Mẫu giấy ủy quyền- Mẫu giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc, giám đốc công ty

0
3550
Thẩm định nội dung đơn.
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
5/5 - (1 bình chọn)

Giấy ủy quyền hiện nay được sử dụng khá nhiều, nhất là trong các doanh nghiệp. Vậy giấy ủy quyền cho phó giám đốc được sử dụng như thế nào? Muốn ủy quyền cho phó giám đốc cần những yêu cầu gì?

Bổ nhiệm phó giám đốc như nào theo quy định pháp luật?
                        Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

 Giấy uỷ quyền là gì?

Đầu tiên, phải khẳng định uỷ quyền không phải là một dạng giao việc. Uỷ quyền được hiểu là cá nhân/tổ chức cho phép cá nhân/tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/uỷ quyền đó.

Ủy quyền là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện, đồng thời nó cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận các kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền mang lại.

Nội dung giấy ủy quyền

Hiện nay pháp luật chưa quy định về mẫu giấy ủy quyền, tuy nhiên khi soạn thảo giấy ủy quyền thì cần lưu ý là có các thông tin như:

  • Thông tin của bên ủy quyền và của bên được ủy quyền bao gồm họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp;
  • Nội dung được ủy quyền, trong phần này cần nêu cụ thể về nội dung công việc ủy quyền, thời hạn ủy quyền có ghi rõ là giấy ủy quyền có giá trị từ ngày…tháng..năm đến ngày…tháng…năm, cần thỏa thuận rõ về phạm vi ủy quyền.
  • Bên ủy quyền, bên được ủy quyền ký tên vào giấy ủy quyền.

Mọi vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp đều có thể được hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý chất lượng. Để tìm hiểu chi tiết, vui lòng truy cập: Dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

Mẫy giấy ủy quyền công ty cho phó giám đốc

Mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc công ty cho phó giám đốc như sau, mời bạn tham khảo: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY UỶ QUYỀN CHO PHÓ GIÁM ĐỐC

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020  

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …..;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty …;

Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty … về việc phân công, ủy quyền cho …;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông/bà:…

Chức vụ: Giám đốc

CMND/CCCD số: …, ngày cấp …., nơi cấp …

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông/bà….

Chức vụ: Phó giám đốc

CMND/CCCD số: …, ngày cấp …, nơi cấp …

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà … thực hiện những công việc như sau:

Được quyền quyết định và ký những văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Công ty … thuộc thẩm quyền quản lý của ông/bà

Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ đối với các dịch vụ…

Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của …theo quy định của Quy chế.

Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng … cho Công ty sau khi đã được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

Điều 2: Thù lao uỷ quyền: không. 

Điều 3: Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ông/bà … có quyết định thay thế hoặc bị cách chức, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản (mỗi bản gồm: 02 trang; 01 tờ); giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản.

Điều 4: Ông/ Bà … và các bộ phận liên quan của Công ty… có trách nhiệm thi hành Giấy uỷ quyền này

Ngoài mẫu giấy ủy quyền cho phó giám đốc công ty như trên, bạn có thể tham khảo về mẫu giấy ủy quyền khác như:

Mẫu giấy ủy quyền, ủy quyền cho giám đốc công ty thay giám đốc 

Giấy ủy quyền của giám đốc công ty là mẫu giấy được tìm kiếm nhiều hiện nay bởi trong quá trình hoạt động kinh doanh viêjc người có thẩm quyền cao nhất của công ty vắng mặt công ty và để ký kết những tài liệu quan trọng thì việc ủy quyền là rất cần thiết đây cũng là câu hỏi được công ty chúng tôi tư vấn nhiều nhất vì nó là mẫu giấy thật sự cần thiết và phổ biến và cần tìm hiểu để soạn thảo.

Mẫu hợp đồng lao động 

Hợp đồng lao động là giấy hợp đồng nó nội dung thể hiện về việc làm nếu xin việc làm là giám đốc, phó giám đốc hay kế toán thì cũng đều cần có mẫu hợp đồng lao động nếu bạn đang sinh sống ở nước ngoài thì hợp đồng lao động sẽ được viết tại nước ngoài. Theo đó hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến các yếu tố việc làm có trả công lương và xác lập quyền lợi có thể nộp hợp đồng lao động cho phó giám đốc.

 Ủy quyền cho kế toán

Nếu việc cấp bách cần người đại diện theo pháp luật làm gấp để tiến độ công việc không bị giáng đoạn thì việc ủy quyền thường được giám đốc công ty trực tiếp ủy quyền cho phó giám đốc bởi vì có thể không phải lúc nào người điều hành công ty cũng luôn ở công ty vì vậy việc ủy quyền cho kế tán là chuyện thường diễn ra.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here