Biên bản giao nhận hàng hóa thông dụng

Bởi Huỳnh Thu Hương - 30/08/2021
view 162
comment-forum-solid 0
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa như thế nào? Sau khi ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng quy cách, chất lượng và số lượng. Biên bản giao nhận hàng hóa Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

CÔNG TY................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …….. …… ngày….., tháng…… năm….
 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ................................................... Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty ……………. Hôm nay, ngày ……tháng …. năm …. tại ………...…………., chúng tôi gồm: BÊN A (Bên nhận hàng):………………… Địa chỉ:…………………………….............. Điện thoại:……………………………......... Đại diện Ông/bà:………………………… Chức vụ:……………………………............. BÊN B (Bên giao hàng):…………………. Địa chỉ:……………………………............ Điện thoại:……………………………........ Đại diện: Ông/bà ………………………… Chức vụ: ………………………………….. Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:
STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại ĐVT Số lượng Ghi chú
1
2
Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên. Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIÊN BÊN A (Bên nhận hàng) ĐẠI DIỆN BÊN B (Bên giao hàng)
Xem thêm nội dung về Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng anh

COMPANY................. SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM   Independence - Freedom - Happiness
Number: ...... ......., day month Year .......     
 

RECEIPT OF DELIVERY

Pursuant to the Sale and Purchase Agreement between .......................................... ......... Based on the Order dated ............... of the Company ................ Today, day ...... month .... year At ......... ... ........................................, We include: PARTY A (Consignee): ........................................................................ Address : ……………………………………………………………………............. Telephone: Fax : ……………………………............. Representative: Mr. .................................... .. Position: ........................... ........... PARTY B (party of goods): ........................................... .................................................. .......... Address : ……………………………………………………………………............. Telephone: Fax : .............. ..................... Representative of Mr. / Mrs. .................................... .. Position: .................................... The two sides agree on the delivery quantity as follows:
Numerical order Name of goods Categories Unit Quantity Note
1
2
Party A affirms that Party B has assigned Party A the right type and quantity as above. Both parties agree, sign the agreement. The minutes are made in 02 copies, each party keeps 01 copy with the same legal value.                    Party A                                                                               Party B
Xem thêm nội dung liên quan tại hợp đồng

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn
Huỳnh Thu Hương

Huỳnh Thu Hương

https://everest.org.vn/chuyen-vien-huynh-thu-huong/ Chuyên viên Huỳnh Thu Hương có hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực luật đất đai, doanh nghiệp ,hình sự, dân sự,ly hôn...

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.29497 sec| 1022.438 kb