảo hộ

Bằng sáng chế có thể được cấp cho các phát minh trong bất kỳ lĩnh vực nào, sáng chế có thể là một hợp chất hóa học hoặc một quá trình hay một quá trình sản xuất một hợp chất hóa học cụ thể,…

Để được những sáng chế này bảo hộ tại Việt Nam thì nó cần phải đáp ứng được các điện kiện quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ như sau: Phải có tính mới; Phải có tính sáng tạo; Phải khả năng áp dụng công nghiệp.

Ai có quyền đăng ký bằng sáng chế

Những chủ thể sau sẽ có quyền đăng ký bản quyền sáng chế:

(i) Người tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí mình bỏ ra.

(ii) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở và phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc hay thuê tác giả.

(iii) Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất hay góp vốn, hợp tác nghiên cứu phát triển, tạo nên sáng chế.

Hồ sơ đăng ký sáng chế

Để bảo hộ cho sáng chế thì chúng ta cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau: (i) 02 tờ khai đăng ký theo mẫu; (ii) 02 bản mô tả về sáng chế. Nếu bản mô tả bằng tiếng nước ngoài, cần có thêm bản dịch ra tiếng Việt; (iii) Yêu cầu bảo hộ đối với sáng chế; (iv) Một số tài liệu giúp làm rõ cho sáng chế: bản vẽ, sơ đồ, tính toán…; (v) Bản tóm tắt về sáng chế đó; (vi) Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn đăng ký bằng sáng chế hợp pháp; (vii) Giấy ủy quyền; (viii) Nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế, thì cung cấp thêm bản sao đơn đầu tiên; (ix) Chứng từ nộp các loại phí, lệ phí đăng ký sáng chế

Quy trình đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Bước 1: Tra cứu khả năng bảo hộ sáng chế

Việc này là không bắt buộc nhưng chúng ta nên thực hiện

Tra cứu sáng chế được thực hiện tại website: iplib.noip.gov.vn, nó giúp chúng ta bước đầu đánh giá được khả năng bảo hộ và xem sáng chế của mình có bị trùng hoặc có dấu hiệu tương tự với các sáng chế đã được bảo hộ trước đó hay không.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký sáng chế

Hồ sơ sau khi chuẩn bị xong tiến hành nộp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để xin cấp Văn bằng bảo hộ, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính tại Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn

Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế

Bước 4: Công bố đơn

Đơn được chấp nhận là hợp lệ sẽ được đăng trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nếu có yêu cầu công bố sớm thì sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Nội dung công bố là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

Bước 5: Thẩm định nội dung

Khi đăng ký sáng chế tại Việt Nam thì bước quan trọng gần như là cuối cùng đó là thẩm định nội dung, nó chỉ được diễn ra khi có yêu cầu từ phía người nộp đơn. Yêu cầu thẩm định nội dung phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong đơn.

Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung là 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế. Nếu trong thời hạn quy định nêu trên, không có yêu cầu thẩm định thì đơn được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

Thẩm định nội dung là đánh giá khả năng được bảo hộ của sáng chế nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời gian thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu.

*Lưu ý: Thủ tục đăng ký sáng chế là khá dài, chưa kể phát sinh những sai sót trong việc tra cứu và hoàn thiện hồ sơ hợp lệ. Do vậy, quý khách nên có một đại diện để làm mọi việc được nhanh chóng và hạn chế những rủi ro.

Lệ phí đăng ký và thời hạn bảo hộ sáng chế

Lệ phí đăng ký

Để được cấp Bằng độc quyền thì chủ sở hữu cần hoàn thành các khoản lệ phí đăng ký bằng sáng chế theo quy định của pháp luật hiện hành, các khoản phí cụ thể:

(i) Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng – 180.000 đồng

(ii) Phí thẩm định hình thức đơn đăng ký: 180.000 đồng/yêu cầu, từ trang thứ 7 trở đi là nộp thêm 8.000 đồng/trang.

(iii) Phí công bố đơn trên công báo Sở hữu công nghiệp là: 120.000 đồng, từ hình thứ 2 trở đi cộng thêm 60.000 đồng/hình.

(iv) Đối với đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì phí thẩm định yêu cầu này là: 600.000 đồng/đơn ưu tiên.

(v) Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định là: 600.000 đồng/điểm yêu cầu.

(vi) Phí thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là: 720.000 đồng/điểm yêu cầu, từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi nộp thêm 32.000 đồng/trang.

Thời hạn bảo hộ sáng chế

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ thì Bằng độc quyền sáng chế sẽ có thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền sáng chế sẽ không được gia hạn hiệu lực, mà chỉ có thể duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ bằng cách nộp tiền phí duy trì, cụ thể:

(i) Nộp 2 năm 1 lần trong 10 năm đầu tiên;

(ii) Nộp 3 năm một lần trong 10 năm tiếp theo;

(iii) Nếu không nộp phí duy trì thì Bằng độc quyền sáng chế sẽ tự động hết hiệu lực.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích thực hiện thế nào?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.
Trần Thu Trà

Trần Thu Trà

https://luatcongty.vn Trần Thu Trà là một cô gái nhiệt tình, vui vẻ và yêu đời. Có niềm đam mê với việc viết lách, thích tìm hiểu, phân tích các vấn đề pháp lý khác nhau để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. Vì vậy rất mong muốn được chia sẽ những kiến thức mà mình học hỏi và tìm hiểu đến bạn đọc. Các bài viết của Trà trên website luatcongty.vn là những kiến thức mà Trà muốn chia sẻ đến mọi người

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.18730 sec| 1022.742 kb