Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng lao động chi tiết nhất

Bởi Huỳnh Thu Hương - 06/09/2021
view 179
comment-forum-solid 0

Giấy ủy quyền ký hợp đồng là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng được căn cứ theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chặt chẽ và giá trị pháp lý.

ủy quyền ký hợp đồng Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Mẫu giấy ủy quyền ký kết Hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN Về việc giao kết hợp đồng lao động

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015; Căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019; Căn cứ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; Căn cứ vào Điều lệ công ty TNHH thương mại dịch vụ Y; Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2017 Chúng tôi gồm có:

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Nguyễn Văn A  Sinh ngày......tháng........năm...... Địa chỉ nơi cư trú: Số XX Phường....Quận.....Thành phố Hà Nội Chức vụ: Tổng giám đốc công ty TNHH thương mại, dịch vụ Y được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số......ngày.....tháng....năm.... do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp. Số CMTND:................ …………., ngày cấp…../………/………….., nơi cấp công an thành phố Hà nội Số hộ chiếu (nếu có):............... Quốc tịch: Việt Nam

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên: Trương Thị B Sinh ngày.......tháng......năm......... Địa chỉ nơi cư trú: Số YY Phường.........Quận...........Thành phố Hồ Chí Minh Chức vụ: Giám đốc chi nhánh A công ty TNHH thương mại, dịch vụ Y theo giấy phép hoạt động số.....do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày ....tháng.....năm...... Số CMTND:................ …………., ngày cấp…..………………….., nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh Số hộ chiếu (nếu có):................ Quốc tịch: Việt Nam

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau: Điều 1. Giám đốc chi nhánh A tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thay mặt Tổng giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Y ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại chi nhánh A ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm... Điều 3. Thỏa thuận khác (nếu có).

4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên; - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết. Giấy ủy quyền trên được lập thành....bản, mỗi bên giữ... bản./.

BÊN ỦY QUYỀN            BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
 

Xem thêm: Mẫu văn bản ủy quyền chi tiết nhất

Ủy quyền ký hợp đồng lao động được quy định như thế nào? 

Có thể hiểu việc ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Còn hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động, về các chế độ tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác nếu có, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đào tạo nâng cao, trình độ… Do đó, chỉ có người có thẩm quyền thì mới có thể thay mặt người sử dụng lao động thực hiện việc ký kết hợp đồng.

Pháp luật lao động quy định bên phía người sử dụng lao động thì người giao kết hợp đồng lao động phải là người thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Hiện nay, theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 thì một công ty có thể có hai hay nhiều người đại diện theo pháp luật nên người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động là người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

(ii) Những người có thẩm quyền giao kết hợp đồng với người lao động là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

(iii) Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật;

(iv) Do việc ký kết hợp đồng là quan hệ dân sự nên cá nhân trực tiếp sử dụng lao động có thể ký kết hợp đồng lao động để ràng buộc các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

(v) Người được người đại diện theo pháp luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trên được phép ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có nặng lực hành vi dân sự đầy đủ để đủ điều kiện giao kết hợp đồng

(ii) Người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động;

(iii) Do những người lao động dưới 15  tuổi thì người đại diện theo pháp luật sự đồng ý của người lao động dưới 15 tuổi ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

(iv) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

(v) Theo quy định của pháp luật thì những người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động đã được nhận ủy quyền thì không được tiếp tục ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm những nội dung có liên quan tại: Luật công ty, trang chia sẻ kiến thức pháp luật

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.72169 sec| 1026.922 kb