Thay đổi thông tin giấy chứng nhận quyền tác giả, pháp luật quy định thế nào?

0
249
Đánh giá post

Khi thông tin về tác giả, chủ sở hữu trên giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có sai sót thì chủ sở hữu tự mình nộp đơn hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác nộp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Quy định về việc cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật sở hữu trí tuệ: “Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này tiến hành cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Khoản 4 Điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả như sau: “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được cấp đổi trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Nguyên tắc nộp đơn

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm: Công văn về việc cấp đổi giấy chứng nhận; Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả; Quyết định giao việc; Giấy cam đoan của tác giả; 02 tác phẩm (chỉ nộp các tài liệu có nội dung sửa đổi); Văn bản uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện; Giấy giới thiệu của tổ chức được uỷ quyền cho cá nhân

Các tài liệu trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Trình tự cấp đổi đăng ký bản quyền tác giả

Bước 1: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu xin đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn nêu rõ lý do và hồ sơ xin đổi.
Cục Bản quyền tác giả đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả;
Bước 2: Sau khi tiếp nhận đơn cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Bước 3: Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; hoặc từ chối cấp đổi nếu có lý do chính đáng.
Thời hạn giải quyết: Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận: trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here