Những vấn đề hành chính của doanh nghiệp

Bởi Ngô Mai Hoa - 19/04/2021
view 217
comment-forum-solid 0

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, có nhiều vấn đề có thể phát sinh liên quan đến quan hệ giữa doanh nghiệp với thành viên hoặc cổ đông, cũng như quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước và bên thứ ba. Ví dụ như: Thông qua, thay đổi điều lệ công ty liên quan trực tiếp đến thành viên, cổ đông doanh nghiệp hay cuộc họp của cơ quan quản lý.. Ngoài những vấn đề quan trọng trên. cũng có những vấn đề khác có tính chất hành chính, phát sinh giữa doanh nghiệp với những chủ thể khác. 

       Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
 

Những vấn đề hành chính đối với doanh nghiệp

Các vấn đề hành chính của doanh nghiệp (Đặc biệt đối với công ty TNHH và CTCP) bao gồm: (i) Lưu trữ tài liệu (ii) Nộp báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước (iii) Lập và kiểm toán báo cáo tài chính (iv) Chuẩn bị báo cáo quản lý hằng năm gửi thành viên và cổ đông (v) Lập sổ đăng ký thành viên hoặc cổ đông (vi) Tống đạt tài liệu

Lưu trữ tài liệu 

Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải lưu trữ một số tài liệu quan trọng của doanh nghiệp ở trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Loại tài liệu lưu trữ

Theo luật doanh nghiệp 2014 những giấy tờ, tài liệu bắt buộc phải lưu giữ:

- Điều lệ công ty, quy chế quản lý nội bộ. - Sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông. - Những văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, các loại giấy phép và giấy tờ chứng nhận. - Những tài liệu, giấy tờ xác minh về quyền sở hữu tài sản của công ty. - Biên bản họp hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị đối với các công ty cổ phần,     TNHH 2 thành viên trở lênvà những quyết định của doanh nghiệp. - Báo cáo của ban kiểm soát, những kết luận của cơ quan thanh tra, tổ chức kiểm toán. - Bản cáo bạch về phát hành chứng khoán. - Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

  • Thời hạn và cách thức lưu trữ tài liệu: Thời hạn lưu trữ các loại tài liệu là khác khau đối với các loại tài liệu là khác nhau. Đối với các loại sổ sách và chứng từ kế toán khác nhau, pháp luật quy định thời gian dự trữ tối thiểu 5 năm, 10 năm và lưu trữ vĩnh viễn.
  • Trách nhiệm pháp lý: Nếu vi phạm nghĩa vụ lưu trữ tài liệu, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt tương đối thấp. VD, Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về " tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" là tội có thể liên quan đến việc lưu giữ sổ sách và chứng từ kế toán.

Nộp báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp báo cáo định kỳ gửi các cơ quan quản lý nhà nước. Bao gồm báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm.  Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện có nghĩa vụ báo cáo riêng theo quy định của luật chuyên ngành. 

Trong các báo cáo định kỳ, báo cáo hàng năm là quan trọng nhất và trong báo cáo hàng năm thì báo cáo tài chính là quan trọng nhất.

Lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là báo cáo quan trọng nhất của doanh nghiệp, đặc biệt là các yêu cầu liên quan đến việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo tài chính hằng năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính hằng năm gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo tài chính giữa niên độ là báo cáo tài chính cho mỗi quý của năm tài chính

Báo cáo quản lý hằng năm cho thành viển và cổ đông

Đối với công ty TNHH, người quản lý không có nghĩa vụ phải chuẩn bị báo cáo quản lý hằng năm cho các thành viên. Trong đó, đối với công ty cổ phần, hội đồng quản trị và ban kiểm soát phải có báo cáo trình cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Nội dung báo cáo giúp cổ đông biết được nét chính trong hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát của công ty.

Pháp luật không quy định tương tự nghĩa vụ của người quản lý CTTNHH trình bày báo cáo tại cuộc họp của hội đồng thành viên. Mặc dù vậy, các thành viên vẫn có thể yêu cầu người quản lý có báo cáo trình hội đồng thành viên và trong trường hợp này, người quản lý dường như có nghĩa vụ phải chuẩn bị và trình bày báo cáo

Lập sổ đăng ký thành viên hoặc cổ đông

Sổ đăng ký của các doanh nghiệp, đặc biệt là sổ đăng ký thành viên, cổ đông cần thường xuyên cập nhập để ghi nhận biến động. Đây là hoạt động hành chính thường xuyên của doanh nghiệp.
  • Nội dung sổ đăng ký thành viên
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, địa điểm trụ sở chính (ii) Thông tin các thành viên (iii) Thông tin về vốn góp (iv) Chữ ký các thành viên (v) Thông tin về giấy chứng nhận phần vốn góp của mỗi thành viên
  • Nội dung sổ đăng ký cổ đông
(i) Tên, trụ sở chính của công ty (ii)Tổng số cổ phần được quyền chào bán (iii)Tổng số cổ phần đã bán (iv)Thông tin về cổ đông (v)Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông

Tống đạt tài liệu

Tống đạt tài liệu là một vấn đề hành chính đơn giản, nhưng trong pháp luật lại không quy định rõ ràng. 

Địa chỉ tống đạt tài liệu:Tại trụ sở chính của doanh nghiệp, pháp luật cho phép tống đạt tại địa chỉ khác 

Thủ tục tống đạt tài liệu: Gồm tài liệu tố tụng của tòa án, tài liệu của cơ quan nhà nước và tài liệu của cá nhân, tổ chức khác

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Ngô Mai Hoa

Ngô Mai Hoa

https://luatcongty.vn/ Ngô Mai Hoa là chuyên viên pháp lý của một cong ty luật tại Hà Nội. Hiện tại Mai Hoa cũng đang là content editor của website luatcongty.vn

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.29300 sec| 1006.766 kb