Tranh chấp - Nỗi đau của doanh nghiệp

Bởi Trần Hồng Sơn - 01/10/2021
view 74
comment-forum-solid 0

Trong quá trình hợp tác giữa các doanh nghiệp hay trong hoạt động nội bộ doanh nghiệp không thể tránh khỏi những xung đột lợi ích giữa các bên. Gây ra những mẫu thuẫn cần giải quyết bằng pháp luật, dưới đây là những thông tin về ranh chấp để các bên tham gia bảo vệ lợi ích của mình.

tranh chấp Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Tranh chấp là gì?

Tranh chấp là những mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa các bên tham gia quan hệ đó như nhân thân, tài sản,....Tranh chấp dân sự là những xung đột về quyền, quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên tham gia quan hệ pháp luật dân sự như tranh chấp trong các hợp đồng mua bán, đầu tư, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,...

Tranh chấp doanh nghiệp là gì?

Tranh chấp, xung đột doanh nghiệp được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh doanh, thương mại, luật lao động, gia đình….giữa hai bên, giữa nhóm hoặc các nhóm, giữa các thành viên, cổ đông…. Đặc điểm của tranh chấp doanh nghiệp + Xuất phát từ mâu thuẫn, bất đồng hay xung đột về quyên lợi và nghĩa vụ giữa các bên: mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ... + Xung đột giữa các doanh nghiệp, cá nhân trong nội bộ doanh nghiệp, thương nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại.

Các phương thức giải quyết tranh chấp

Trong từng trường hợp cụ thể  để lựa chọn phương án giải quyết sao cho phù hợp với mức độ vụ việc và mang lại nhiều lợi ích nhất cho các bên tham gia.

Đối với các vụ việc dân sự trước hết chủ thể tham gia có thể tự thoả thuận, hoà giải tranh chấp với nhau hoặc yêu cầu tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Đặc trưng của dân sự là sự thoả thuận giữa các bên đối với các vụ việc dân sự các bên đương sự phát huy tính chủ động, tính tích cực cung cấp, thu thập, nghiên cứu và đánh giá các chứng cứ, tài liệu, các tình tiết liên quan một cách chính xác, khách quan và đầy đủ, đưa ra các lý lẽ, các quan điểm khác nhau, viện dẫn các quy định của pháp luật có liên quan để giải quyết vụ án vụ việc, thời.

Xem thêm về quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp có thể hiểu là các mâu thuẫn, xung đột lợi ích phát sinh trong quan hệ kinh doanh, dân sự….giữa hai bên, giữa nhóm hoặc các nhóm, giữa các thành viên, cổ đông, các phòng ban của công ty. Trên thực tế tranh chấp nội bộ tồn tại dưới nhiều dạng và các mối quan hệ pháp luật khác nhau. Cụ thể:

tranh chấp Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Thứ nhất, Các thành viên tranh giành quyền kiểm soát phòng ban hoặc doanh nghiệp;

Thứ hai, không thể giải quyết trực tiếp trong một vài mâu thuẫn;

Thứ ba, Các thành viên muốn hạn chế quyền lực hoặc chí tước quyền của thành viên khác trong công ty;

Tranh chấp điển hình trong quản trị doanh nghiệp

Thứ nhất, Tranh chấp về tư cách cổ đông. Ngoài ra, tranh chấp về phương thức góp vốn như định giá tài sản cao hơn thực tế, không chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn,…

Thứ hai, Tranh chấp trong quyền quản lý và điều hành doanh nghiệp. Hoặc cổ đông lớn là chủ tịch và đồng thời muốn làm giám đốc điều hành nhằm mục đích không loại họ ra khỏi Hội đồng quản trị, không bãi miễn khỏi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thứ ba, Tranh chấp phát sinh từ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, như Quyết định không công bằng; Quyết định không hợp pháp của Đại hội đồng cổ đông xâm phạm đến quyền lợi của các cổ đông khác, vì vậy bạn cần có biện pháp để  tốt.

Giải quyết tranh chấp nội nội doanh nghiệp

Trên thực tế có rất nhiều cách để giải quyết những xung đột nội bộ nay, dưới đây là 03 dạng phổ biến:

Một là sử dụng phương thức thương lượng

Thương lượng hoặc hoà giải phương thức này giải quyết đầu tiên trong quá trình giải quyết mâu thuẫn các bên trong quan hệ chủ động bàn bạc, thảo luận về các thức bồi thường, thương thảo.

Hai là sử dụng phương thức giải quyết bằng trọng tài

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là sự kết hợp của hai yếu tố thỏa thuận và trọng tài. Các bên sẽ thống nhất việc sử dụng trọng tại là trung gian, giúp giải quyết xung đột, mẫu thuẫn và cam kết chấp hành.

Ba là sử dụng phương thức giải quyết bằng Toà án

Đây là phương thức mang ý chí quyền lực nhà nước, tòa án nhân danh quyền lực nhà nước để giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật. Các bên sẽ nộp đơn khởi kiện và nhờ đến Toà án bảo vệ quyền lợi cho mình.

Mời bạn xem thêm bài Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thông dụng Tại đây

Tranh chấp bảo hiểm

Tranh chấp bảo hiểm là xung đột lợi ích giữa các bên trong quan hệ bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thất nghiệp,......... tranh chấp an sinh xã hội giữa người đóng bảo hiểm và người được hưởng những lợi ích vật chất từ bảo hiểm.

Nội dung của tranh chấp:  là các vấn đề liên quan tới quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ bảo hiểm. Có thể xuất phát từ những lợi ích vật chất cụ thể và liên quan trực tiếp.Ngoài ra có thể có các tranh chấp về thực hiện chủ trương, chính sách bảo hiểm.

Tranh chấp hợp đồng

Đây là hành vi mà một hay các bên trong ký kết hợp đồng làm trái, vi phạm những điều khảo mình đã thoả thuận trước đó. Hành vi này gây thiệt hại tới những người có quyền và lợi ích liên quan khác trong hợp đồng.

Tranh chấp hợp đồng có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, Tranh chấp phát sinh trực tiếp từ quan hệ Hợp đồng.

Thứ hai, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích các bên trong tranh chấp.

Thứ ba, Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp Hợp đồng là bình đẳng, thỏa thuận.

Tranh chấp nhãn hiệu

Tranh chấp về nhãn hiệu là những xung đột, mẫu thuẫn xảy ra trong mối quan hệ pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ, gây ra thiệt hại về tài sản, nhãn hiệu, danh tiếng của chủ thể khác. Các tranh chấp phổ biến:

Một là, Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa;

Hai là, Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

Ba là, Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

Bốn là, Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Mời bạn tham khảo những quy định của Luật doanh nghiệp mới nhất

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.org.vn.
Trần Hồng Sơn

Trần Hồng Sơn

https://everest.org.vn/luat-su-tran-hong-son Luật sư Trần Hồng Sơn là chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, thu hồi đất, thừa kế, tranh chấp đất đai.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.26188 sec| 1021.891 kb