Công ty cổ phần – Lưu ý khi giảm vốn điều lệ

0
389
lựa chọn nhà thầu
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 19006198
5/5 - (1 bình chọn)

Với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 đều được pháp luật cho phép giảm vốn điều lệ, có thể do nhu cầu sản xuất, kinh doanh của họ bị thu hẹp hoặc nguồn vốn không đủ đáp ứng. Tuy nhiên, đứng trước vấn đề này, không ít các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty cổ phần tỏ ra bối rối và không biết thực hiện từ đâu.

doanh nghiệp giảm vốn điều lệ
Luật sư tư vấn pháp luật – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bạn có thể tham khảo tất tần tận quy định pháp luật về Vốn điều lệ của doanh nghiệp!

Trường hợp được giảm vốn điều lệ

Giảm vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trường hợp giảm vốn theo quyết Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty với điều kiện:

Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;

Công ty phải đảm bảo sau khi giảm vốn (hoàn trả vốn góp cho cổ đông) vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

Giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

Hội đồng quản trị có quyền quyết định giá, mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn Trường hợp giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (tức 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Như vậy, chậm nhất trước 120 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập.

Xem thêm: Điều kiện và trường hợp giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Hồ sơ giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần gồm:

(i) Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;

(ii) Biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần;

(iii) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;

(iv) Danh sách cổ đông công ty cổ phần;

(v) Thông báo lập sổ cổ đông công ty cổ phần;

(vi) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

(vii) Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ . Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thay đổi nội dung
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật thương mại, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố.

Trong vòng từ 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty;

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ như sau:

Một là, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ còn 04 nội dung là: Tên công ty; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật;

Hai là, Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Thông tin đăng ký thuế; Danh sách cổ đông sáng lập; Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

công bố nội dung
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Sau khi thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài

kê khai thuế
Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ

Trong trường hợp việc giảm vốn của doanh nghiệp làm giảm mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục như sau:

Kê khai và nộp mẫu 08-MST;

Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Thủ tục giảm vốn Công ty cổ phần phức tạp và thực hiện khó khăn hơn nhiều so với thủ tục tăng vốn điều lệ. Vì vậy, các cổ đông sáng lập công ty cần cân nhắc kĩ về khả năng tài chính của doanh nghiệp mình để đăng ký số vốn Điều lệ cho phù hợp nhằm hạn chế những thủ tục phức tạp trong quá trình giảm vốn.

Xem thêm: Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về pháp luật, mời bạn tham khảo tại Luatcongty.vn
Giải đáp thắc mắc về giảm vốn điều lệ doanh có nghiệp liên quan đến người lao động không?

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể vấn đề tăng hoặc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp là việc có thể diễn ra phổ biến tùy thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Khi tiến hàng giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ không liên quan đến người lao động

Có thể đổi vốn điều lệ không?

Bạn có thể thay đổi vốn điều lệ, theo quy định của khoản 3 Điều 74 của bộ luật doanh nghiệp 2014 trong đó có quy quy định : “Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày.” Như vậy, bạn phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo số vốn thực góp, trong trường hợp này là 200-300 triệu đồng nên bạn có thể thay đổi vốn điều lệ.

Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động có được hay không?

Người sử dụng lao động vẫn có thể chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau:

Người lao động thường xuyên không hoàn thành những công việc được giao, người lao động bị đau ốm tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198, E-mail: info@everest.net.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here