Mẫu quyết định bổ nhiệm giám sát công trình

Bởi Trần Hồng Sơn - 26/07/2021
view 1716
comment-forum-solid 0
Luật công ty xin trân trọng được cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm giám sát công trình mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. mã của cơ quan thuế Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quyết định bổ nhiệm giám sát công trình là gì?

Quyết định bổ nhiệm là văn bản trong đó ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ của giám đốc công ty, doanh nghiệp hoặc một chức danh trong cơ quan nhà nước đối với những cá nhân đạt thành tích, nhiệm vụ cao trong công việc để giữ một chức vụ khác cao hơn. Như vậy, mẫu quyết định bổ nhiệm giám sát công trình là văn bản để ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ của người đủ điều kiện được làm giám sát công trình. Điều kiện để được làm giám sát công trình gồm điều kiện chung theo Điều 66, 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Nội dung cơ bản

i) Quốc hiệu tiêu ngữ; ii) Tên của mẫu quyết định bổ nhiệm được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa hai bên lề của văn bản và cần ghi rõ là bổ nhiệm; iii) Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm, cần ghi rõ các căn cứ để ra quyết định này ví dụ như căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định của luật,…trong đó nêu chính xác cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm; iv) Ghi rõ họ và tên và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định; v) Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cuối dùng thì người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám sát công trình

  CÔNG TY CỔ PHẦN B ————— Số: ………./QĐ-BN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ————————-                    ………, ngày …. tháng …….. năm …….
  QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chỉ huy trưởng giám sát công trình HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY B - Căn cứ Luật Doanh nghiệp; - Căn cứ Điều lệ Công ty …………..…………………....……………………; - Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; - Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…...……………………, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm chức danh  giám sát công trình đối với: Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: ……….................... Sinh ngày: …………………………………... Dân tộc: ……………………… Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ……………………….. Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………...…………... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .………………………………………… Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………….. Điều 2. Quyền và nghĩa vụ  Trong quá trình thực hiện công việc ông/bà….. được hưởng các quyền và có trách nhiệm thực hiện đúng Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hiện hành và quy chế của Công ty, thực hiện tốt các nội dung theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Điều 3. Hiệu lực thi hành Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: - Ông/Bà…….; - Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7); - Lưu:…… TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Chủ tịch Hội đồng thành viên (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 Xem thêm :

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/kế toán

Quyết định bổ nhiệm - Những vấn đề cần phải biết

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn
Trần Hồng Sơn

Trần Hồng Sơn

https://everest.org.vn/luat-su-tran-hong-son Luật sư Trần Hồng Sơn là chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, thu hồi đất, thừa kế, tranh chấp đất đai.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.49569 sec| 1006.773 kb