Cơ cấu tổ chức công ty TNHH, một số điểm cần lưu ý

Bởi Nguyễn Hồng Thuý - 07/03/2021
view 206
comment-forum-solid 0

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH là hệ thống các phòng ban chức vụ có mối quan hệ báo cáo và quyền lực nhằm duy trì sự hoạt động của tổ chức.

doanh nghiệp phục hồi Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Điều 46, Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Ngoài ra:

(i) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

(ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng hợp các bộ phận, các đơn vị và cá nhân khác nhau, có mối liên hệ phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Để điều hành công ty có hiệu quả phải nắm rõ về cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Căn cứ Điều 54 Luật doanh nghiệp năm 2020, cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước; theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này. Công ty con của doanh nghiệp nhà nước; theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật. Người này giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên; Giám đốc; Tổng giám đốc. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện.

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020, quy định về công ty TNHH một Thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là tổ chức hoặc cũng có thể là một cá nhân. Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên đối với từng chủ sở hữu công ty sẽ khác nhau.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Căn cứ Điều 79 Luật doanh nghiệp năm 2020, cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được quy định như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

(i) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

(ii) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Luật này.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Căn cứ điều 85 luật doanh nghiệp năm 2020. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu được quy định như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc; Tổng giám đốc.

Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc; Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty; hợp đồng lao động.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện. Nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật. Hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng kiến thức ý kiến của chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo; bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.
Nguyễn Hồng Thuý

Nguyễn Hồng Thuý

https://luatcongty.vn Nguyễn Hồng Thúy một cô gái nhiệt tình, vui vẻ và yêu đời. Có niềm đam mê với việc viết lách, thích tìm hiểu, phân tích các vấn đề pháp lý khác nhau để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. Vì vậy rất mong muốn được chia sẽ những kiến thức mà mình học hỏi và tìm hiểu đến bạn đọc. Các bài viết của Thúy trên website luatcongty.vn là những kiến thức mà Thúy muốn chia sẻ đến mọi người

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.17850 sec| 994.688 kb