Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế mới nhất

Bởi Trần Thị Thu Hoài - 30/08/2021
view 351
comment-forum-solid 0

Hợp đồng thương mại quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp kiến thức về loại hợp đồng thương mại này.

 Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527

Hợp đồng thương mại quốc tế

Hợp đồng thương mại quốc tế hay còn gọi là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một thuật ngữ thường được sử dụng trong thương mại quốc tế và các quan hệ mua bán của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.

Hợp đồng thương mại quốc tế là một hợp đồng thương mại có tính chất quốc tế. Tính chất quốc tế của một hợp đồng mua bán được xác định phụ thuộc vào từng quy định quốc gia và quốc tế.

Pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, tuy nhiên tại Điều 663 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Theo đó, một quan hệ dân sự được xem là quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi có một trong ba yếu tố: chủ thể có yếu tố nước ngoài; việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài; đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

Mua bán hàng hóa quốc tế là quan hệ thương mại quốc tế và theo đó là một quan hệ dân sự theo nghĩa rộng và thuộc phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Như vậy, quy định tại Điều 663 Bộ luật dân sự năm 2015 được áp dụng để xác định một quan hệ thương mại quốc tế

Vậy một hợp đồng thương mại được xem là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế khi có một trong ba căn cứ sau: một trong các bên tham gia mua bán hàng hóa là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ mua bán hàng hóa theo pháp luật nước ngoài; Hàng hóa, đối tượng của hợp đồng, ở nước ngoài.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế

HỢP ĐỒNG MẪU CỦA ITC

(Về mua bán hàng hóa thương mại quốc tế)

Bên bán: Tên (tên công ty) ............................................................................................................................... Hình thức pháp lý (ví dụ công ty trách nhiệm hữu hạn) ............................................................................................................................... Quốc tịch và (nếu có thể) số đăng ký kinh doanh: ............................................................................................................................... Địa chỉ (địa điểm kinh doanh, số điện thoại, số fax, email) ............................................................................................................................... Đại diện bởi (tên, chức vụ, địa chỉ) ...............................................................................................................................

Bên mua: Tên (tên công ty) ............................................................................................................................... Hình thức pháp lý (ví dụ công ty trách nhiệm hữu hạn) ............................................................................................................................... Quốc tịch và (nếu có thể) số đăng ký kinh doanh: ............................................................................................................................... Địa chỉ (địa điểm kinh doanh, số điện thoại, số fax, email) ............................................................................................................................... Đại diện bởi (tên, chức vụ, địa chỉ) ...............................................................................................................................

Sau đây gọi là “Các Bên”

Hàng hóa:

Căn cứ vào các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng này, Bên Bán phải giao các hàng hóa sau (sau đây gọi là “Hàng hóa”) cho Bên Mua.

Mô tả Hàng hóa (các chi tiết cần thiết để xác định/đặc tính hóa Hàng hóa – đối tượng của thương vụ mua bán – gồm chất lượng yêu cầu, mô tả hàng hóa, các loại chứng nhận, nguồn gốc xuất xứ, các chi tiết khác).

Số lượng Hàng hóa (gồm cả đơn vị đo lường).

(i) Tổng số lượng hàng hóa ..............................

(ii) Mỗi lần giao hàng (nếu cần) ...............................

(iii) Phần trăm dung sai: cộng hoặc trừ ..................... % (nếu cần).

Kiểm định Hàng hóa (nếu việc kiểm định là cần thiết, nêu cụ thể, chi tiết tổ chức chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng hoặc số lượng, địa điểm và ngày và/hoặc thời gian kiểm định, trách nhiệm chịu chi phí kiểm định).

Đóng gói: .................................

Các chi tiết khác: .......................................

Giao hàng

Áp dụng Incoterms của Phòng Thương mại Quốc tế (sau đây gọi là ICC) (dẫn chiếu tới bản Incoterms mới nhất tính đến thời điểm ký kết hợp đồng).

Địa điểm giao hàng....................................

Ngày hoặc thời hạn giao hàng .....................................................

Người chuyên chở (tên và địa chỉ, nếu có) ..................................

Các điều khoản giao hàng khá (nếu có) .......................................

Giá

Tổng giá: ...................................................................................

Giá đơn vị (nếu có) ...................................................................

Số tiền bằng .............................................................................

Số tiền bằng chữ .......................................................................

Loại tiền ....................................................................................

Phương pháp xác định giá (nếu có) ............................................

Điều kiện thanh toán

Phương thức thanh toán (ví dụ bằng tiền mặt, séc, hối phiếu ngân hàng, chuyển tiền) .........................................................................................

Chi tiết tài khoản ngân hàng của Bên Bán (nếu có) ..........................

Thời hạn thanh toán .........................................................................

Chứng từ

Bên Bán phải chuẩn bị sẵn và cung cấp cho Bên Mua

Hóa đơn thuế giá trị gia tăng;

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) (do phòng thương mại của nước sản xuất cấp): 01 Bản gốc, 06 bản sao y của bên bán;

Giấy chứng nhận số lượng và chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất (CQ): 01 Bản gốc, 06 bản sao y của bên bán;

Chứng nhận kiểm tra xuất xưởng của nhà sản xuất : 01 bản gốc, 06 bản sao y của bên bán;

Bảng liệt kê chi tiết hàng hóa: 01 Bản gốc, 6 bản sao y của bên bán;

Phiếu bảo hành của nhà sản xuất: 2 bản gốc, 06 bản sao y của bên bán;

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu: 06 bản sao không công bố thông tin liên quan đến giá trị hàng hóa;

Chứng từ xác nhận đã nộp thuế : 06 bản sao không công bố thông tin liên quan đến giá trị hàng hóa

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh: 01 bộ gốc/01 thiết bị;

( Lưu ý: Tuy theo vào từng loại hàng hóa bên bán có thể cung cấp cho bên mua và trên cơ sở thỏa thuận của các bên.)

Thêm vào đó, Bên Bán cũng phải chuẩn bị cho Bên Mua các chứng từ quy định trong Incorterms của ICC theo điều kiện giao hàng mà các Bên đã chọn theo Điều 2 của Hợp đồng này.

Trường hợp Bên Mua không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời điểm đã thỏa thuận

Nếu Bên Mua không thanh toán đúng thời điểm đã thỏa thuận, Bên Bán sẽ gia hạn thêm thời gian (nêu rõ thời gian) cho bên mua để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nếu Bên Mua không thanh toán trong thời gian gia hạn, Bên Bán có thể tuyên bố hủy hợp đồng theo Điều 10 của hợp đồng này

Nếu Bên Mua không thanh toán đúng thời điểm thỏa thuận, trong bất kỳ trường hợp nào Bên Bán có quyền, không hạn chế bất kỳ quyền nào khác của Bên Bán, tính lãi trên số tiền chưa trả (cả trước và sau bất kỳ quyết định xử lý tranh chấp nào) với lãi suất [nêu cụ thể] % một năm. [Lựa chọn khác: Nêu một mức lãi suất khác được thống nhất bởi các Bên.]

Trường hợp Bên Bán không thực hiện nghĩa vụ giao hàng đúng thời điểm đã thỏa thuận

Nếu Bên Bán không giao Hàng đúng thời điểm đã thỏa thuận, Bên Mua sẽ gia hạn thời gian (nêu rõ thời hạn) cho bên bán thực hiện nghĩa vụ giao hàng. Nếu Bên Bán không giao Hàng trong thời gian đã được gia hạn, Bên Mua có thể tuyên bố hủy hợp đồng theo Điều 10 của hợp đồng này.

Nếu Bên Mua thông báo như vậy cho Bên Bán trong vòng ..... ngày kể từ ngày giao hàng thỏa thuận hay ngày cuối cùng của thời gian giao hàng thỏa thuận, thiệt hại phải bồi thường sẽ được tính từ ngày giao hàng thỏa thuận hay ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng thỏa thuận. Nếu Bên Mua thông báo như vậy cho Bên Bán sau hơn ....... ngày kể từu ngày giao hàng thỏa thuận hay ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng thỏa thuận, thiệt hại phải bồi thường sẽ được tính từ ngày thông báo. Tiền bồi thường chậm giao hàng không được vượt quá...... % giá hành hóa chậm giao.

Không phù hợp

Bên Mua phải kiểm tra Hàng hóa, hoặc cho kiểm tra hàng hóa trong một khoảng thời gian ngắn hợp lý tùy từng trường hợp cụ thể. Bên Mua phải thông báo cho Bên Bán về bất kỳ sự không phù hợp nào của Hàng hóa, nêu cụ thể tính chất của sự không phù hợp đó, trong vòng ....... ngày sau khi Bên Mua phát hiện hoặc có thể phát hiện ra sự không phù hợp này. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bên Mua sẽ mất quyền phát sinh từ việc hàng hóa không phù hợp này nếu Bên Mua không thông báo cho Bên Bán về điều này trong thời hạn hai năm (có thể đưa ra thời hạn khác) kể từ ngày Hàng hóa được thực sự giao cho Bên Mua.

Nếu Bên Mua đã đưa ra thông báo hợp lý về sự không phù hợp của hàng hóa cho Bên Bán, Bên Mua có thể tùy chọn:

Yêu cầu Bên Bán giao số Hàng còn thiếu và Bên Mua không phải chịu bất cứ chi phí thêm nào;

Yêu cầu Bên Bán thay thế Hàng hóa đó với hàng phù hợp và Bên Mua không phải chịu bất cứ chi phí thêm nào;

Yêu cầu Bên Bán phải sửa Hàng hóa và Bên Mua không phải chịu bất cứ chi phí thêm nào;

Giảm giá tương ứng với tỷ lệ giá trị số Hàng được giao tại thời điểm giao hàng so với giá trị số hàng phù hợp lẽ ra phải được giao tại thời điểm đó. Bên Mua không được phép giảm giá nếu Bên Bán thay thế hàng không phù hợp bằng hàng phù hợp hoặc sửa Hàng theo Điều 8.2.2 và 8.2.3 hoặc nếu Bên Mua từ chối chấp nhận những hành động khắc phục đó của Bên Bán;

Tuyên bố hợp đồng bị hủy bỏ theo Điều 10 của hợp đồng này.

Trong bất cứ trường hợp nào Bên Mua có quyền đòi bồi thường thiệt hại.

Chuyển giao quyền sở hữu

Bên bán phải giao cho Bên Mua hàng hóa quy định trong Điều 1 của hợp đồng này mà không có bất cứ quyền hay khiếu nại nào của một người thứ ba.

[Tùy chọn: “Bảo lưu quyền sở hữu. Bên Bán phải giao cho Bên Mua Hàng hóa quy định trong Điều 1 của hợp đồng này mà không có bất cứ quyền hay khiếu nại nào của một người thứ ba. Quyền sở hữu Hàng hóa sẽ không được chuyển sang Bên Mua cho đến khi Bên Bán nhận đủ số tiền thanh toán. Cho đến khi quyền sở hữu Hàng hóa được chuyển sang Bên Mua, Bên Bán phải giữ hàng tách biệt với Hàng của bên Mua và các bên thứ ba và phải được lưu kho, bảo vệ và bảo hiểm cho phù hợp và được nhận diện là tài sản của Bên Bán”.

Hủy hợp đồng

Hợp đồng bị coi là có vi phạm nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, bao gồm cả việc giao hàng lỗi, thực hiện chỉ một phần hay chậm thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng sẽ bị coi là vi phạm cơ bản nếu:

  • Việc tuân thủ chặt chẽ các nghĩa vụ hợp đồng (mà đã không được thực hiện này) là cốt lõi của hợp đồng; hoặc
  • Việc không thực hiện đã tước bỏ đáng kể của bên bị vi phạm những gì mà bên này trông đợi có dược từ hợp đồng này một cách hợp lý.

Trong trường hợp xảy ra một vi phạm hợp đồng theo Điều 10.1 của hợp đồng này, bên bị vi phạm sẽ, bằng việc thông báo cho bên kia, gia hạn thời hạn thực hiện hợp đồng thêm (nêu rõ thời gian). Trong suốt thời gian gia hạn, bên bị vi phạm có thể tạm dừng thực hiện nghĩa vụ tương ứng của mình và yêu cầu tiền phạt bồi thường thiệt hại, nhưng không được phép tuyên bố hủy hợp đồng. nếu bên kia không thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian gia hạn, bên bị vi phạm có thẻ tuyên bố hủy hợp đồng này.

Trong trường hợp vi phạm cơ bản hợp đồng theo Điều 10.2, bên bị vi phạm có thể tuyên bố hủy hợp đồng mà không cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cho bên kia.

Tuyên bố hủy hợp đồng chỉ có hiệu lực nếu tuyên bố này được thông báo cho bên kia.

Bất khả kháng – miễn trách cho hành vi vi phạm hợp đồng thương mại

Tính toàn vẹn của hợp đồng thương mại

Hợp đồng này nêu tổng thể toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên. Không bên nào ký hợp đồng này dựa trên bất kỳ trình bày, bảo đảm hay cam kết nào cả bên kai mà không được quy định rõ ràng hay được dẫn chiếu đến trong hợp đồng này. Điều khoản này không loại bỏ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào từ nhầm lẫn do lừa dối. [Tùy chọn, có thể bổ sung thêm đoạn sau nếu thấy liên quan: “Hợp đồng này thay thế bất kỳ thỏa thuận hay ghi nhớ nào trước đó liên quan đến đối tượng hợp đồng”]

Hợp đồng này không được phép thay đổi trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản (bao gồm cả e-mail) của các Bên.

Thông báo

Bất kỳ thông báo nào theo hợp đồng này đều phải được lập bằng văn bản (có thể bằng email) và có thể được trao bằng cách để hoặc gửi đến địa chỉ của bên kia như được nêu tại Điều 13.2 dưới đây, theo cách thức mà có thể chứng minh được rằng thông báo đã được nhận. 13.2. Nhằm mục đích tại Điều 13.1, các chi tiết của việc thông báo sẽ như sau, trừ khi các chi tiết khác đã được thông báo phù hợp với Điều này; .............................................................................................;

..............................................................................................;

Thủ tục giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng (bao gồm cả việc ký kết, giải thích, thực hiện, vi phạm, chấm dứt hay vô hiệu) phải được giải quyết chung thẩm theo các quy tắc tố tụng của [nêu cụ thể tổ chức trọng tài] bởi [nêu cụ thể số lượng trọng tài viên, ví dụ, một trọng tài duy nhất, hoặc ba trọng tài] được chỉ định theo các quy tắc tố tụng nói trên. Nơi tiến hành tố tụng trọng tài sẽ là [nêu cụ thể]. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là [nêu cụ thể].

[Sau đây là những lựa chọn thay thế cho việc lựa chọn một tổ chức trọng tài cụ thể theo Điều 14.

Lựa chọn thay thế 1: Trọng tài vụ việc

“Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng này, bao gồm cả việc ký kết, giải thích, thực hiện, vi phạm, chấm dứt hay vô hiệu phải được giải quyết chung thẩm theo các quy tắc tố tụng của UNICITRAL [hoặc nêu cụ thể các quy tắc khác] bởi [nêu cụ thể số lượng trọng tài viên, ví dụ một trọng tài duy nhất, hoặc ba trọng tài] được chỉ định bởi [nêu cụ thể tên của tổ chức hay người chỉ định]. Địa điểm tiến hành tố tụng trọng tài là [nêu cụ thể]. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là [nêu cụ thể].”]

[Lựa chọn thay thế 2: Tòa án quốc gia

“Bất kỳ tranh chấp, mâu thuẫn hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến hợp đồng này, bao gồm cả việc ký kết, giải thích, thực hiện, vi phạm, chấm dứt hay vô hiệu phải được giải quyết chung thẩm bởi tòa án của (nêu cụ thể địa điểm và quốc gia có quyền tài phán duy nhất.”].

Luật áp dụng và các quy tắc hướng dẫn

Các vấn đề liên quan đến hợp đồng này mà không thể giải quyết được bằng các quy định trong hợp đồng này thì sẽ được điều chỉnh bởi Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán Hàng hóa Quốc tế (Công ước Mua bán Viên 1980, sau đây gọi là CISG).

Các vấn đề không được đề cập trong CISG sẽ được điều chỉnh bởi Các Nguyên tắc UNIDROIT về Hợp đồng Thương mại Quốc tế (sau đây gọi là Nguyên tắc UNIDROIT) và nếu các vấn đề đó không được đề cập trong Các Nguyên tắc UNIDROIT thì có thể áp dụng [nêu cụ thể luật quốc gia liên quan bằng cách đưa ra một trong các lựa chọn sau:

Luật quốc gia áp dụng là luật của nước nơi Bên Bán có cơ sở kinh doanh, hoặc

Luật quốc gia áp dụng là luật của nước nơi Bên Mua có cơ sở kinh doanh, hoặc

Luật quốc gia áp dụng là luật của một nước thứ ba (nêu cụ thể tên quốc gia).]

Hợp đồng thương mại này được thực hiện trên tinh thần thiện chí và công bằng .

.......ngày....tháng....năm......

Chữ ký Bên bán                                                                  Chữ ký Bên mua

Xem thêm: Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn
Trần Thị Thu Hoài

Trần Thị Thu Hoài

https://everest.org.vn/chuyen-vien-tran-thu-hoai Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài tham gia Công ty Luật TNHH Everest từ năm 2020 đến nay. Các vụ án nổi bật Chuyên viên Trần Thị Thu Hoài đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ: Thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân tại Cát Hải, Hải Phòng.

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
024 66 527 527
0.19136 sec| 1106.953 kb