Mã số thuế của cá nhân và hướng dẫn đăng ký thuế cho cá nhân

Bởi Nguyễn Thị Ngân - 25/07/2021
view 151
comment-forum-solid 0

Mã số thuế cá nhân là gì? Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu? Các cách đăng ký như thế nào? Hướng dẫn đăng ký online ? Bài viết dưới đây, Luật công ty sẽ cung cấp tới quý độc giả về các vấn đề trên.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng kí mã số thuế cá nhân Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật gọi Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Mã số thuế (mst) cá nhân là gì?

Mã số thuế là một dãy số, hay dãy chữ cái hoặc ký tự được cấp cho người nộp thuế của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế là căn cứ để nhận biết, xác định những người nộp thuế trong đó bao gồm cả người nộp thuế có tham gia hoạt động về xuất khẩu, nhập khẩu và được quản lý chặt chẽ, thống nhất trên phạm vi cả nước.

Mã số thuế cá nhân là 1 mã số thuế duy nhất với mục đích kê khai cho mọi khoản thu nhập. Việc đăng ký để cấp mã số thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập, hoặc tại cơ quan thuế.

Các đối tượng phải chi trả thu nhập cá nhân:

Được quy định rất cụ thể tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung về một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế được tính theo từng tháng, hoặc có thể lựa chọn kê khai theo tháng hoặc theo quý, nhưng việc quyết toán sẽ thực hiện theo năm. Căn cứ theo quy định thì có 3 cách hướng dẫn dành cho 3 đối tượng chịu thuế khác nhau:
 • Cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động với thời hạn từ 3 tháng trở lên thì sẽ tính thuế thu nhập cá nhân ( tính thuế tncn) theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
 • Cá nhân mà không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng: thì  thuế tncn khấu trừ 10%
 • Cá nhân không có cư trú (thường là người nước ngoài và khong có quốc tịch): Thì sẽ khấu trừ 20%
Lưu ý: Thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính tại thời điểm trả thu nhập.

Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu?

Căn cứ theo điều 8 thông tư số 95/2016/TT - Bộ tài chính quy định về cấp mã số thuế (mst) như sau :

Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật quản lý thuế, cụ thể:

i) Tổ chức kinh tế và các đơn vị trực thuộc (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác); chủ thầu, chủ đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí; nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

ii) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế cho chủ thầu, chủ thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh và tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

iii) Tổ chức khác nộp hồ sơ đăng ký thuế tại:

iv) Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập.

v) Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan cấp huyện ra quyết định thành lập.

vi) Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập nếu có uỷ quyền cho cơ quan chi trả đăng ký thuế cho bản thân và cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

vii) Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân, cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc nộp trực tiếp không qua cơ quan chi trả thu nhập, nộp hồ sơ đăng ký thuế tại các địa Điểm tương ứng với từng trường hợp sau:

Tại Cục Thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

Tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

viii) Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

ix) Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

x) Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi đặt trụ sở chính.

xi) Các cá nhân khác có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước thực hiện đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (chuyển nhượng bất động sản, cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu, thuyền...).

Lưu ý: Để được giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế phải bắt buộc thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc này để được giảm trừ gia cảnh năm 2021 được quy định rất cụ thể tại Thông tư 105/2020/TT-BTC. Thêm vào đó, người phụ thuộc bao gồm các đối tượng được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Các cách đăng ký mst cá nhân:

Để đăng ký mã số thuế ( đăng ký mst) cá nhân cho người lao động, kế toán doanh nghiệp có thể chọn một trong hai cách hướng dẫn sau:

i) Đăng ký mã số thuế cá nhân trên trang của Tổng cục Thuế. Cách này thường sử dụng khi doanh nghiệp đăng ký mã số thuế cá nhân cho ít người.

ii) Đăng ký mã số thuế cá nhân ngay trên phần mềm hỗ trợ kê khai , xuất kết file rồi nộp qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

Hướng dẫn đăng ký mst cá nhân online

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin của Tổng cục Thuế

Đăng ký mã số thuế cá nhân Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật , gọi Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Để có thể đăng ký mã số thuế, đầu tiên kế toán cần phải truy cập vào Cổng thông tin của Tổng cục thuế bằng cách nhấn vào link này.

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống

đăng ký mã số thuế cá nhân online Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bước 2.1 Để có thể đăng ký mã số thuế cho cá nhân là nhân viên của doanh nghiệp mình, kế toán nhấn chọn ô “Doanh nghiệp” ở góc bên phải màn hình.

Lưu ý rằng, đối với trường hợp cá nhân tự đăng ký mã số thuế cho chính mình thì sẽ nhấn chọn ô “Cá nhân” để tiến hành đăng ký mã số thuế.

Bước 2.2 Tiếp đó, hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Đăng nhập hệ thống”, kế toán chỉ cần điền đầy đủ “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” và chọn “Đối tượng” là “Người nộp thuế” là xong.

Bước 3: Chọn chức năng “Đăng ký thuế”

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật gọi Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198

Sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống đăng, trên giao diện chính của trang, kế toán nhấn chọn chức năng “Đăng ký thuế”, chọn tiếp “Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQT” rồi chọn hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT”.

Bước 4: Điền thông tin tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân và nộp tờ khai

tờ khai đăng kí mã số thuế cá nhân Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Sau khi đã chọn xong, giao diện “Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập” sẽ hiển thị, việc của kế toán khi này là cần tiến hành điền các thông tin cần thiết để hoàn thành tờ khai. Cụ thể gồm 4 bước nhỏ:

Bước 4.1 Nhấn tích chọn vào ô “Đăng ký thuế”.

Bước 4.2 Nhập chính xác thông tin của nhân viên cần đăng ký mã số thuế cá nhân theo đúng như chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước của họ tại bảng kê khai lần lượt các ô. Nếu muốn làm đăng ký cho 2 người trở lên, kế toán có thể nhấn vào ô “Thêm dòng”.

Bước 4.3 Điền “Ngày ký” và điền tên giám đốc doanh nghiệp vào mục “Người đại diện pháp luật”.

Bước 4.4  Nhấn chọn ô “Hoàn thành kê khai”. Nhấn tiếp “Nộp hồ sơ đăng ký thuế” để hoàn thành thao tác đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên doanh nghiệp mình.

Thông thường, kết quả đăng ký mã số thuế cá nhân có thành công hay không sẽ được trả về rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút. Do đó, các kế toán doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm tra kết quả trong ngày bằng cách nhấn chọn chức năng “Đăng ký thuế”, nhấn chọn “tra cứu hồ sơ”.

Quyết toán thuế :

Có hai hình thức để quyết toán thuế: Ngoài quyết toán trực tiếp tại trụ sở của cơ quan thuế thì cá nhân, tổ chức hoàn toàn có thể quyết toán trực tuyến bằng cách thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mà không cần đến trực tiếp cơ quan thuế. Thêm vào đó,  cá nhân, tổ chức có thể kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng cách tải phần mềm HTKK mới nhất của Tổng cục thuế.

Tính năng chính của phần mềm trực tuyến HTKK

 • Hỗ trợ kê khai trực tuyến cho doanh nghiệp và cá nhân.
 • Nhập xuất dữ liệu dễ dàng.
 • Khả năng tương thích cao.
 • Tiết kiệm thời gian cũng như công sức cho người nộp thuế.
 • Hỗ trợ bảo mật dữ liệu, in ấn theo mã vạch.

Tìm hiểu thêm về hóa đơn điện tử:

Hiện nay, thời đại công nghệ phát triển mạnh có rất nhiều các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử từ nhiều các đơn vị khác nhau phối hợp với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh để tiến hành triển khai hóa đơn điện tử,  giải pháp này đáp ứng nghiệp vụ để triển khai ở diện rộng và có nhiều chính sách để hỗ trợ, hưỡng dẫn cho người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử.

Để biết thêm chi tiết về việc hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân, vui lòng xem thêm bài viết:

Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân

https://everest.org.vn/chuyen-vien-nguyen-thi-ngan Chuyên viên Nguyễn Thị Ngân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, thừa kế,... và đã tham gia thực hiện các vụ án nổi bật như: Kinh doanh thương mại, Hình sự.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
1.44411 sec| 1054.633 kb