Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa

0
1371
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Bài viết được thực hiện bởi chuyên viên Nguyễn Thị Ngân - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Đánh giá post

Nếu ghi sai tên hàng hóa trong hóa đơn bán hàng, doanh nghiệp phải lập biên bản điều chỉnh. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa mới nhất.

biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa

Nếu sai tên hàng hóa thì doanh nghiệp và khách hàng phải lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Xem thêm: Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hàng hóa

Tên Công ty …………

Địa chỉ: ………

ĐT: …….. Fax: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———

……, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số ……….. ký ngày…..tháng…..năm…… giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)…………..

Tên: ……….

Địa chỉ: ………….

Đại diện: ……………Chức vụ:……….

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)………..

Tên: ……..

Địa chỉ: ………

Đại diện: ……….Chức vụ:…….

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ……… do Công ty ………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng ………

Thành tiền:………

Cộng tiền hàng:………..

Thuế suất GTGT:………% Tiền thuế GTGT:……….

Tổng cộng tiền thanh toán:……..

Số tiền viết bằng chữ:……….

Điều chỉnh với nội dung như sau: Ghi sai tên hàng hóa.

Tên hàng hóa trước khi điều chỉnh:…….

Tên hàng hóa sau khi được điều chỉnh:………

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã ……… ở mục …….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …….. ngày ……

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …….. ngày ……

Bên A

(Ký tên, đóng dấu)

Bên B

(Ký tên, đóng dấu)

Xem thêm các nội dung liên quan khác tại Luật công ty

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here