Đối tượng được bảo hộ của quyền liên quan đến tác giả

Bởi Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - 23/06/2021
view 143
comment-forum-solid 0

Quyền liên quan đến tác giả là một trong các quyền được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Tuy nhiên, tùy từng đối tượng đáp ứng đủ điều kiện theo luật định mới được bảo hộ quyền liên quan đến tác giả. Dưới đây là một số thông tin cần lưu ý về đối tượng được bảo hộ của quyền liên quan đến tác giả.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quyền liên quan đến tác giả là gì

Quyền liên quan đến tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa (Theo căn cứ pháp lý quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Một số đặc điểm của quyền liên quan đến tác giả:

Thứ nhất, hoạt động của các chủ thể quyền liên quan chính là hành vi sử dụng tác phẩm đã có

Thứ hai, đối tượng được bảo hộ khi có tính nguyên gốc

Thứ ba, quyền liên quan chỉ được bảo hộ trong thời hạn nhất định kể cả các quyền nhân thân.

Xem thêm: Phân biệt quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả

Đối tượng được bảo hộ quyền liên quan đến tác giả

Các đối tượng được bảo hộ quyền liên quan đến tác giả được quy định tại Điều 17 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, cụ thể:

Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

(ii) Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;

(iii) Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã được phát sóng bởi tổ chức phát sóng hoặc người khác nếu được tổ chức phát sóng đồng ý.;

(iv) Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

(ii) Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;

(ii) Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tuy nhiên, căn cứ để phát sinh quyền liên quan đến tác giả được bảo hộ ngoài đáp ứng các điều kiện ở trên, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa chỉ được bảo hộ với điều kiện không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

Nội dung bảo hộ quyền liên quan đến tác giả

Nội dung về quyền của người biểu diễn

Căn cứ pháp lý quy định tại Điều 29 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn. Cụ thể, 

Thứ nhất, về quyền nhân thân bao gồm:

(i) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn; (ii) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

Thứ hai, quyền tài sản bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

(i) Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình; (ii) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;(iii) Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng; (iv) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các quyền phải trả tiền thù lao cho người biểu diễn theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong trường hợp pháp luật không quy định.

Nội dung về quyền của nhà xuất bản ghi âm, ghi hình

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây: (i) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình; (ii) Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Lưu ý: Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được hưởng quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của mình được phân phối đến công chúng.

Nội dung về quyền của tổ chức phát sóng

Tổ chức phát sóng có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:(i) Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình; (ii) Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;(iii) Định hình chương trình phát sóng của mình;(iv) Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.

Lưu ý: Tổ chức phát sóng được hưởng quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của mình được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng.

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến tác giả

Theo căn cứ pháp lý quy định tại Điều 34 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005Điều 14 Công ước Rome 1961, cụ thể:

(i) Người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.

(ii) Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

(iii) Tổ chức phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

(iv)Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

Xem thêm: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả có điểm gì khác biệt?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

    1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
    2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
    3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, Email: info@everest.org.vn.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc một cô gái nhiệt tình, vui vẻ và yêu đời. Có niềm đam mê với việc viết lách, thích tìm hiểu, phân tích các vấn đề pháp lý khác nhau để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân. Vì vậy rất mong muốn được chia sẽ những kiến thức mà mình học hỏi và tìm hiểu đến bạn đọc. Các bài viết của Mỹ Ngọc trên website luatcongty.vn là những kiến thức mà Ngọc muốn chia sẻ đến mọi người

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.33386 sec| 1022.719 kb